Πότε δικαιούμαι να ψηφίσω στις εκλογές;

Μπορείτε να γίνετε μέλος του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δωρίζοντας 10 ή περισσότερα δολάρια ΗΠΑ. Η ιδιότητα μέλους διαρκεί για έναν χρόνο από την ημερομηνία της δωρεάς. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να ψηφίσετε μια φορά στις εκλογές του OTW. Αν είστε ήδη μέλος και δωρίσετε ξανά $10 ή περισσότερα, η ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους μετατίθεται. Είναι πάντα ένα χρόνο μετά την πιο πρόσφατη δωρεά σας. Για να δείτε την περίοδο εντός της οποίας μπορείτε να αποκτήσετε δικαίωμα ψηφοφορίας στις φετινές εκλογές, δείτε το χρονοδιάγραμμα των εκλογών.