Τι είναι η ψήφος δια αντιπροσώπου; Πώς λειτουργεί;

Ψήφος δια αντιπροσώπου σημαίνει ότι ορίζετε κάποιον άλλον να ψηφίσει στη θέση σας στις εκλογές, πράγμα το οποίο το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) υποχρεούται να επιτρέπει βάσει της νομοθεσίας του Delaware. Κατά κανόνα, συμβαίνει όταν ένα μέλος πρόκειται να έχει άλλες υποχρεώσεις ή να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου.

Αν κάποιο μέλος δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στο δοκιμαστικό ψηφοδέλτιο, ίσως για παράδειγμα χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό ή έχουν άλλα προβλήματα συμβατότητας λογισμικού που καθιστούν το ψηφοδέλτιο μη προσβάσιμο, θα έχουν πιθανότατα τα ίδια προβλήματα με το κανονικό ψηφοδέλτιο και θα πρέπει να προβούν στην επιλογή ενός αντιπροσώπου. Πρέπει εσείς να καθορίσετε τον αντιπρόσωπό σας. Η Επιτροπή Εκλογών και το OTW δεν ορίζουν αντιπροσώπους για τα μέλη.

Οι αντιπρόσωποι ορίζονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email). Η ηλεκτρονική αίτηση για αντιπρόσωπο πρέπει

  1. να προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε δωρεά στο OTW
  2. να αποσταλεί στο elections-chair@transformativeworks.org και στον αντιπρόσωπό σας
  3. να περιλαμβάνει το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας και
  4. να περιέχει μια δήλωση ότι επιθυμείτε να ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας τον παραλήπτη του email.

Ο αντιπρόσωπός σας πρέπει να απαντήσει στο email, δηλώνοντας ότι το έλαβε και συμπεριλαμβάνοντας το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό του στην απάντηση. Η απάντηση πρέπει να σταλεί στο elections-chair@transformativeworks.org τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Η επίσημη προθεσμία για ανάθεση αντιπροσώπου θα περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα των εκλογών.

Η ανάθεση αντιπροσώπου διαρκεί έξι μήνες. Μέχρι το πέρας των έξι αυτών μηνών, δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε την ανάθεση αντιπροσώπου. Εάν σας έχει ανατεθεί η αντιπροσώπευση κάποιου άλλου, δεν μπορείτε να την μεταφέρετε με τη σειρά σας σε κάποιον άλλον.