Ποιες θέσεις στο OTW είναι εκλεγμένες;

Μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι η ομάδα ατόμων που διευθύνει το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Περιλαμβάνει τρία στελέχη (Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας), όπως και μέλη που δεν είναι στελέχη. Δεν τίθενται υποψηφιότητες για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στο Συμβούλιο και τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγουν συλλογικά τα στελέχη από την ομάδα, όταν λήξουν οι θητείες των στελεχών (οι θητείες των στελεχών είναι πιο σύντομες από εκείνες των διευθυντών).

Τουλάχιστον δύο διευθυντές εκλέγονται κάθε χρόνο (σε εκλογές όπου ψηφίζουν τα μέλη του OTW που έχουν τακτοποιήσει τις πληρωμές τους) και, επί του παρόντος, υπηρετούν τρίχρονη θητεία.