Дали моето легално име и фановски идентитет ќе бидат поврзани?

Само ако одлучите да бидат, на пр. со тоа што ќе го спомнете Вашиот фановски идентитет во биографијата која ќе ја поднесете како дел од изборниот процес. Персоналот и документацијата на OTW (Организација за трансформативни дела) ќе Ви се обраќаат само со Вашето легално име.