Θα συνδεθεί το πλήρες όνομά μου με το ψευδώνυμό μου στο fandom;

Μόνο εάν εσείς το επιλέξετε, δηλαδή αναφέροντας το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε εντός του fandom στο βιογραφικό το οποίο ως υποψήφιος υποβάλετε ως μέρος της εκλογικής διαδικασίας. Το προσωπικό και τα έγγραφα του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) θα σας αναφέρουν με το πλήρες όνομά σας.