Да ли одређена седишта имају одређенe захтеве?

Саветује се да официри Одбора (Председник, Благајник, и Секретар) имају искуства на одбору пре него постану официри. У другим случајевима, не.