Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα του OTW σε εκστρατείες;

Κατά τη διάρκεια εκστρατειών, αποφύγετε τη χρήση των επίσημων λογοτύπων του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων)- (ή εικόνων που ίσως λανθασμένα θεωρηθούν επίσημα λογότυπα του OTW), συμπεριλαμβανομένων των λογοτύπων για συγκεκριμένα προγράμματα όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας). Μπορείτε να μοιραστείτε σε μπλογκ ή στο τουίτερ τις επίσημες ανακοινώσεις του OTW οι οποίες περιέχουν τέτοια λογότυπα, όμως παρακαλούμε μην συνδέσετε τα λογότυπα με εκστρατείες υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων. Αυτό προκειμένου να αποφευχθεί η εντύπωση ότι το OTW υποστηρίζει κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο ή υποψήφιους.