OTW Verkiezingsstatistieken voor 2023

Nu de verkiezingen van 2023 voorbij zijn, delen wij graag de statistieken!

Tijdens de verkiezingen van 2023 waren er 15.274 mensen die mochten stemmen. Hiervan hebben er 4.247 mensen gestemd, wat 27,8% van de potentiële stemmers is.

Onze kiezersopkomst is lager dan die van vorig jaar, toen er een opkomst was van 39,3%.

Ook zagen we een afname in het aantal uitgebrachte stemmen, van 4.574 naar 4.247, wat een daling van 7,1% vertegenwoordigt.

De Verkiezingscommissie is toegewijd aan het bereiken van onze kiesgerechtigde leden en ze aan te moedigen te stemmen tijdens de verkiezingen. Wie verkozen wordt tot de Raad van Bestuur kan belangrijke invloed uitoefenen op de gezondheid van de projecten van de OTW (Organisatie van Transformatieve Werken) en we willen dat onze leden hun mening kunnen inbrengen.

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het aantal stemmen dat de kandidaten hebben gekregen: ons verkiezingsproces is ontworpen om een gelijkwaardige groep van Bestuursleden te creëren zodat ze goed kunnen samenwerken. We geven die informatie daarom niet vrij. We maken ook de uiteindelijke volgorde van kandidaten niet publiek.

We willen nogmaals iedereen bedanken die aan deze verkiezingen heeft deelgenomen! We hopen jullie volgend jaar weer te zien!


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

De OTW Verkiezingsuitslag 2023

De Verkiezingscommissie wil graag al onze kandidaten bedanken voor hun harde werk tijdens deze verkiezingen. We zijn verheugd om de uitslag van de verkiezingen van 2023 bekend te maken.

De volgende kandidaten (in alfabetische volgorde) zijn officieel verkozen om een volledig termijn (drie jaar) te dienen in de Raad van Bestuur:

  • Anh Pham
  • Kathryn Soderholm
  • Qiao Chu

Zoals eerder meegedeeld, heeft Heather McGuire afstand gedaan van haar positie in het Bestuur voor de verkiezingen van 2023. Bestuurslid Natalia Gruber is ook afgetreden, in juli 2023. We zijn dankbaar voor alles wat Heather en Natalia gedaan hebben en bedanken hen voor hun werk en toewijding.

Om deze open plekken te vullen, zijn de kandidaten die vierde en vijfde werden in deze verkiezing, Jennifer Haynes en Zixin Zhang (in alfabetische volgorde), verkozen om de Raad van Bestuur te vervoegen. Ze zullen de resterende twee jaar van de termen van Heather en Natalia uit dienen vanaf 1 oktober 2023, zodat we een volledig Bestuur hebben tot de volgende verkiezingen.

De overbruggingstermijn begint formeel op 1 oktober. We wensen de nieuwe Bestuursleden geluk met hun termijn.

Hiermee komt het verkiezingsseizoen ten einde. Aan iedereen die betrokken was door het nieuws te verspreiden, de kandidaten vragen te stellen en natuurlijk door te stemmen: bedankt! We kijken ernaar uit om jullie allemaal volgend jaar weer te zien.

15 augustus 2023: Aangepast om duidelijk te maken dat alle verkozen Bestuursraadsleden opgesomd worden in alfabetische volgorde.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

2023 OTW bestuursverkiezing nu open!

De verkiezing is geopend!

Ieder lid van de OTW (Organisatie van Transformatieve Werken) dat tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 lid is geworden, zou intussen een stemformulier ontvangen moeten hebben. Controleer eerst je spammap als je er nog geen hebt ontvangen en neem dan pas contact met ons op via ons contactformulier. Let erop dat jouw donatiebewijs gedateerd is in US Eastern Time, dus als op jouw bewijs een datum vermeld staat van na 30 juni 2023, 19:59 uur, dan ben je niet stemgerechtigd. Als je niet zeker weet of jouw donatie op tijd voor de deadline is gedaan, neem dan contact op met onze Ontwikkeling en Lidmaatschapcommissie via het contactformulier op onze website en selecteer “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (“Is mijn lidmaatschap actief/Ben ik stemgerechtigd?”)

De verkiezingen lopen tot 14 augustus 2023, 23:59 UTC; met deze tijdzoneomzetter kun je zien wanneer dat voor jou is.

Als je gestemd hebt, kun je naar Twitter of Tumblr gaan en de hashtag #OTWE23 gebruiken om met andere kiezers te kletsen! We horen graag van je!


De OTW is de overkoepelende non-profitorganisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW-website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Leden van de OTW – Controleer je e-mail voor steminstructies

Momenteel zouden alle stemgerechtigde leden van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) een e-mail moeten hebben ontvangen met een link naar de steminstructies voor 2023. Het onderwerp was “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Steminstructies voor de Bestuursverkiezing van de Organisatie for Transformatieve Werken (OTW)). Iedereen die deze e-mail niet heeft ontvangen, staat niet op onze stemmerslijst voor dit jaar en ontvangt geen stembiljet.

De e-mail met steminstructies bevat een link met een testversie van het stembriefje. Klik op de link om te controleren of de pagina correct wordt weergegeven en dat alle kandidaten zichtbaar zijn. Controleer dat JavaScript niet wordt geblokkeerd vanaf ajax.googleapis.com en/of bootstrapcdn.com. Lees meer

2023 OTW Verkiezingen Aankondiging van de Kandidaten

Aankondiging van de Kandidaten

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is verheugd de volgende kandidaten voor te stellen voor de verkiezingen van 2023 (in alfabetische volgorde van voornaam):

  • Anh P.
  • Audrey R.
  • Emyn a.
  • Jennifer H.
  • Kathryn S.
  • Qiao C.
  • Zixin Z.

(26 juni: Via een aankondiging heeft Emyn a. zich teruggetrokken van de stemlijst.)

(25 juli: Via een aankondiging heeft Audrey R. zich teruggetrokken van de stemlijst.)

De volledige namen van de kandidaten worden dit jaar niet publiekelijk geplaatst, tenzij ze aangewezen of verkozen worden tot Bestuurslid.

Zoals eerder aangegeven, heeft Heather McGuire besloten om af te treden van haar positie in het Bestuur vanwege persoonlijke redenen. Daarom zullen er vier open plekken beschikbaar zijn in de verkiezingen van dit jaar. Een van deze posities is een gedeeltelijke termijn van twee jaar. De kandidaat die als vierde eindigt, zal voor deze positie worden verkozen. We willen onze dank uitspreken voor alles wat Heather voor ons heeft betekend en bedanken haar voor haar werk en toewijding.

Omdat we 4 vrije plaatsen hebben en er 6 kandidaten zijn, zijn de verkiezingen van 2023 wel betwistbaar – dit betekent dat de leden van de OTW wel op de kandidaten zullen stemmen. Lees meer