Γιατί πρέπει να υπηρετήσω σε μια επιτροπή προτού θέσω υποψηφιότητα;

Η προηγούμενη υπηρεσία σε μια επιτροπή εντός του οργανισμού βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως ο υποψήφιος είναι ως ένα βαθμό εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) και επίσης έχει την ικανότητα να συνεργαστεί ομαλά με άλλους με την ιδιότητα του διαδικτυακού εθελοντή. Ακόμη, δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει επιδείξει αφοσίωση στο OTW και στις αξίες του.