Έχουν συγκεκριμένες θέσεις ειδικές απαιτήσεις;

Συνίσταται τα στελέχη του Συμβουλίου (Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας) να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στο συμβούλιο προτού γίνουν στελέχη. Διαφορετικά, όχι.