Com funcionen les eleccions de l’OTW

El procés de votació de l’OTW

Per les nostres eleccions de Junta, l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) utilitza una variant del sistema de vot preferencial basada en el vot alternatiu (Instant Runoff Voting en anglès). Aquest mètode permet efectuar el procés amb una única votació i fa que cada vot compti.

A mesura que es reben els vots, es compta la primera preferència de cada votant i es fan servir aquests vots per crear una llista de candidats/es en ordre. Llavors, un cop s’han comptat totes les primeres preferències, si un candidat/a obté majoria, es converteix en guanyador/a. Per tal de modificar el sistema alternatiu per poder incloure múltiples guanyadors/es, procedim a eliminar el guanyador/a de la votació. Els vots que tenia assignats el candidat/a que ha estat eliminat es recompten i s’utilitza la segona preferència d’aquests per reassignar els vots als candidats/es restants. De nou, es crea una llista de candidats/es en ordre i la persona en primera posició és la segona guanyadora.

Per consultar instruccions pas per pas, dirigeix-te a les instruccions de vot.

Què és el vot alternatiu?

El vot alternatiu és un sistema electoral que permet obtenir resultats amb una sola ronda de votacions, demanant als/les votants que classifiquin les seves eleccions en ordre de preferència. El principal avantatge d’aquest mètode és que elimina la necessitat de votacions addicionals per desempatar candidatures. A més, el vot alternatiu és força resistent a les votacions tàctiques — el fenomen de votar en contra del candidat/a que no vols que guanyi, en lloc de votar en favor dels candidats/es als quals dónes suport — ja que aquest mètode redueix el risc que cap candidat/a es beneficiï de vots dividits. No es perden vots i això vol dir que els/les votants tenen un ventall d’opcions més ampli. El procés de classificació també pot reduir anticampanyes i conflictes entre votants de diferents candidatures: al cap i a la fi, els candidats/ates no tenen cap necessitat d’alienar els votants d’altres candidats/es, ja que qualsevol votant pot donar suport a ambdues persones simultàniament!

Al vot electoral de l’OTW, els/les votants poden classificar tants/es candidats/es com vulguin, mentre classifiquin a un/a com a mínim.

A mesura que es reben els vots, es compta la primera preferència de cada votant i es fan servir aquests vots per crear una llista de candidats/es en ordre. Llavors, un cop s’han comptat totes les primeres preferències, si algun/a candidat/a obté majoria, es converteix en guanyador/a. Si no hi ha majoria, el/la candidat/a amb menys vots de primera preferència és eliminat/da. Els vots que tenia assignats el/la candidat/a eliminat/ada es recompten i s’utilitza la segona preferència d’aquests per reassignar els vots als candidats/es restants. De nou, es crea una llista de candidats/es en ordre i es repeteix el procés fins que s’obtingui una victòria per majoria.

El vot alternatiu determina el/la candidat/a acceptable per a la majoria del nombre total de votants, no només del/la candidat/a amb més vots, cosa que pot passar en qualsevol sistema de vots sense classificació en unes eleccions amb més de dos candidats/es.

Vots per delegació

El vot per delegació és una forma de designar a algú perquè voti per tu en unes eleccions.

L’OTW està obligada a permetre vot per delegació per la llei de Delaware (Delaware General Corporation Law), que especifica: “Un/a accionista pot autoritzar una altra persona o persones a actuar per delegació d’aquest/a accionista mitjançant la transferència o autorització de transferència d’una transmissió electrònica a la persona que actuarà per delegació.”

En les eleccions corporatives, la delegació habitualment es fa servir quan un/a membre votant no pot assistir en persona a una reunió. Amb un vot electrònic prolongat, moltes de les raons habituals de vot per delegació no es produeixen. Tanmateix, el període de vot pot esdevenir mentre un/a membre votant no tingui accés a internet o es vegi retingut per altres compromisos.

Si necessites una delegació de vot, pots assignar-ne una en qualsevol moment fins dues setmanes abans de les eleccions. L’assignació de delegació durarà sis mesos, i fins que no hagin transcorregut aquests sis mesos no podrem canviar ni revocar l’assignació de delegació. Els vots per delegació no poden ser reassignats.

Les delegacions s’assignen per correu electrònic. Quan envies una sol·licitud per assignar un/a delegat/da perquè voti per tu, ho has de fer des d’una adreça de correu electrònic que hagis utilitzat prèviament amb l’OTW, i dirigir-la tant a [email protected] com a la persona delegada. El correu ha d’incloure el teu nom legal i la declaració que desitges assignar la delegació de vot a la persona receptora. Llavors, la persona delegada ha de respondre a tots els receptors del correu confirmant la recepció d’aquest i incloent el seu nom legal al text del missatge. [email protected] ha de rebre aquesta resposta almenys dues setmanes abans de les eleccions.

Quan assignis una persona delegada, escull algú en qui confiïs per votar en lloc teu. En general, l’acord entre tu i la persona escollida pot tenir les condicions que vulguis, però només com a contracte entre individus. L’OTW no és responsable de fer complir cap condició que estableixis, i no podem verificar si la persona delegada va exercir el teu vot o mostrar a quins/es candidats/es va votar.

Impugnacions

Només els/les candidats/es poden demanar un recompte o una nova votació. Qualsevol candidat/a que vulgui fer-ho ha d’enviar la seva petició, acompanyada d’una explicació de per què pensa que un recompte o nova votació són necessaris, al nostre Comitè d’Eleccions abans d’una setmana passat el tancament de la votació. Eleccions prendrà una decisió abans d’una setmana passada la recepció de la petició. Si una nova votació es considera necessària, aquesta tindrà lloc abans que passin dues setmanes des de la decisió.