Πώς είναι η διαδικασία της εκστρατείας;

Πρώτον, θα γράψετε ένα Βιογραφικό σημείωμα. Αυτό είναι μια σύντομη παράγραφος με τη σχετική σας εμπειρία – εκτός ίντερνετ, στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), και στο fandom.

Δεύτερον, θα απαντήσετε τις ερωτήσεις του Manifesto, οι οποίες είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους.

Τρίτον, θα συμμετάσχετε σε διαδικασίες Ερωταπαντήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις υποβάλλονται από το κοινό.

Τέταρτον, θα συμμετάσχετε σε δημόσιες συνομιλίες. Αυτές θα οργανωθούν από την Επιτροπή Εκλογών σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.