Claire P. Baker biogrāfija un platforma

Biogrāfija

Claire P. Baker: Daudzos veidos Claire pirmais fandoms bija Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, kuru četru gadu vecumā viņa gandrīz zināja no galvas. Tomēr viss aizsākās, kad viņa kļuva apsēsta ar Digimoniem laikā, kad tos translēja pa televīzijas kanālu Ziemeļamerikā. Tad viņa atklāja fanu vietnes, fanstāstus un “cosplay” – kostīmu spēles; kā saka – pārējais ir vēsture. Fandomiem bija būtiska nozīme Claire akadēmiskajā karjerā, atspoguļojoties studiju darbos, kurus viņa rakstīja, iegūstot trīs augstākās izglītības grādus (bakalaura grāds drāmā, bakalaura grāds izglītībā, maģistra grāds informāciju zinātnēs), un joprojām ir primārais izpētes objekts. Strādājot par bibliotekāri, Claire 2014. gadā brīvprātīgi uzsāka darboties OTW (Transformatīvo Darbu Organizācijā), bet pēc gada kļuva par priekšsēdētāja vietnieci Archive of Our Own – AO3 (Mūsu Pašu Arhīva) Dokumentācijas komitejā. Kopš tā laika viņa arī darbojas Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatīvajos darbos un kultūrās) un birku organizēšanā. Ja Claire nav aizņemta OTW vai bibliotēkas darbos, tad viņa bieži redzama rediģējot fanstāstus, vadot AO3 dāvanu apmaiņas vai gatavojot kaudzēm kostīmu un paneļu nākamajai fanu sanāksmei.

Platforma

1. Kāpēc izlēmi piedalīties Padomes vēlēšanās?

Uzskatu, ka kaut kas jāsniedz pretī tām kopienām, kurām piederu. Tas varētu nozīmēt vadīt pasākumus, kurus pati vēlos redzēt notiekam, vai arī radīt dokumentāciju, lai viss norisinātos gludi, vai arī vienkārši parūpēties, ka tad, kad visi atbrauc, tēja ir gatava. Es izbaudu rīkotāja lomu un darbu aizskatuvē, rūpējoties par to, lai visi spēj ko gūt.

Fandomi ir būtiska manas dzīves daļa, un mana atdeve daudzu gadu laikā ir izpaudusies dažādos veidos, bet darbs, ko veicu OTW, iepriecina visvairāk. Man patīk projekti kuros darbojos, un to cilvēku sabiedrība, kas velta savu laiku un pūles, lai uzturētu OTW un tās projektus darba kārtībā. Ja es kļūtu par Padomes locekli, tad vēlētos turpināt sniegt viņiem atbalstu un palīdzēt visos iespējamajos veidos, veidojot OTW labāko iespējamo nākotni.

2. Kādas Tavas prasmes un/vai pieredze noderētu Padomei?

Esmu piedalījusies dažādu pasākumu rīkošanā un vadījusi grupas dažādā lielumā un formalitātes līmenī, sākot no sinhronas dāvanu apmaiņas AO3, līdz tam, ka trīs gadus strādāju par programmēšanas vadītāju vietējās sanāksmēs un AO3 biju Dokumentācijas komitejas priekšsēdētāja vietniece. Esmu laba klausītāja un gan lieliski izprotu vajadzības, gan atrodu tām risinājumus. Neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz to, ka dāvanu apmaiņām jāatrod katram ideālais pāris, vai jāizveido līdzsvarots grafiks, kas derētu visiem, vai jāpamana problēmu, kuru jāpārrunā grupā, lai nonāktu pie taisnīga lēmum, es darīšu visu kas būs manos spēkos lai nodrošinātu godīgu un abpusēji pieņemamu risinājumu.

Problēmu risināšanai pieeju gan praktiski, gan arī domāju ārpus rāmjiem. Es izbaudu radošu risinājumu prāta vētras un to pielietošanu, lai tie nestu augļus, neskatoties uz to, vai tas attiecas uz tādām nenopietnām problēmām kā izlemšana, kādus fandomus izmantot mūsu BUJ piemēros, vai arī uz nopietnu izpētes darbu vai tīmekļa pieejamību, stila vadlīnijām un tā tālāk.

Mana mīļākā bibliotekāres darba daļa ir palīdzēt cilvēkiem atrast nepieciešamo, un veidot rīkus, kas palīdzētu, lai viņi to atrastu paši. Modernas, pieejamas un lietotājiem draudzīgas dokumentācijas izveide ir būtiska, un esmu lepna, ka varu palīdzēt, darbojoties AO3 Dokumentāciajs komitejā. Rīku izveide un modernizēšana ir jautrs un interesants izaicinājums, un es ļoti gaidu iespējas sadarboties ar OTWdarbiniekiem.

3. Izvēlies vienu vai divus OTW mērķus, kas Tev ir svarīgi un ar kuriem Tu būtu ieinteresēta strādāt sava termiņa laikā. Kāpēc Tev šie mērķi šķiet svarīgi? Kā Tu sadarbotos ar citiem, lai šos mērķus sasniegtu?

Mans galvenais mērķis ir palīdzēt izveidot atvērtu, ietverošu un pieejamu OTW. Lai arī noteikti tiek iesaistīta mūsu publiskā seja un tas, kā mēs pilnveidojam AO3 un citus mūsu projektus, es vēlētos fokusēties uz pašu Organizāciju.

Darbojoties OTW, esmu pieredzējusi ievērojamas pārmaiņas, lai palīdzētu veicināt to, ka organizācija ir atklāta un caurspīdīga. Dažas izmaiņas veiktas infrastruktūrā; nesenās izmaiņas komunikāciju platformās radījušas iespaidu, ka mūsu ikdienas darbs nešķiet tik izolējošs, ļaujot sajaukties, vienlaikus uzturot skaidras darba vietas. Dažas izmaiņas ir procesuālas, kas atspoguļojas mūsu pašreizējos stratēģiskajos mērķos.

Tomēr darāms vēl daudz darba.

Kopumā Padomei un OTW vēl ir daudz dokumentācijas, kura jāizveido un jāatjauno, lai tā funkcionāli un precīzi atainotu, kas mēs esam un ar ko nodarbojamies. Veicams darbs lai uzlabotu caurspīdīgumu un saliedētību, pilnvērtīgāk izmantojot mūsu pašreizējos resursus, radot iekšējos resursus vispārīgai saliedētībai, vai sniedzot interakcijas un kopienu saliedēšanas iespējas brīvprātīgo starpā. Es labprāt vadītu AO3 dāvanu apmaiņu starp brīvprātīgajiem, rūpētos, lai Komunikāciju komitejas ”Piecas lietas” publikācijas tiktu tieši izmantotas, lai parādītu darbiniekiem, kā viņu komitejās notiek darbs, vai arī rīkotu informatīvas sanāksmes, lai veicinātu izpratni par to, ko katrs dara un kā OTW kopumā darbojas.

4. Kāda ir Tava pieredze ar OTW projektiem, un kā Tu sadarbotos ar saistītajām komitejām, lai tās atbalstītu un stiprinātu? Centies nosaukt vairākus projektus, taču jūties brīva uzsvērt tos, ar kuriem Tev ir pieredze.

Pašlaik kā brīvprātīgā darbojos divās AO3 komitejās (Dokumentācijas un Birku organizēšana), un komitejā, kas atbildīga par TWC. Strādājot par priekšsēdētāju divus gadus, esmu sapratusi, kāds administratīvais darbs ir nepieciešams, lai mūsu projekti turpinātu darboties.

AO3 darbojas, pateicoties vairāku komiteju darbam, un nodrošināt, lai visiem būtu līdzīgi mērķi, ir sarežģīti. Komunikāciju sakari un tiešais kontakts ir svarīgi. Protams, tāpat ir svarīgi nodrošināt, ka serveri un kodēšanas atbalsts atbilst pašreizējām vajadzībām (vai ideālā gadījumā – pārsniedz). Kā Padomes loceklei, būtu svarīgi aktīvi pievērst uzmanību šīm vajadzībām, nodrošinot, ka informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm noris gludi.

Izdegšanas sindroms organizācijā ir būtiska problēma. Esam zaudējuši daudzus talantīgus brīvprātīgos vai nu tādēļ, ka negaidīja tādu darba slodzi, vai arī tāpēc, ka brīvprātīgi pieteicās darbam, kura apjoms ar laiku kļuva pārāk liels. Ja ir iespēja kā veicināt veselīgu līdzsvaru starp darbiem un kā pārliecināties, ka visām komitejām ir gan resursi, gan nepieciešamie darbinieki, lai paveiktu vajadzīgo, tad tas būtu jādara. Ja varam izveidot vairāk interesantas iespējas un tādā veidā veicināt darba morāles veidošanos, tad jo labāk!

5. Kā Tu līdzsvarotu savu darbu Padomē ar citām lomāmOTW, vai kā plāno nodot savu pašreizējo amatu vai amatus, lai pievērstos Padomes darbam?

Šobrīd mans nozīmīgākais amats ir būt par AO3 Dokumentācijas komitejas vadītāja vietnieci, lomu, kas man kopīga ar divām citām spožām personībām. Līdz šim esam cits citu atbalstījuši, uzņemoties vairāk vai mazāk atbildības, lai pēc vajadzības atrastu līdzsvaru starp citiem mūsu pienākumiem. Attiecībā uz citiem amatiem, tad jāsaka, ka TWC nepieciešama periodiska uzmanība, parasti vienu vai divas nedēļas gadā, un Birku organizēšana nav sarežģīta, ja ar to nodarbojas lēni un regulāri, pievēršot nelielu, periodisku uzmanību. To visu ņemot vērā, es uzskatu, ka sekmīgi tikšu galā ar pašreizējiem pienākumiem, līdzsvarojot tos ar pienākumiem Padomē. Trīs gadi ir ievērojams laikā posms, un vajadzības līdz mana termiņa beigām var mainīties. Es noteikti veikšu nepieciešamās izmaiņas, ja jutīšu, ka katras komitejas vajadzībām nespēšu sniegt tik daudz laika, cik tā pelnījusi.