Erica Dulins Biografi och Plattform

Bio

Erica Dulin har varit varit hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som taggorganisatör sedan 2014, och tidigt 2016 blev hon medarbetare hos taggorganiseringen. Hon har haft möjlighet att arbeta med många olika volontärer i många olika arbetsgrupper och projekt, och hon älskar att lära sig mer om folk och saker som de älskar att göra. Hon utbildade sig i Film & Television-Produktion och hennes eviga fandoms är Achievement Hunter och Rick and Morty. Erica tror starkt på yttrandefriheten och kommer att uppehålla OTW: s engagemang för att skydda fan skaparnas rätt att dela alla sina skapelser, oavsett vilka bakslag de kan drabbas av av sina verk.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag ville vara säker på att tillräckligt många kandidater skulle delta i valet så att vi kunde ha ett rättvis och balanserat val, så att våra medlemmar har del i hur OTW rör sig framåt. Vänner inom organisationen uppmanade mig att delta, och jag var lätt övertygad. Den nuvarande styrelsen och Strategisk Planering har lagt ut en mycket genomförbar treårsplan och jag tror att jag kan hjälpa till med att hålla den på rätt spår och hjälpa kommittéerna definiera den närmare när vi närmar oss varje mål. Jag uppskattar den ansträngning styrelsen har gjort med att skapa nya kommittéer efter behov och återuppliva gamla, såsom Finans, och hitta den bästa personalen för dem. Allt eftersom OTW fortsätter att växa, skulle jag vilja arbeta med styrelsen för att säkerställa att organisationen erkänner och tydligt definierar sitt ansvar som en ideell organisation och arbetsplats, hjälpa volontärer att förstå sitt engagemang och att uppmuntra större insyn i de inre delarna av OTW.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Finslipade av mina erfarenheter inom min kommitté är mina styrkor att samverka med medarbetare och hålla mig uppdaterad om projektsteg och tidtabeller. Att arbeta i många olika grupper mot olika mål har lärt mig att noggrant förklara, att lyssna och kompromissa om det är nödvändigt. En viktig sak som jag har lärt mig är att tackla eventuell förvirring vid dess ursprung, innan vi går vidare. OTW fungerar bäst när alla arbetar utifrån samma information eller efter samma antaganden, oavsett om de är överens om en lösning från början eller inte. Vi brukar också använda postmortem, för att diskutera vad som fungerade och inte fungerade med projektets metod, brainstorming och identifiera förbättringsområden, och dokumentera de beslut som fattats så att vi inte återuppfinner hjulet varje gång en liknande fråga uppstår.

3. Välj två mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din period i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Starkare infrastruktur och ökat engagemang från våra volontärer, samt behållande och utveckling är bokstavligen ryggraden i varje projekt i OTW; utan infrastruktur och volontärer existerar vi inte. Jag skulle vilja fortsätta med de mål som Strategisk Planering har satt upp: att säkerställa att varje projekt och dess underkommittéer klart kan definiera sina roller och dela denna information både internt och offentligt. Som medlem av styrelsen skulle jag försäkra mig om att alla berörda kommittéer kommunicerade med varandra inom den förutbestämda tidslinjen, och jag skulle fungera som ett extra par ögon som betraktar deras slutsatser. Jag skulle vilja skapa fler sociala aktiviteter för att hjälpa till med behållningen av volontärer: många kommittéer arbetar för detta på egen hand och jag vill se till att alla har tillgång till dessa idéer och vad som har fungerat och inte har fungerat tidigare.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera Ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Som taggorganiserare har jag arbetat med kommittéerna för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) och Open Doors (Öppna Dörrar). Som fan har jag redigerat artiklar på Fanlore, och jag läste ivrigt alla nyheter som Legal (Juridiska) lade ut. Tydliga gränser i ett projekt är viktiga, och att lyssna och ställa frågor är en stor del av detta. Jag använder ofta OTW-verktyg i mitt arbete som medarbetare i taggorganisation, vilket involverar kommunikation både inom och mellan kommittéer. Detta kan röra allt från att be Translation (Översättning) om hjälp med taggar, till att arbeta med andra taggorganisatörer från hela världen för att bestämma taggplacering i fandoms och formatering av kanoner.
Att vara öppen för insyn, samt vara tydlig och tålmodig med frågor har gjort stor skillnad enligt min erfarenhet som taggorganisatör, trots att det kan vara frustrerande att lösa ett problem, så känns det jättebra när man har lyckats lösa det tillsammans. OTW i sig själv har en kommunikationsinfrastruktur som jag har blivit mycket bekant med, från postlistor till chattplattformar, och jag har använt dessa verktyg för att lyssna på vad taggorganisatörer och andra kommittéer behöver som en del av sina mål och problemlösningar, vilket hjälper oss att fatta välinformerade beslut som vi hoppas fungerar på lång sikt.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag ger mig själv en tidsperiod varje vecka när jag kan arbeta med taggar, och jag checkar in ett par gånger i veckan. I min kommitté väljer vi själva vad vi vill arbeta med, och arbetet är självreglerat, så jag skulle fokusera på små, snabba projekt. Jag kan alltid be om hjälp; våra medarbetare är ofta i närheten för att hjälpa till eller agera bollplank om det behövs.