Да ли званични логои OTW-а могу да се користе током кампања?

Током кампања, избегавајте коришћење званичних логоа OTW-а (Организације за трансформативне радове) (или слика које могу грешком да личе на званичне логое OTW-а), укључујући логое појединачних пројеката као што је Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива). Можете да поделите на блоговима или твитеру званично обавештење OTW-а које садржи логое, али молимо Вас немојте повезивати логое током кампања за појединачног кандидата или кандидате. Ово је да би се избегао утисак да OTW подржава неког појединачног кандидата или кандидате.