Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω το ορθό και πλήρες ονοματεπώνυμό μου;

Επειδή οι διευθυντές είναι νομικά υπεύθυνοι για το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και των οικονομικών του, οι πράξεις τους πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με τις πραγματικές τους ταυτότητες. Αποτελεί μέρος των κανονισμών της Εφορίας για τους εγγεγραμμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους οποίους ανήκει και το OTW.