Το OTW είναι ένας οργανισμός θαυμαστών. Γιατί τα ψευδώνυμα των υποψηφίων στο fandom δεν αποκαλύπτονται δημόσια;

Ενώ πολλοί δεν έχουν πρόβλημα να συνδεθούν τα ψευδώνυμα τους στο fandom με τις πραγματικές τους ταυτότητες, δεν ισχύει το ίδιο για όλους, για διάφορους λόγους. Η πολιτική του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) εναποθέτει τη συγκεκριμένη απόφαση στα χέρια των υποψηφίων. Εναπόκειται σε εκείνους να αποφασίσουν πόσα νιώθουν άνετα να μοιραστούν σχετικά με τα ψευδώνυμά τους στο fandom. Αυτό ισχύει τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την εκλογική διαδικασία, για τους υποψήφιους που εκλέγονται, όπως και για εκείνους που δεν εκλέγονται.