Dalyvavimas OTW rinkimuose

Dėkojame, kad domitės dalyvavimu OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) tarybos rinkimuose! Daugiau informacijos apie galimybes tapti kandidatu pateikta puslapyje Kaip tapti kandidatu. Toliau rasite kandidatavimo proceso aprašymą.

Rinkimų laikotarpis prasideda suėjus kandidatūrų paskelbimo terminui, t. y. likus aštuonioms savaitėms iki pačių rinkimų, ir trunka iki balsavimo pabaigos. Raginame kandidatus pristatyti savo programas, pažiūras ir viziją OTW nariams savo nuožiūra pasirinktomis formomis.

Visi kandidatai turi pateikti trumpą viešą pareiškimą, kuriame pristatytų savo filosofiją, organizacijai keliamus uždavinius ir požiūrį dėl tolesnių jos veiklos krypčių. Šis pareiškimas paskelbiamas OTW Rinkimų puslapyje.

Paskelbus minėtą pareiškimą, visuomenė turės galimybę kandidatams užduoti klausimus, kurie vėliau bus suskirstyti pagal temas. Kandidatai į klausimus atsakys OTW Rinkimų puslapyje.

Kandidatus taip pat raginame dalyvauti viešuose pokalbiuose, kurie vyktų OTW paskirtame forume bendrai suderintu laiku. Šio pokalbio nuorašas taip pat bus skelbiamas OTW Rinkimų puslapyje.