Μπορώ να γνωρίζω την κατάταξη των υποψηφίων;

Θέλοντας να διατηρήσουμε την ισότητα μεταξύ όλων των μελών του Συμβουλίου, δε δημοσιοποιούμε την κατάταξη των υποψηφίων.