Claire P. Bakers biografi och plattform

Biografi

Claire P. Baker: På många sätt var Claires första fandom Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, som hon nästan kunde utantill vid fyra års ålder. Men saker började på riktigt när hon blev besatt av cite>Digimon medan det först gick på nordamerikansk TV. Därefter upptäckte hon fansidor, fanfiction och cosplay, och resten är, som man brukar säga, historia. Fandom blev en stor del av Claires akademiska karriär, vilket syns i de uppsatser hon skrev medan hon pluggade till sina tre examina (Bachelor of arts, Bachelor of Education, Master of Information, motsvarande fil.kand, lärarexamen och magisterexamen i informationsvetenskap) och det är fortfarande ett av hennes främsta forskningsintressen. Claire är nu bibliotekarie och blev volontär för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) år 2014 och fick delat ordförandeskap för Dokumentationskommittén på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) ett år senare. Sedan dess har hon också gått med i Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och Taggorganisering. När hon inte är upptagen med OTW och bibliotekariegrejer kan man ofta hitta Claire som betaläsare av fanfiction, som ansvarig för ficutbyten på AO3, eller i färd med att förbereda en hel armé av cosplays och paneler för sin nästa kongress.

Plattform

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Jag tror starkt på att ge tillbaka till de gemenskaper jag tillhör. Vare sig det innebär att hålla i event som jag vill ska hända, skapa den dokumentation som behövs för att saker ska fungera ordentligt, eller bara se till att teet är klart när alla kommer, så tycker jag om att ta på mig roller som underlättar och att arbeta bakom scenen för allas bästa.

Fandom är en stor del av mitt liv och att ge tillbaka till det har skett på olika sätt genom åren, men arbetet jag gör genom OTW kan vara det mest givande. Jag älskar projekten jag arbetar med och sällskapet av de personer som ägnar sin tid och kraft åt att hålla igång OTW och dess projekt. Som styrelsemedlem hoppas jag kunna stödja dem ytterligare och hjälpa till på alla sätt jag kan för att skapa bästa möjliga framtid för OTW som helhet.

2. Vilka kunskaper och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har underlättat events och lett olika stora och olika formella grupper, från att sköta flera gåvoutbyten samtidigt på AO3 till att tillbringa tre år som programansvarig på en lokal kongress till delat ordförandeskap för Dokumentationskommittén på AO3. Jag är bra på att lyssna och fantastisk både på att identifiera behov och tänka ut sätt att möta dem. Vare sig det gäller att hitta den perfekta matchningen till alla i mitt utbyte, skapa ett välbalanserat schema som tar hänsyn till när alla är tillgängliga, eller känna igen när ett problem måste diskuteras i grupp för att kunna nå en rättvis överenskommelse, kommer jag att göra mitt bästa för att säkerställa rättvisa lösningar som alla kan gå med på.

Jag möter problemlösning med lika delar praktiskt kunnande och tänkande utanför ramen. Vare sig det är harmlösa frågor som att diskutera vilka fandom vi ska använda i våra exempel på vanliga frågor, eller att göra allvarlig research kring tillgänglighet på nätet, stilguider och så vidare, så tycker jag om att brainstorma kreativa lösningar och utföra arbetet för att förverkliga dem.

Det mesta med att vara bibliotekarie tycker jag är att hjälpa människor hitta vad de behöver och bygga verktyg för att hjälpa dem att hjälpa sig själva. Att skapa aktuell, tillgänglig och användarvänlig information är väsentligt och något jag är stolt att bidra med via Dokumentationskommittén för AO3. Jag ser roliga och intressanta utmaningar både i att skapa och uppdatera verktyg och dokumentation och ser fram emot chanser att samarbeta med medlemmar inom hela OTW.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vilja arbeta med under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du samarbeta med andra för att åstadkomma dem?

Mitt huvudmål är att hjälpa till att skapa en öppen, inkluderande och tillgänglig OTW. Detta involverar förstås vårt ansikte utåt och hur vi utvecklar AO3 och våra andra projekt, men jag skulle fokusera på själva organisationen.

Under min tid i OTW har jag sett ansenliga förändringar ske bakom kulisserna för att främja en mer öppen och transparent organisation. En del av det har skett inom infrastrukturen; de nya förändringarna i våra plattformar för kommunikation har skapat en mycket mindre isolerad känsla i vårt dagliga arbete, vilket tillåter oss att umgås samtidigt som vi behåller tydliga arbetsytor. En del av det har haft mer med proceduren att göra, vilket syns i våra nuvarande strategiska mål.

Dock finns det mer arbete kvar.

Vi har dokumentation, både inom styrelsen och OTW i stort, som behöver skapas och uppdateras för att på ett funktionellt och exakt sätt visa vilka vi är och vad vi gör. Det finns arbete som vi kan göra för att förbättra insynen och sammanhanget, vare sig det gäller bättre användning av nuvarande resurser, att skapa interna resurser för en sammanhängande helhet, eller att erbjuda möjligheter ägnade åt interaktion och skapande av gemenskap inom vår grupp volontärer. Jag skulle gärna hålla ett gåvoutbyte inom AO3 för våra volontärer, se Fem saker-inlägg som Kommunikation använder direkt för att visa tänkbara rekryter hur arbetet ser ut i deras nya kommitté, eller hålla informella möten för att sprida kunskap om vad alla gör och hur OTW som helhet hänger ihop.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett flertal projekt, men känn dig fri att lägga fokus på några särskilda som du har erfarenhet av.

Jag är för närvarande volontär i två kommittéer som rör AO3 (Dokumentation och Taggorganisering) såväl som för kommittén som ger ut TWC. Genom att ha varit ordförande i två år förstår jag också det administrativa arbete som krävs för att hålla igång våra projekt.

AO3 styrs genom flera kommittéers arbete och det kan vara svårt att se till att alla är på samma våglängd. Det är viktigt att kommunicera via kontaktpersoner såväl som direktkontakt, liksom naturligtvis att se till att servrar och kodsupport lever upp till (och helst överträffar) nuvarande behov. Det väsentliga som styrelsemedlem skulle vara att aktivt uppmärksamma och besvara dessa behov och se till att information sprids ordentligt mellan alla relevanta parter.

Utbrändhet är ett allvarligt problem i hela organisationen. Vi har förlorat många begåvade volontärer antingen för att de inte förväntade sig så mycket arbete, eller eftersom det de frivilligt anmälde sig till så småningom blev mer än de kunde hantera. Vi bör göra allt vi kan för att främja en hälsosam balans i arbetet och se till att alla kommittéer har både de resurser och den arbetskraft som behövs för att göra bästa möjliga jobb. Om vi kan skapa fler roliga möjligheter och stärka gruppandan på det sättet, så mycket bättre.

5. Hur skulle du avväga ditt arbete i styrelsen mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Den största hatt jag bär för närvarande är den som medordförande för Dokumentationskommittén för AO3, en roll som jag delar med två andra fantastiska personer. Förut har vi stöttat varandra och ökat eller minskat vårt individuella ansvar i den mån det behövts för att balansera våra roller i andra kommittéer. Vad gäller mina andra roller kräver TWC uppmärksamhet i koncentrerade utbrott, vanligtvis en vecka eller två per år, och Taggorganisering är generellt lätt att upprätthålla om det hanteras långsamt och regelbundet eller i små, koncentrerade utbrott. Med tanke på detta tror jag att jag framgångsrikt kan behålla min nuvarande arbetsbörda väl avvägt mot styrelseansvar. Med detta sagt är tre år en avsevärd tid och behoven kan förändras fram till slutet av min styrelsetid. Jag kommer givetvis att omvärdera vid behov, om jag någonsin känner att jag inte längre kan ge varje kommittés arbete den uppmärksamhet det förtjänar.