Emyn a.s biografi och plattform

26 juni: Enligt ett tillkännagivande drar Emyn a. tillbaka sin kandidatur.

Biografi

Emyn a. är entusiastisk inför podfics och ovanliga relationer, bygger The Sims och är ett fan av Six Nations. Hen arbetar som kundtjänstmedarbetare med fokus på tillgänglighetsfrågor och eventplanering vid tentor och tester. Hens djupa förståelse för klienter och deras processer har gett hen möjlighet att utveckla sina färdigheter inom kommunikation och självförsörjning, samt erfarenhet av att introducera och utbilda nya medlemmar till teamet.

Hen gick med i OTW (Organisationen för transformativa verk) som översättarvolontär år 2016, skapade ett nytt översättningsteam och var den enda medlemmen i teamet tills nya teammedlemmar antogs de senaste åren. Hen har också varit en del av Taggorganiseringskommittén och är alltid entusiastisk över att lära sig nya saker om hur organisationen fungerar.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Jag gick med i OTW för sju år sedan då jag insåg att det inte fanns ett översättningsteam för walesiska, och jag visste att det bästa sättet för OTW-projekten att bli tillgängliga på walesiska var att ställa upp som volontär och skapa teamet själv. Det är samma drivkraft som driver mig att kandidera till styrelsen – jag har en djup kärlek till och tro på OTWs uppdrag, men jag kan också se på vilka sätt organisationen kämpar och där den är stark, och områden som har, respektive inte har, svarat på hur fandoms territorier har förändrats under åren sedan organisationens grundande.

Fangemenskapen som vi tjänar har förändrats sedan organisationens grundande i kölvattnet av Strikethrough och Fanlib. De frågor vi nu står inför är annorlunda och utvecklas, och jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill arbeta med att modernisera OTW så att organisationen är bättre förberedd för att möta dessa utmaningar. Jag känner att det bästa sättet för mig att hjälpa OTW bli starkare och förbättras är att sitta vid ratten tillsammans med andra styrelsemedlemmar.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Mitt vardagsjobb innebär att jag arrangerar tentor och andra tester, gör dessa tillgängliga för deltagarna, svarar på deras frågor och hanterar klagomål, så jag har mycket erfarenhet av att organisera och kommunicera med människor från hela världen. Det har också lärt mig tålamod och hur man hanterar svåra situationer, vilket jag hoppas kunna använda under min tid i styrelsen för att säkerställa att vi kommunicerar och arbetar öppet, och att alla problem med våra projekt bemöts på ett lyhört sätt.

Mitt arbete inom översättning har också lärt mig kommunikations- och samarbetsförmåga. Skapandet av det walesiska översättningsteamet för sju år sedan lärde mig ett antal färdigheter, från dokumentation till självorganisering, som jag skulle vilja använda för att säkerställa att alla nya planer och projekt drivs och hanteras väl.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ur ett OTW-övergripande perspektiv skulle jag vilja arbeta med våra kommittéer för att säkerställa att de har det stöd de behöver för att utföra sina roller. Isolering mellan olika team är ett stort problem inom OTW, så jag skulle verkligen vilja arbeta med att bryta ner denna isolering och förbättra både kommunikation och relationer mellan olika team. Jag skulle också vilja fokusera på att hitta sätt att undvika utbrändhet bland våra volontärer och se till att deras arbetsbelastning är hållbar. Jag stödjer de nuvarande planerna på att ta in betalda roller för stöd inom vissa områden av infrastrukturen och jag skulle också vara intresserad av att ta med en tidigare idé om en mångfaldskonsult så snart som möjligt.

På en mer projektspecifik nivå ligger Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) mig väldigt varmt om hjärtat och jag är medveten om diskussioner och farhågor angående användningen av AO3 som ett verktyg för trakasserier och svårigheterna att undvika oönskat innehåll på AO3. För detta ändamål skulle jag vilja arbeta med teamen för Support och Policy och missbruk, för att försäkra mig om att de har de verktyg de behöver för att bättre kunna stödja våra användare, och vad som kan erbjudas dessa team för att lätta deras arbetsbörda. Jag skulle också vilja undersöka ytterligare verktyg för att tillåta personliga filter, som att lägga till ytterligare arkivvarningar, särskilt för fördomar och AI-genererat innehåll, möjlighet att filtrera eller permanent blockera kontonamn, med mera.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Mitt intryck är att de kommittéer som är involverade i våra projekt vet vad de behöver och vad som behöver förbättras, så sättet jag skulle välja för att stärka dem är att sätta mig tillsammans med de relevanta kommittéerna och se till att stöd ges i önskad och användbar form.

Det huvudsakliga projektet som jag är bekant med är AO3 och det är det jag oftast sysslar med. Jag nämnde tidigare att jag skulle älska att se personliga filterverktyg på AO3, men jag skulle också vilja säkerställa att vad vi redan erbjuder har fullständigt stöd. Om vi implementerar nya funktioner vill jag se till att alla som behövs för en sådan lansering har fått det stöd de behöver.

På min fritid skriver och redigerar jag även artiklar för Fanlore! Bevarandet av fandoms historia, och inte bara verk av fans, är mycket viktigt för mig personligen och jag skulle vilja se till att alla kommittéer som är involverade i Fanlore och Open Doors (Öppna dörrar) har de resurser de behöver för att fortsätta sitt arbete.

Jag är också alltid medveten om infrastrukturen som ligger bakom alla våra projekt och det arbete som våra volontärer lägger ner för att hålla OTWs dröm vid liv, från juridisk rådgivning till arbetet som våra team för Webb och Tillgänglighet, Design och teknologi utför. Det skulle vara viktigt för mig att ge dem stöd i sina arbetsuppgifter, och på så sätt säkerställa att OTW fortsätter att växa.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Det walesiska språkteamet som jag översätter för har vuxit sedan 2016 och vi har därför fler medlemmar än bara jag. Vi har gjort ett bra arbete med att översätta en stor del av OTWs innehåll, så jag känner mig mycket mer bekväm med att ta ett steg tillbaka så att jag bättre kan fördela min tid mellan teamet och styrelsen. För tillfället har jag planer på att fortsätta översätta nyheter och kortare dokument, vilket borde ge mig både tid och utrymme att arbeta med styrelsen.