Πότε θα ξέρουμε τα αποτελέσματα;

Τα πλήρη αποτελέσματα θα αναρτηθούν αφού κλείσουν οι κάλπες. Εκτός απροσδόκητων δυσκολιών, θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα το αργότερο τρεις ημέρες μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η Επιτροπή Εκλογών θα ενημερώσει με αναρτήσεις για την αιτία καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα επίλυσης της κατάστασης.