Anh P. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Anh P. pradėjo piešti mangos Crest of the Royal Family („Karališkosios šeimos herbas“) darbus dar būnant pradinėje mokykloje, nors turėjo praeiti dar keleri metai, kol pirmą kartą susidūrė su doujinshi ar fikais. Anh yra iš Vietnamo, labiausiai domisi savo mėgstamiausiais veikėjais iš DC, mylimais ir nišiniais kompiuteriniais žaidimais bei Azijos šalių medijomis, tokiomis kaip japoniškos mangos ar kiniškos internetinės novelės.

Anglų kalba yra Anh antroji kalba. Iš savo šeimos per eilę metų jie taip pat yra išmokę šiek tiek kinų kantoniečių kalbos – tiek, kad galėjo skaityti fikus daug anksčiau, nei pradėjo naudotis Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvu) 2013 metais. Prieš tai, kai 2022 metais prisijungė prie OTW (Transformacinių darbų organizacijos) savanoriauti Fanlore socialinių tinklų ir informavimo komandoje, jie taip pat svarstė apie pozicijas Vertimo komiteto vietnamiečių kalbos komandoje ar Žymų tvarkymo komiteto kinų kalbos žymų tvarkymo grupėje. Šiuo metu, šalia dabartinių pareigų Fanlore komitete, Anh taip pat užsiima Open Doors projekto importavimo asistento veikla.

Už OTW ribų jie studijavo Skaitmeninį ir vizualinį meną, šiuo metu yra laisvai samdomas menininkas, be to, dalinai dirba šefu vietos restorane.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

AO3 nėra pirma fanų erdvė, kurią laikiau namais, bet po dešimtmečio šios svetainės naudojimo ji visada užims mano širdyje ypatingą vietą. Kandidatuoti šių metų rinkimuose nusprendžiau po pirmosios kritikos bangos dėl OTW pozicijos dirbtinio intelekto (DI) ir turinio, kuriamo pasitelkiant DI, atžvilgiu. Turėjau nemažai abejonių dėl savo sprendimo kandidatuoti į Tarybą, ypač po to, kai vien gegužės mėnesį įvairiose fanų erdvėse įsižiebė ne viena diskusija. Nors šiose diskusijose netrunka ir OTW kritikuojančių balsų, mano atžvilgiu OTW vis dar elgiasi geriau nei pusė mano buvusių darboviečių. Tai nereiškia, kad OTW yra nekritikuotina, tačiau vis tiek noriu pasiūlyti savo pagalbą, kad ir kokią nežymią, OTW tobulinti.

Nemanau, kad OTW direktorių taryba galėjo numatyti, kokio dydžio OTW taps per 15 augimo metų. Suprantu, kad, palyginti su kai kuriais ankstesniais kandidatais, prisijungiau prie OTW pakankamai neseniai, bet manau, kad atėjo laikas pasiūlyti Direktorių tarybai naujų perspektyvų, ypač iš fanų Azijoje.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Asmeniškai dirbu vienoje iš sričių, kuriai didelį poveikį turėjo DI generuojamo turinio technologija, todėl galiu duoti patarimų ir kontekstą tiek Tarybai, tiek kitiems OTW savanoriams ir fanų grupėms apskritai. DI generuojamo turinio technologija įvairiapusiškai paveikė ne vieną kūrybinę sritį. Nors AO3 pagrindas yra tekstas, o ne vaizdiniai kūriniai, manau, kad visi fanų dailės kūrinių autoriai nori žinoti, kad rūpime OTW, todėl itin svarbu diskutuoti apie šį klausimą atvirai ir sąžiningai. Esu žmogus, kurio darbą DI technologijos paveikė tiesiogiai, todėl manau, kad galiu šiai diskusijai pasiūlyti unikalių perspektyvų.

Viename vietnamiečių anime ir mangos forume moderatoriaus pozicijoje savanoriavau daug metų, kol jis vos per vieną naktį buvo uždarytas 2014 m. Nuo tada įvairiuose projektuose vykdau interneto turinio archyvavimo veiklą, siekiu išsaugoti fanų kultūros šaltinius – tiek fikų ir originalios literatūros iš forumo atsargines kopijas, tiek fikus ir fanų dailės kūrinius, prarastus dėl cenzūros. Žinau, kad nei mano patirtis, nei istorijos nėra unikalios, tačiau įgūdžiai, kuriuos įgijau savo veikloje – komandinis darbas, kritinis mąstymas krizių metu, laiko valdymas esant nepaprastosioms situacijoms – Tarybos darbe bus nepakeičiami įrankiai.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Vienas iš, mano nuomone, svarbiausių klausimų tolesnei OTW sėkmei yra jos prieinamumo susidomėjusiems pašaliniams didinimas, ypač fanams ar potencialiems savanoriams, kurių pirmoji kalba yra ne anglų kalba. Nuo OTW įsteigimo praėjo jau 15 metų; AO3 naudotojų demografinė sudėtis dabar labai skiriasi nuo tos, kokia buvo anksčiau. Nors didžiąją dalį AO3 naudotojų vis dar sudaro anglakalbiai, kitomis kalbomis sukurtų darbų skaičius auga kasmet. Užuot laikę tai neginčijamu privalumu vienijant fanus iš įvairių kultūrų visame pasaulyje, leidžiame, kad kalbos barjerai, neinformuotumas ir skaidrumo stoka – sąmoningai ar ne – trukdytų bendroms mūsų pastangoms kurti tikrą Mūsų Archyvą.

Mane labiausiai dominantis tikslas, kurio OTW būtinai turėtų siekti, yra perėjimas nuo pavienių skelbimų vertimo į skirtingas kalbas prie įvairių projektų adaptavimo skirtingiems lingvistiniams ir kultūriniams kontekstams. Viena geriausių vietų pradėti – Fanlore, kur neseniai pridėtas pagalbos puslapis neanglakalbiams fanams apie tai, kaip jie gali prisidėti prie Fanlore veiklos. Mano galutinė vizija – kad Fanlore, kaip fanų vikis, veiktų ne tik anglakalbėje pasaulio dalyje, bet ir talpintų straipsnius ir turėtų kalbų komandas, fiksuojančias fanų kultūros istoriją visame pasaulyje – taip pat, kaip ir Vikipedija veikia ne tik anglų kalba.

Kadangi ir Fanlore, ir Transformative Works and Cultures – TWC („Transformaciniai darbai ir kultūros“) projektai nėra blokuojami Kinijos „didžiosios ugniasienės“, taip pat būtų galima pradėti darbus su Vertimų komitetu siekiant išplėsti su TWC susijusių projektų aprėptį. Dar viena sritis, kur norėčiau didinti esamą įdirbį, būtų darbas su Open Doors (Atvirų durų) projektu siekiant išplėsti jo ryšius su archyvais ne anglų kalba, kurių kelis jie jau siekia išgelbėti.

Norėčiau dirbti su daugeliu komitetų, ypač – Vertimo bei Prieinamumo, dizaino ir technologijų, kad suprasčiau, kaip galime padaryti AO3 prieinamesnį kitoms kalboms ir kultūroms.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Prieš pradedant savanoriauti Fanlore, turėjau klaidingą įsitikinimą, kad Vertimo komitetas yra vienintelė vieta, kurioje galėčiau padėti ir prisidėti prie OTW veiklos. Po beveik metų darbo su bendraminčiais savanoriais Fanlore komitete matau daug daugiau galimybių! Tačiau taip pat supratau, kad ir kiti neanglakalbiai fanai dažnai galvoja, kad prie OTW veiklos gali prisidėti tik Vertimo komitete. Laikui einant įsitikinau, kad komunikacijos ir skaidrumo trūkumas yra tiesioginis simptomas to, kad dabartinė OTW žmogiškųjų išteklių valdymo struktūra yra nepajėgi susitvarkyti su daugiau kaip 900 savanorių, kurie ateina iš skirtingų šalių su skirtinga savo kultūra ir geopolitine padėtimi.

Suprantu, kad neturiu tiek daug savanoriavimo OTW patirties, kiekankstesni Tarybos nariai ir kiti kandidatai šiuose rinkimuose. Vis dar mokausi apie OTW kultūrą ir politiką tiek savo darbe Fanlore komitete, tiek Atvirų durų komitete. Tačiau manau, kad tai galėtų būti ir pranašumas, nes Tarybą galėčiau papildyti atvirumu ir noru mokytis. Be to, manau, kad manęs dar nėra paveikęs per metų metus susikaupęs susierzinimas OTW atžvilgiu, ir stengiuosi nedaryti skubotų prielaidų dėl to, kad dalykai turi būti daromi vienaip, o ne kitaip.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Šiuo metu tikrai galiu susitvarkyti su savo darbo krūviu Fanlore ir Open Doors komitetuose. Nekandidatuočiau rinkimuose, jei negalvočiau, kad galiu suderinti Tarybos darbą su savo kassavaitinėmis atsakomybėmis. Tačiau žinau, kad pirmieji trys Tarybos narių mokymo mėnesiai yra pats užimčiausias laikas, todėl neatmetu galimybės pasiimti trumpą pertrauką vienoje ar abiejose savo savanorystės pozicijose, kad galėčiau daugiau laiko skirti mokymams ir pareigoms Taryboje.