Dažnai Užduodami Klausimai

Apžvalga

Kurioms OTW pozicijoms yra rengiami rinkimai?

Renkami tik Direktorių tarybos nariai. Direktorių taryba yra asmenys, kurie vadovauja OTW (Transformacinių Darbų Organizacijai). Ją sudaro trys vadovai (Prezidentas, Iždininkas, Sekretorius) ir kitos nevadovaujamos pozicijos. Asmenys balotiruojasi ne į konkrečias pareigas, o į tarybą; tarybos nariai kartu renka kandidatus į vadovų pozicijas iš savo narių tarpo pasibaigus jų kadencijai (vadovų kadencija trumpesnė nei direktorių).

Kasmet išrenkami bent du direktoriai (rinkimuose juos renka mokantys OTW nariai), ir šiuo metu jie renkami trejų metų kadencijai.

Ką veikia Direktorių tarybos nariai?

Tarybos, kaip kolektyvinio organo, funkcijos yra strateginis planavimas ir sprendimų priėmimas tokiose srityse, kaip OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) misija, metinis biudžetas, projektai ir prioritetai; dėmesys organizacijos ilgalaikiams tikslams; pažangos siekiant strateginių tikslų stebėsena; teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas organizacijoje; atsakomybė už organizacijos veiksmus; teisinė atsakomybė už organizaciją ir jos finansus JAV Vidaus pajamų tarnybai (IRS); sutarčių pasirašymas, lėšų skirstymas bei įvairūs kiti veiksmai.

Kiekvienas tarybos narys turi dalyvauti posėdžiuose tiesioginių pokalbių (chat) būdu, sekti svarbią organizacijos informaciją ir pranešimus, veikti sąžiningai vadovaujantis OTW interesais.

Kas gali kandidatuoti?

Daugiau informacijos apie tapimą kandidatu rasite puslapyjeKaip tapti kandidatu?.

Kodėl prieš kandidatuodamas turiu būti ėjęs pareigas komitete?

Pareigų ėjimas organizacijos komitete padeda užtikrinti, kad kandidatas yra susipažinęs su vidiniais OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) procesais ir geba gerai dirbti su kitais internetinio savanoriavimo aplinkoje. Tai taip pat parodo, jog kandidatas pademonstravo atsidavimą OTW ir jos vertybėms.

Kodėl turiu naudoti savo tikrą vardą?

Direktoriai yra tiesiogiai atsakingi už OTW (Transformacinių Darbų Organizaciją) ir jos finansus, tad jų veiksmai turi būti susieti su tikromis jų tapatybėmis. Tai yra vienas iš IRS reikalavimų įregistruotoms nekomercinėms organizacijoms, o OTW yra viena iš šių organizacijų.

Ar mano tikras vardas bus susiejamas su mano fano tapatybe?

Tik jei to norėsite, pavyzdžiui, užsimindami apie savo fano tapatybę kandidato biografijoje, kurią pateiksite rinkimų eigoje. OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) darbuotojai į jus kreipsis ir dokumentuose bus naudojamas tik tikras jūsų vardas.

Ar konkrečioms pozicijoms keliami specialūs reikalavimai?

Rekomenduojama, kad Direktorių tarybos vadovai (Prezidentas, Iždininkas, Sekretorius) turėtų patirties taryboje prieš tampant vadovais. Kitais atvejais – ne.

OTW yra fanų organizacija. Kodėl kandidatų fanų tapatybė neatskleidžiama viešai?

Nors dauguma žmonių neprieštarauja savo fanų tapatybės susiejimui su jų tikru vardu, dėl įvairių priežasčių ne visi to nori. OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) politika palieka šį sprendimą kandidatams; jie patys gali nuspręsti, kiek jie nori atskleisti apie savo fanų tapatybę. Tai taikoma ir rinkimų metu, ir rinkimams pasibaigus, išrinktiems ir neišrinktiems kandidatams.


Kandidatūra

Kaip galima paskelbti savo kandidatūrą?

Įsitikinkite, kad atitinkate kandidatams keliamus reikalavimus ir norite dalyvauti naudojant savo tikrąjį vardą. Rinkimų pirmininkui nusiųskite elektroninį laišką su savo tikruoju vardu ir patvirtinimu, kad jums daugiau nei 18 metų. Prašome pranešti Rinkimų komitetui, jei jūs naudojate pseudonimą ir ar norite pakeisti savo OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) naudojamą vardą į oficialų asmens dokumentuose įrašytą legalų savooficialų asmens dokumentuose įrašytą vardą prieš kandidatūrą ar po rinkimų. Siekiant patikrinti jūsų kandidatūrą, Rinkimų komanda pasitars su atitinkamais komitetais. Kandidatūros paskelbimo galutinis terminas yra nurodytas rinkimų grafike.

Koks skirtumas tarp konkurencinių ir nekonkurencinių rinkimų?

Konkurenciniai rinkimai vyksta tuomet, kai kandidatų yra daugiau nei turimų vietų taryboje ir rinkėjai nusprendžia, kurie kandidatai bus išrinkti.

Nekonkurenciniai rinkimai vyksta tuomet, kai vietų taryboje yra tiek pat arba daugiau nei yra kandidatų. Tokiu atveju kandidatas faktiškai neturi konkurencijos ir bus automatiškai išrinktas į tarybą pagal nustatytą rinkimų tvarką pagal nustatytą rinkimų tvarką (išskyrus balsavimąoą, kadangi jis nebūtų reikalingas). Likusios vietos taryboje liks tuščios iki kitų rinkimų.

Ar galėsiu kandidatuoti dar kartą?

Taip, jei jūs nebūsite išrinktas per kitus rinkimus, galėsite kandidatuoti dar kartą, turint omenyje, kad vis dar atitiksite kandidatavimo reikalavimus.

Kaip atrodo kampanijos procesas?

Pirma, jūs turėsite parašyti savo biografiją. Tai trumpas tekstas, detalizuojantis jūsų patirtį atsijungus nuo tinklo, OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) ir fanų grupėje.

Antra, jūs turėsite atsakyti į standartinius klausimus, kurie yra vienodi visiems kandidatams.

Trečia, jūs turėsite dalyvauti klausimų ir atsakymų procese. Klausimai bus užduodami publikos.

Ketvirta, jūs turėsite dalyvauti viešuose susirašinėjimuose. Juos organizuos Rinkimų komanda, atsižvelgiant į jūsų tvarkaraštį.


Balsavimas

Kaip įgyti balsavimo teisę rinkimuose?

OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) nariu galima tapti paaukojus 10 USD ar daugiau. Narystė prasideda tą pačią dieną ir trunka vienerius metus. Narystė suteikia galimybę dalyvauti vienuose OTW rinkimuose. Jeigu narystei dar nepasibaigus paaukojate 10 USD ar daugiau, ji yra pratęsiama. Narystės pabaigos data visada yra skaičiuojama nuo paskutinio aukojimo datos. Terminas, iki kada galite įgyti balsavimo teisę šių metų rinkimams, rasite rinkimų tvarkaraštyje.

Paaukojau daugiau nei 10 USD, tačiau negavau jokios informacijos apie rinkimus. Kodėl?

Galimos įvairios priežastys:

  1. Ar Jūs paaukojote prieš einamuosius rinkimų metus? Jeigu nesate įsitikinę, galite susisiekti su mūsų Plėtros ir Narystės komitetu ir pasitikrinti. Tik aukos, gautos per einamuosius rinkimų metus, suteikia nariui teisę dalyvauti tų metų rinkimuose.
  2. Ar Jūs atšaukėte OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) komiteto naujienų el. paštu prenumeratą? Jei taip nutiko, susisiekite su [email protected] ir jūsų prenumerata bus atnaujinta.
  3. Ar OTW el. laiškai patenka į Jūsų šlamšto aplanką? Jeigu nenorite, kad taip nutiktų, pabandykite pridėti @transformativeworks.org prie savo el.pašto kontaktų sąrašo bei filtrų.

Jeigu aukščiau minėtos priemonės nesuveikė, susisiekite su mumis ir mes pabandysime išspręsti problemą.

Kodėl norint įgyti narystę neužtenka savanoriauti OTW?

Kadangi esame ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinį statusą, esame įpareigoti užtikrinti, kad visi balsai priklauso atskiriems fiziniams asmenims. Lengviausias būdas tai užtikrinti – susieti narystės statusą su parama, gauta per elektroninę bankininkystę ar kreditinę kortelę, kadangi tokiu būdu patvirtinama asmens tapatybė. Būtent dėl tapatybės patvirtinimo reikalavimo, mes negalime suteikti nario statuso tiems asmenims, kurie aukas mums atsiuntė naudodamiesi pinigų perlaidų paslaugomis.

Kaip vyksta balsavimas?

Visiems balsavimo teisę turintiems rinkėjams t. y. už narystę susimokėjusiems asmenims, kurių narystė nepanaikinta, balsavimo instrukcijos bus išsiųstos el. paštu, kuris buvo naudotas registracijos organizacijoje metu. Visi balsavimai yra anonimiški.

Balsavimas vyks pagal tiesioginio balsų paskirstymo sistemos versiją, pritaikytą rinkimams, kai renkamas daugiau nei vienas nugalėtojas. Išsami informacija apie balsavimo procesą pateikiama balsavimo proceso informaciniame puslapyje.

Kada bus paskelbti rezultatai?

Visi rezultatai bus paskelbti po to, kai bus balsavimas bus paskelbtas baigtas. Jei nebus jokių nesklandumų, rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip po trijų dienų po balsavimo. Užsitęsus rezultatų paskelbimui, Rinkimų komitetas informuos apie atidėjimo priežastį ir paskelbs naują numatomą rezultatų paskelbimo datą.

Ar galiu sužinoti kaip kandidatai buvo reitinguoti?

Tam, kad būtų užtikrinta visų Tarybos narių lygybė, mes neskelbiame galutinių kandidatų reitingų.


Balsavimas skiriant įgaliotinį

Kas yra balsavimas skiriant įgaliotinį? Kaip tai veikia?

Balsavimas skiriant įgaliotinį leidžia balsuotojui paskirti kitą žmogų, kuris už jį balsuotų rinkimuose. OTW (Transformacinių darbų organizacija) privalo tai leisti pagal Delavero įstatymus. Paprastai tai daroma, jei narys visų rinkimų metu neturės prieigos prie interneto ar turės kitų įsipareigojimų.

Jei nariui nepavyksta pasiekti bandomojo biuletenio, pavyzdžiui, jis naudoja pasenusią programinę įrangą ar turi kitų programinės įrangos suderinamumo problemų, dėl kurių biuletenis tampa nepasiekiamas, tikėtina, kad ta pati problema jiems kils ir su tikruoju biuleteniu. Tokiu atveju rekomenduotina paskirti įgaliotinį. Savo įgaliotinį turite paskirti patys. Rinkimų komitetas ir OTW įgaliotinių už narius paskirti negali.

Įgaliotiniai yra skiriami elektroniniu paštu. Prašymas įgaliotiniui:

  1. privalo būti atsiųstas iš elektroninio pašto, kuris buvo naudotas suteikiant paramą OTW;
  2. privalo būti adresuotas [email protected] ir jūsų įgaliotiniui;
  3. jame turi būti nurodyti jūsų tikras vardas ir pavardė; ir
  4. jame turi būti nurodyta, kad norite paskirti savo įgaliotiniu asmenį, kuriam yra skirtas šis laiškas.

Jūsų įgaliotinis privalo atsakyti į laišką, patvirtindamas jo gavimą ir atsakyme nurodyti savo tikrą vardą ir pavardę. Atsakymas privalo būti gautas adresu [email protected] mažiausiai dvi savaites prieš rinkimus. Jei norite pakeisti arba atšaukti savo įgaliotinį, tai taip pat galite padaryti ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki rinkimų. Oficialus galutinis terminas įgaliotinio paskyrimui bus įtrauktas į rinkimų grafiką.

Suėjus įgaliotinio paskyrimo terminui, įgalioto asmens paskyrimas galios šešis mėnesius ir iki šio termino pabaigos negalėsime panaikinti ar pakeisti įgalioto asmens pasirinkimo. Jei buvote paskirtas kito asmens įgaliotiniu, jūs negalite perleisti šio įgaliojimo kažkam kitam.


Išsamesnė informacija

Kur galiu daugiau sužinoti apie rinkimus?

Geriausia informacijos apie rinkimus ieškoti rinkimų puslapyje. Turime naujienų ir istorijos skiltis, taip pat puslapių šonuose pateiktos išsamesnės kategorijos.

Į mano klausimą vis tiek nebuvo atsakyta.

Su mumis galite susisiekti užpildydami mūsų kontaktinę formą. Džiaugsimės galėdami padėti!