Πώς δηλώνω υποψηφιότητα;

Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και ότι είστε πρόθυμοι να θέσετε υποψηφιότητα με το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Αποστείλετε μέσω email στον πρόεδρο της Επιτροπής Εκλογών το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας και μια δήλωση ότι έχετε κλείσει τα 18 έτη. Παρακαλούμε ενημερώστε την Επιτροπή Εκλογών αν έχετε ψευδώνυμο και αν θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας στο OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) στο ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό σας πριν θέσετε υποψηφιότητα ή μετά τις εκλογές. Η Επιτροπή κατόπιν θα διασταυρώσει το αν είστε κατάλληλος για υποψήφιος με τις αρμόζουσες επιτροπές. Η προθεσμία για δήλωση υποψηφιότητας αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα εκλογών.