Ehdokkuus OTW:n vaaleissa

Kiitos kiinnostuksestasi ehdokkuuteen OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) johtokunnan jäseneksi! Lisätietoja vaalikelpoisuuden edellytyksistä löydät Ehdokkaaksi asettuminen -sivulta. Seuraavassa yleiskatsaus ehdokkuuden etenemisestä.

Vaalikausi alkaa ilmoitusajan päätyttyä, kahdeksan viikkoa ennen vaaleja, ja jatkuu äänestyksen päättymiseen asti. Ehdokkaita rohkaistaan kertomaan vaaliohjelmastaan, näkemyksistään ja visiostaan OTW:n jäsenistölle valitsemallaan keskustelualustalla.

Ehdokkaiden on luotava lyhyt julkinen vaaliohjelma periaatteistaan, tavoitteistaan ja tulevaisuuden näkymistä järjestölle. Vaaliohjelma tulee nähtäville OTW:n vaalisivustolle.

Vaaliohjelman julkistamisen jälkeen yleisölle annetaan mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille. Ehdokkaat vastaavat aiheittain järjestettyihin kysymyksiin OTW:n vaalisivustolla.

Ehdokkaita rohkaistaan myös osallistumaan julkiseen keskusteluun OTW:n järjestämällä keskustelualustalla sovittuun aikaan. Kopio keskustelusta julkaistaan OTW:n vaalisivuilla.