Danielle Strongs biografi och Plattform

Biografi

Danielle Strong började sin bana i fandom under 90-talet med slashfics och fankonst kring Gundam Wing. Nästan tjugo år och en mängd fandoms senare har de gjort sig hemmastadd på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) i fandom för Supernatural och Marvel Cinematic Universe, bland andra. När rekryteringen för Missbrukskommittén öppnade tidigt 2014 visste de att kunskaperna som de införskaffat som servicerepresentant för sjukhuspatienter, med att hantera klagomål och frågor från användare, skulle vara till stor nytta, och efter att ha gått med i teamet har de aldrig ångrat sig. Som medarbetare i Missbruk har Danielle hanterat fall som rör allt från att verk av misstag fått fel taggar till plagiat och trakasserier och kan förmodligen vid det här laget citera det mesta ur AO3s användarvillkor direkt ur minnet! De har med sig stor kunskap om medling och problemlösning till teamet och är helt hängiven OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och dess arbete.

Plattform

Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag hade egentligen tänkt ställa upp nästa år, men jag tror starkt på vikten av att ha ett val med flera kandidater, så jag bestämde mig för att ställa upp i år, eftersom det fanns fler platser som behövde fyllas och därför behövdes fler kandidater för ett riktigt val.

Efter att ha varit medarbetare ganska länge nu tycker jag att mina kunskaper och min erfarenhet av att hantera AO3 som en del av Missbruksteamet kommer att vara ett bra komplement till styrelsen och jag hoppas kunna få in ett nytt perspektiv i egenskap av relativ nykomling i moderna fandomgemenskaper. Jag är övertygad om vikten av OTWs arbete och jag tycker att det bästa sättet att bidra till det i högre grad är som medlem av styrelsen.

Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som medlem av Missbruksteamet tar jag dagligen hand om känsliga frågor, varav många utförs under tidspress och/eller kräver mycket arbete. Tack vare detta är jag van vid att arbeta under stress och behålla lugnet när jag sköter svåra situationer. På grund av arbetets natur måste vi ofta diskutera frågor som ett team, vilket har gjort att jag har självförtroende att uttrycka min åsikt även om den är impopulär. Detta är en förmåga jag tror kommer att vara viktig inom styrelsearbetet, liksom förmågan att acceptera ett majoritetsbeslut även om det inte stämmer med min egen åsikt. I mitt professionella liv har jag arbetat i klinisk miljö och med många klienter där insatserna varit höga, inklusive direktörer för multinationella företag, så jag har gott om erfarenhet av att hantera känsliga situationer och möta tydligt satta deadlines.

När jag gick med i Missbrukskommittén tidigt under 2014 — medan teamet fortfarande var litet och försökte klara av en rejäl orderstock — var det viktigt för oss alla att använda tiden på det mest produktiva sättet för att både kunna hålla jämnt tempo med nya ärenden när de kom in och få undan högen av gamla ärenden från när det bara fanns tre eller fyra aktiva medlemmar av teamet. Dessa kunskaper inom tidshantering kommer säkerligen att vara till nytta även i styrelsearbetet.

Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag vill mycket gärna stödja kommittén för Strategisk Planering i deras arbete för att förbättra OTWs infrastruktur, både genom att erbjuda mitt perspektiv som medarbetare och (möjlig) styrelseledamot och genom att aktivt hjälpa dem på de sätt där en styrelsemedlems insats är av mest värde, vilket jag skulle avgöra genom att fråga vad de behöver av styrelsen. Detta är ett värdefullt mål, enligt min åsikt, för genom att förbättra OTWs generella infrastruktur kommer vi bättre att kunna stå till tjänst med våra användares behov.

Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag har framför allt arbetat i Missbrukskommittén, vilket också inbegriper en del arbete med andra AO3-kommittéer, och jag tog nyligen över positionen som kontaktperson till Översättning, såväl som en kort vistelse hos Supportkommittén. Förutom mina medarbetarroller och AO3 har jag också använt Fanlorewikin och tycker mycket om att läsa Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), som jag är mycket tacksam att OTW ger ut för fans i hela världen.

Som styrelsemedlem skulle jag efterfråga åsikter från andra kommittémedlemmar om vad som skulle vara styrelsens viktigaste sätt att hjälpa dem, snarare än att pracka på dem min egen åsikt om vad som vore bäst för dem, eftersom jag tror att kommittéerna vet bäst själva vad vi kan göra för dem. Jag är övertygad om att den främsta styrkan måste komma inifrån kommittéerna själva för att kunna hålla i längden.

Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Eftersom det nuvarande Missbruksteamet nyligen har tagit emot en ny grupp rekryter som snart är färdiga med sin träningsperiod, är jag trygg i förvissningen att jag kan skapa balans mellan mitt arbete för Missbrukskommittén och för styrelsen.