Cuộc Bầu cử Ban Điều Hành OTW 2021 Đã Bắt Đầu!

Cuộc bầu cử đã bắt đầu!

Đến thời điểm này, tất cả các thành viên đã gia nhập OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) trong khoảng 01 tháng 7, 2020 và 30 tháng 6, 2021 đều nên nhận được phiếu bầu. Nếu bạn vẫn chưa nhận được phiếu, xin hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn trước, sau đó liên hệ với chúng tôi qua đơn liên hệ. Xin lưu ý rằng ngày tháng trên biên lai ủng hộ của bạn sẽ được chấp nhận theo múi giờ miền Đông Hoa Kỳ, nên nếu số tiền quyên góp của bạn được ghi nhận sau 19:59 ngày 30 tháng 6, 2021 trên biên lai thì bạn sẽ không đủ điều kiện để bầu cử. Nếu bạn không chắc rằng quyên góp của bạn có trước hạn này không, vui lòng liên hệ với ban Phát Triển và Hội Viên của chúng tôi qua đơn liên lạc trên trang web của chúng tôi và chọn “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Hiện tại tôi có tư cách hội viên không/Tôi có đủ điều kiện để bầu cử không?).

Cuộc bầu cử sẽ kéo dài đến 16 tháng 8, 2021, 23:59 UTC; hãy sử dụng trang chuyển đổi múi giờ này để xem theo múi giờ của bạn.

Sau khi đã bầu chọn, bạn có thể lên Twitter và dùng hashtag #OTWE2021 để gặp gỡ và trao đổi với người bầu cử khác! Chúng tôi sẽ rất vui khi được biết cảm nghĩ của bạn!


OTW là một tổ chức mẹ phi lợi nhuận của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ Pháp lý. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, hãy xem . Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, hãy xem trang của ban Phiên dịch.