Claire P. Baker – profil a program

Profil

Claire P. Baker: V mnoha ohledech byl Claiřin první fandom muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, který ve svých čtyřech letech uměla téměř nazpaměť. Doopravdy vše začalo až když začali v severoamerické televizi vysílat Digimony, kterými se stala naprosto posedlá. Následně objevila fanouškovské stránky, literární tvorbu a cosplay a zbytek už je historie. Fandom se stal velkou součástí Claiřina akademického života, projevil se v esejích, které napsala během studia na tři své tituly (má bakaláře z divadelních věd a pedagogiky a magistra z informačních věd), a dodnes je její hlavním výzkumným zájmem. Claire, která v normálním životě pracuje jako knihovnice, začala dobrovolničit pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) v roce 2014 a o rok později se stala spolupředsedkyní výboru pro Dokumenty Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). Od té doby se také přidala k Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) a do správy tagů. Když není zavalená prací pro OTW nebo pro knihovnu, tráví Claire čas korigováním povídek, pořádáním různých výměn dárků na AO3 a připravováním hordy cosplayů a přednášek na fanouškovské cony.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Věřím, že by člověk měl pomáhat komunitám, do kterých patří. Ať už jde organizování událostí, kterých by se sám chtěl účastnit, vytváření potřebné dokumentace pro dobré fungování komunity nebo uvaření čaje, když má přijít návštěva. Baví mě vykonávat pomocné funkce a pracovat za oponou tak, aby z toho měli všichni užitek.

Fandom je důležitá část mého života a za ta léta jsem své komunitě pomáhala různě, ale práce, kterou dělám pro OTW je zřejmě nejhodnotnější. Mám moc ráda projekty, na kterých pracuji, a společnost lidí, kteří věnují svůj čas a energii udržováním projektů OTW v plné síle. Jako členka představitelstva bych chtěla je chtěla nadále podporovat a pomáhat ve vytváření co nejlepší možné budoucnosti pro OTW jako celek.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Pracovala jsem jako organizátor událostí a řídila jsem různě velké a různě formální skupiny; například jsem současně pořádala několik výměn dárků pro AO3, tři roky jsem fungovala jako programová ředitelka místního conu a také jsem spolupředsedkyně výboru pro dokumentaci AO3. Umím dobře naslouchat a vynikám v identifikování věcí, které jsou potřeba udělat, a v jejich následném úspěšném vykonání. Udělám co můžu, abych zajistila řešení, která jsou spravedlivá a vyhovují všem, ať už se jedná o vytvoření perfektních dvojic v mých výměnách dárků, sestavení vyváženého rozvrhu, který vyhovuje všem zúčastněným, nebo prodiskutování problému, když je potřeba přijít na spravedlivé řešení.

Přistupuji k řešení problémů s praktičností i kreativním uvažováním. Baví mě vymýšlení kreativních řešení a jejich následné plnění tak, aby vše dopadlo úspěšně, ať už jde o méně vážné věci jako vybírání vhodných fandomů do příkladů v FAQ – Často kladených otázkách nebo provádění vážného výzkumu přístupnosti webu, stylových příruček a tak podobně.

Na knihovnictví mě nejvíce baví, že mohu pomoci lidem najít to, co potřebují, a vytváření prostředků, kterými si mohou sami pomoci. Vytváření aktuální a přístupné dokumentace, která je přívětivá k uživateli, je klíčové a jsem pyšná, že se na tom mohu podílet jako část výboru AO3 pro Dokumentaci. Vytváření dokumentace a aktualizování nástrojů pro vyhledávání vidím jako zábavné a zajímavé výzvy a těší mě, že na nich mohu pracovat společně s ostatními členy celého OTW.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se ráda soustředila během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracovala na jejich dosažení?

Mým hlavním cílem je pomoci s vytvořením otevřeného a přístupného OTW. Ačkoliv toto určitě zahrnuje naši veřejnou tvář a to, jak dále budeme rozvíjet AO3 a naše další projekty, já bych se zaměřila na samotnou Organizaci.

Za dobu co pracuji s OTW jsem zažila několik zásadních změn věcí, které se dějí na konci procesu, aby se podpořilo otevřenější prostředí a transparentnější organizace. Některé změny se týkaly infrastruktury – nedávná změna našich komunikačních platform dodala každodenní práci pocit menší izolovanosti a pomohla nám se spolu bavit a zároveň zachovat jasný pracovní prostor. Další změny byly procedurální a odrazily se v našich současných strategických cílech.

I přesto je tu spousta další práce.

V představenstvu i v celém OTW je množství dokumentů, které je potřeba aktualizovat tak, aby přesně a funkčně reflektovaly to, kdo jsme a co děláme. Je spousta věcí, kterými můžeme zlepšit transparentnost a soudržnost. Například jde o lepší využití současných zdrojů, vytvoření vnitřních zdrojů pro celkovou soudržnost nebo zajištění příležitostí, jak mezi sebou mohou naši dobrovolníci komunikovat a vytvářet komunitu. Chtěla bych uspořádat AO3 výměnu dárků pro naše dobrovolníky, také bych chtěla, aby články Five Things (Pět věcí, které…) fungovaly jako ukázka toho, jak pracují různé výbory, pro potenciální nové dobrovolníky. Dále bych chtěla pořádat informační schůzky o tom, jak funguje práce v různých výborech a jak OTW jako celek pracuje.

4. Jaká je vaše zkušenost s projekty OTW a jak byste spolupracovala s relevantními výbory s cílem jejich podpory a posílení? Pokuste se zahrnout výběr projektů, ale klidně zdůrazněte ty, se kterými máte zkušenost.

V současnosti pracuji ve dvou výborech zaměřených na AO3 (Dokumenty AO3 a Správa tagů) a ve výboru, který je zodpovědný za TWC. Vzhledem k tomu, že jsem dva roky fungovala jako předsedkyně výboru, rozumím administrativní práci, která je potřebná pro udržení našich projektů v chodu.

AO3 funguje za pomoci spolupráce několika výborů a může být těžké zajistit, aby všichni věděli co se právě děje. Komunikace skrze zprostředkovatele a přímý kontakt je nezbytný. Samozřejmě je také důležité, aby servery a podpora kódování odpovídala aktuálním potřebám (nebo ideálně aby byla ještě vyšší). Jako členka představenstva bych tedy věnovala aktivně svou pozornost na reagování na aktuální potřeby a zajištění bezproblémového sdílení informací mezi odpovídajícími členy OTW.

Syndrom vyhoření je jedním z hlavních problémů napříč organizací. Už jsme ztratili mnoho talentovaných dobrovolníků, protože neočekávali takové množství práce nebo protože práce, kterou původně měli dělat, se postupem času stala nezvladatelnou. Měli bychom podniknout kroky k podpoře zdravé pracovní rovnováhy a zajistit, že všechny výbory mají dostatek zdrojů a personálu k tomu, aby mohli vykonávat výbornou práci. Bylo by též dobré, kdybychom byli schopni přijít s nějakými zábavnými příležitostmi, což by zvedlo morálku.

5. Jak byste vyvážila práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohla soustředit na funkci v Představenstvu?

V současnosti je má nejdůležitější funkce spolupředsedání výboru Dokumentů AO3, což sdílím se dvěma dalšími skvělými lidmi. V minulosti jsme se všichni navzájem podporovali a v případě potřeby jsme si přerozdělovali práci tak, abychom všichni zvládli dostát všem svým závazkům. Má práce pro TWC vyžaduje velkou dávku soustředění jen na jeden až dva týdny v roce a správa tagů je obecně snadná, pokud se k ní přistupuje pomalu a pravidelně nebo jednou za čas s větší intenzitou. Proto věřím, že bych zvládla úspěšně vykonávat všechny své současné funkce společně s prací spojenou s funkcí v představenstvu. Každopádně tři roky jsou docela dlouhá doba a časová náročnost se může do konce funkčního období změnit. Pokud budu mít pocit, že se nezvládám věnovat každému výboru tolik času, kolik je potřeba, určitě přehodnotím své rozhodnutí.