Дали седиштата имаат некои посебни барања?

Се препорачува вршителите (претседател, благајник, секретар) да имаат искуство во Одборот пред да станат вршители. Освен тоа, не.