Emyn a. biografija ir programa

Birželio 26 d.: kaip jau minėta pranešime, Emyn a. pasitraukė iš rinkimų.

Biografija

Emyn a. yra fikų garso įrašų kūrėjas, retų veikėjų porų mėgėjas, statybų aistruolis The Sims žaidime ir Six Nations fanas. Kasdieniniame darbe jis dirba klientų aptarnavimo agentu, specializuojasi egzaminų prieinamumo ir testavimui skirtų renginių planavimo srityse. Gilus klientų ir jų veiklos procesų supratimas padėjo Emyn išvystyti komunikacijos ir savarankiškumo sugebėjimus. Jis taip pat turi patirties priimant ir apmokant naujus komandos narius.

Emyn prisijungė prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) vertėjų 2016 metais ir įkūrė naujos kalbos komandą, kurioje savanoriavo vienas, kol per pastaruosius kelis metus prisijungė daugiau komandos narių. Kurį laiką jis taip pat savanoriavo Žymių tvarkymo komitete, o ir dabar yra pilnas entuziazmo išmokti daugiau apie organizacijos veiklą.

Programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Prieš septynerius metus prisijungiau prie OTW, nes pamačiau, kad čia nebuvo komandos, verčiančios į valų kalbą. Žinojau, kad geriausias būdas padaryti OTW projektus prieinamus valų kalba būtų prisijungti ir sukurti savanorių komandą. Tas pats užsispyrimas mane paskatino kandidatuoti į Tarybą – aš myliu OTW ir tikiu jos misija, bet tuo pačiu matau sritis, kuriose OTW turi sunkumų ir kuriose OTW yra stipri, ir sritis, kurios sugebėjo ir nesugebėjo reaguoti į nuo OTW įkūrimo besikeičiančią fanų bendruomenių situaciją.

Fanų bendruomenė, kuriai mes tarnaujame, gerokai pasikeitė nuo organizacijos įkūrimo po Strikethrough ir Fanlib. Problemos, su kuriomis susiduriame dabar, yra kitokios, jos nuolat keičiasi, todėl kandidatuoju į Tarybą, nes noriu prisidėti prie OTW modernizavimo, kad OTW būtų geriau pasiruošusi įveikti šiuos išbandymus. Manau, kad geriausias būdas padėti OTW sustiprėti ir tobulėti – sėsti prie organizacijos vairo kartu su kitais Tarybos nariais.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Savo kasdieniniame darbe turiu organizuoti egzaminus, testavimo renginius ir adaptacijas jų dalyviams. Taip pat atsakinėju į jų klausimus ir skundus, todėl turiu daug organizacinės ir komunikacinės patirties dirbant su žmonėmis iš viso pasaulio. Mano darbas taip pat mane išmokė kantrybės ir sudėtingų situacijų sprendimo. Tikiuosi panaudoti šiuos sugebėjimus Taryboje ir stengtis, kad komunikuotume ir dirbtume skaidriai, o apie su mūsų projektais susijusias problemas būtų pranešama dėmesingai.

Darbas vertimo srityje mane taip pat išmokė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Valų kalbos komandos įkūrimas prieš septynis metus taip pat suteikė man daug naujų įgūdžių, nuo dokumentacijos iki saviorganizacijos ir užsispyrimo – visa tai norėčiau panaudoti užtikrindamas, kad nauji planai ir projektai būtų vykdomi ir būtų vykdomi gerai.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Žvelgiant iš visos OTW perspektyvos, norėčiau bendradarbiauti su mūsų komitetais ir užtikrinti, kad jie gautų paramą, kurios jiems reikia savo funkcijoms atlikti. Komandų atskirtis yra didelė OTW problema, todėl labai norėčiau padirbėti, kad šios atskirtys būtų panaikintos ir pagerėtų bendravimas bei santykiai tarp komandų. Taip pat norėčiau skirti dėmesį paieškai būdų, kaip išvengti savanorių pervargimo ir užtikrinti, kad savanorių darbo krūvis būtų tvarus. Pritariu dabartiniams planams įtraukti apmokamus darbuotojus, kurie teiktų pagalbą tam tikrose infrastruktūros srityse, taip pat norėčiau, kad anksčiau iškelta idėja dėl įvairovės konsultanto pozicijos būtų įgyvendinta anksčiau, o ne vėliau.

Kalbant konkrečiau, Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvas) man yra labai artimas ir aš žinau apie platesnes diskusijas ir susirūpinimą dėl AO3 panaudojimo kaip priekabiavimo priemonės, taip pat sunkumus, su kuriais susiduriama norint išvengti nepageidaujamo turinio AO3. Todėl norėčiau bendradarbiauti su Pagalbos bei Politikos ir pažeidimų komandomis, kad užtikrintume, kad jos turi įrankius, kurių reikia siekiant geriau teikti pagalbą naudotojams, ir kad rastume pasiūlymų jų darbo krūviui sumažinti. Taip pat norėčiau apsvarstyti papildomas priemones, kurios leistų asmeniškai kuruoti turinį, pavyzdžiui, pridėti papildomų archyvo įspėjimų žymių, ypač susijusių su fanatizmu ir dirbtinio intelekto sukurtu turiniu, nuolatinį arba paskyrų lygmens žymių blokavimą ir kt.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Mano įspūdis toks, kad komitetai, dalyvaujantys mūsų projektuose, žino, ko jiems reikia ir ką reikia gerinti, todėl, mano manymu, mūsų komitetus ir projektus galima sustiprinti tik susėdus su jais ir užtikrinus, kad parama būtų teikiama tokia forma, kokios jie pageidauja ir kuri jiems būtų naudinga.

Pagrindinis projektas, su kuriuo esu susipažinęs, yra AO3, ir jame dalyvauju dažniausiai. Anksčiau minėjau, kad norėčiau, jog AO3 atsirastų asmeninės kuravimo priemonės, tačiau taip pat norėčiau užtikrinti, kad tai, ką jau siūlome, būtų visapusiškai palaikoma. Jei diegsime naujas funkcijas, noriu užtikrinti, kad visi nariai bus įtraukti, o visi prie to dirbantys asmenys gaus reikiamą pagalbą tam, kad būtų užtikrintas sklandus įdiegimas.

Laisvalaikiu taip pat rašau ir redaguoju Fanlore straipsnius! Ne tik fanų darbų, bet ir faniškos istorijos ir įvykių išsaugojimas man asmeniškai yra svarbus, todėl norėčiau užtikrinti, kad visi komitetai, dalyvaujantys tiek Fanlore, tiek Open Doors (Atvirų Durų) veikloje, turėtų reikiamus išteklius, kad galėtų tęsti savo reikšmingą darbą.

Be to, visada žaviuosi infrastruktūra, kuria grindžiami visi mūsų projektai, ir darbu, kurį atlieka mūsų savanoriai, kad OTW svajonė išliktų gyva, pradedant Teisinės pagalbos projektu ir baigiant Tinklų ir Prieinamumo, dizaino ir technologijų komandų atliekamu darbu, todėl man būtų svarbu paremti jų pastangas, kad būtų užtikrintas visos OTW ilgaamžiškumas.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Nuo 2016 m., kai įkūriau valų kalbos komandą, kurioje savanoriauju, ji išaugo ir dabar turi daugiau narių nei prieš septynerius metus, kai tebuvau aš! Gerai padirbėjome versdami nemažą dalį OTW turinio, todėl jaučiu, kad galiu atsitraukti ir geriau paskirstyti savo laiką komandai ir Tarybai. Šiuo metu planuoju likti prie naujienų vertimo ir toliau versti trumpą turinį, todėl turėčiau turėti galimybę ir laiko dirbti su Taryba.