2023 m. OTW rinkimų kandidatų paskelbimas

Kandidatų paskelbimas

OTW (Transformacinių Darbų Organizacijai) malonu paskelbti šiuos 2023 m. rinkimų kandidatus (abėcėlės tvarka pagal vardą):

  • Anh P.
  • Audrey R.
  • Emyn a.
  • Jennifer H.
  • Kathryn S.
  • Qiao C.
  • Zixin Z.

(Birželio 26 d.: kaip jau minėta pranešime, Emyn a. pasitraukė iš rinkimų.)

(Liepos 25 d.: Kaip jau minėta pranešime, Audrey R. pasitraukė iš rinkimų.)

Kandidatų nesutrumpinti vardai ir pavardės šiemet nebus skelbiami viešai tol, kol jie nebus paskirti ar išrinkti į Tarybą.

Kaip pranešta anksčiau, Heather McGuire dėl asmeninių priežasčių atsistatydina iš savo pareigų Taryboje, todėl šių metų rinkimuose bus 4 laisvos vietos, viena iš jų – dalinė dviejų metų kadencija. Į šią poziciją bus paskirtas rinkimuose ketvirtą vietą užėmęs kandidatas. Dėkojame Heather už jos darbą, indėlį ir atsidavimą.

Kadangi turime 4 laisvas vietas ir 6 kandidatus, 2023 m. rinkimai bus konkursiniai – tai reiškia, kad OTW nariai balsuos dėl to, kurie kandidatai užims laisvas vietas. Skaitykite toliau

Zixin Z biografija ir rinkimų programa

Biografija

Į fanų bendruomenę Zixin Z. įsitraukė, kai susižavėjo „Detective Conan“ („Detektyvu Konanu“) ir atrado interneto fanų forumus, nors jos fanų gyvenimas tikriausiai prasidėjo anksčiau, kai pradinėje mokykloje ji slapta rašė „Dream of the Red Chamber“ („Sapnas raudonajame paviljone“) istorijas savo pratybų sąsiuviniuose. Mėgstamiausios jos fanų bendruomenės – „Lord of the Rings“ („Žiedų valdovas“), „The Grave Robbers’ Chronicles“ („Kapų plėšikų kronikos“) (DMBJ serija), „Legend of the Galactic Heroes“ („Galaktikos herojų legenda“) ir „Final Fantasy XIV“ („Paskutinė fantazija XIV“). Ji taip pat aistringai skaito kinų interneto romanus.

2019 m. kovą, kai „Weibo“ platformoje pamatė OTW kvietimą kandidatuoti, ji pradėjo savanoriauti OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) kaip žymų tvarkytoja (kinų kalba). Vėliau, 2019 m. spalį, ji prisijungė prie Politikos ir pažeidimų komiteto, o 2020 m. sausį – prie Komunikacijos komiteto kaip viena iš „Weibo“ moderatorių. Anksčiau ji taip pat dirbo Atvirų durų komiteto administratore-savanorė.

Zixin turi Kinijos studijų bakalauro ir darbo studijų magistro laipsnį. Šiuo metu ji dirba ne pelno siekiančioje organizacijoje, kuri teikia švietimo paslaugas darbuotojų migrantų vaikams ir pasisako už švietimo lygybę, o namuose prižiūri katę ir stebi paukščius.

Programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Nusprendžiau dalyvauti rinkimuose dėl kelių priežasčių. Pirmoji ir svarbiausia priežastis manyje buvo pasėta 2020 metais: noriu remti savanorius iš mažumų grupių. Kaip fanė iš Rytų Azijos, kurios gimtoji kalba nėra anglų, esu patyrusi sunkumų ir nusivylimų, kuriuos sukelia nesusikalbėjimas. Norėčiau galėti pasiūlyti savo pagalbą ir paramą, kai kiti savanoriai atsiduria panašiose situacijose. Per pastaruosius ketverius metus OTW tapo nepaprastai svarbia mano gyvenimo dalimi, o tarp savo kolegų susiradau pačius geriausius draugus. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mano pastangos iš tiesų gali pagerinti mano kolegų savanorių patirtį.

Taip pat noriu prisidėti prie struktūrinio lygmens pokyčių, kad būtų nustatytos aiškesnės taisyklės, stiprinančios Tarybos narių, pirmininkų ir kitų vadovaujančių asmenų atskaitomybę, taip pat suteikti savanoriams išteklių, kad būtų sukurta aplinka, kurioje visi savanoriai galėtų laisvai reikšti savo mintis.

Galiausiai, sparčiai augant OTW mastui, būtina, kad taptume profesionalesne organizacija ir kad tokiose srityse, kaip žmogiškieji ištekliai, remtumėmės ne tik savanorių darbu. Jei būsiu išrinkta, tikiuosi, kad su atitinkamų komitetų pagalba galėsiu paspartinti šį perėjimą.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Dirbdama Taryboje galiu pasitelkti bendravimo įgūdžius. Būdama „Weibo“ moderatore, sulaukiau įvairiausių komentarų ir klausimų iš naudotojų apie OTW ir jos projektus. Išmokau suprasti, ko konkrečiai klausia naudotojas, kokio tipo atsakymas jam būtų naudingiausias, taip pat, kaip veiksmingai išversti ir perduoti klausimą atitinkamiems komiteto nariams, kad jie pateiktų savo nuomonę, kai informacija nepriklauso mano kompetencijai. Taip pat išsiugdžiau gebėjimą dirbti veikiant spaudimui, nes kartais man tekdavo susidurti su sparčiai didėjančiu darbo krūviu, kai vykdavo karštos su OTW susijusios diskusijos. Darbas keliuose komitetuose taip pat padėjo man suprasti OTW struktūrą iš skirtingų perspektyvų, o tai, manau, būtų naudinga patirtis Tarybos nariui.

Taip pat turiu patirties vadovaujant ir mokant savanorius. Ne pelno siekiančioje organizacijoje, kurioje dirbu dienos metu, sudariau darbo grupes ir joms vadovavau. Nuo nulio parengiau įvadinę ir mokymo medžiagą savanoriams, organizavau mokymus ir prižiūrėjau kasdienę darbo grupės projektų veiklą. Padėjau savanoriams, kuriems buvo sunku atlikti užduotis, perskirsčiau darbo krūvį pagal galimybes ir optimizavau darbo eigą, atsižvelgdama į savanorių atsiliepimus. Savo praktinę patirtį, įgytą dirbant ne pelno siekiančioje organizacijoje, kurią sudaro tūkstančiai savanorių ir nedidelė dalis apmokamų darbuotojų, galiu pritaikyti dirbdama OTW Taryboje.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Pirmasis pagrindinis tikslas, kurio sieksiu – skatinti bendravimą ir dokumentavimą, nes manau, kad svarbu didinti OTW skaidrumą ir taip didinti įtraukumą bei darbo veiksmingumą. Kalbant apie bendravimą, norėčiau apsvarstyti galimybę nustatyti atviresnes bendravimo su savanoriais galimybes, kai visos organizacijos sprendimai gali turėti įtakos jų komitetui, kad atitinkamos šalys galėtų tiesiogiai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose su Taryba, o ne per savo pirmininkus kaip tarpininkus. Taip pat norėčiau teikti pirmenybę svarbiausių sprendimų ir jų priežasčių dokumentavimui, kad būsimi savanoriai galėtų geriau suprasti ankstesnius sprendimus ir galėtų jais remtis. Geresnis dokumentavimas taip pat gali sumažinti institucinių žinių praradimą dėl savanorių kaitos.

Antrasis mano tikslas, kurio trokštu jau daugelį metų, yra pagerinti „Archive of Our Own“ – AO3 (Mūsų Archyvo) prieinamumą neanglakalbiams. Kasdien bendraudama su kiniškai kalbančiais gerbėjais, žinau, kaip baugu gali būti naršyti svetainėje kalba, kurios jie visai nesupranta. Tuo metu, kai rašiau šį straipsnį, daugiau nei 11 % AO3 talpinamų kūrinių yra pažymėti ne anglų kalba – tai sudaro daugiau nei 1,2 mln. kūrinių. Nors sąsajos lokalizavimas gali pareikalauti nemažai pastangų ir užtrukti ilgiau, nei kadencija Taryboje, svarstau alternatyvius būdus, kaip padėti angliškai nekalbantiems fanams, kuriant priemones (pavyzdžiui, narių kodus), kurios lokalizuotų dalį ar visą sąsają, bendradarbiaujant komitetams, įskaitant Vertimo, Prieinamumo, dizaino ir technologijų bei AO3 dokumentacijos komitetus, bet jais neapsiribojant.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Savo AO3 paskyrą susikūriau dar 2014 m., bet niekada nesinaudojau daugeliu jos funkcijų, išskyrus paiešką ir kūrinių skaitymą, kol neprisijungiau prie OTW. Iki šiol mano savanorystės patirtis buvo susijusi su AO3 (Žymų tvarkymo, Politikos ir piktnaudžiavimo komitetais) arba glaudžiai susijusi su AO3 (supažindinimas su AO3 funkcijomis ir atsakinėjimas į susijusius „Weibo“ naudotojų klausimus). Norėčiau daugiau sužinoti apie kitus OTW projektus ir aptarti su atitinkamais komiteto ar komandos nariais, kaip Taryba galėtų jiems padėti.

Kalbant apie konkrečius galimus paramos būdus, iš savo patirties Žymų tvarkymo bei Politikos ir pažeidimų srityse, galiu pasakyti, kad būtų naudinga padėti komitetams sukurti papildomas administracines funkcijas. Šios pareigos gali padėti komitetams valdyti tuos projektus, prie kurių jie dirbo, bet negalėjo pasiekti norimo rezultato per priimtiną laiką, arba atnaujinti politikos ir praktikos dokumentus. Šiuo metu dabartiniai savanoriai dažnai būna užsiėmę trumpalaikių tikslų įgyvendinimu, pavyzdžiui, rūpinasi savo tiesioginiu darbo krūviu. Dėl to administracinės pareigos paprastai sutelkiamos pirmininkų rankose arba paliekamos bet kuriam savanoriui, kuris turi laisvos energijos užduočiai atlikti. Dėl formalios struktūros trūkumo ir dėl susikaupusių pirmininkų pareigų žmonėms dažnai pritrūksta laiko ir energijos, reikalingos ilgalaikiams projektams, būtiniems struktūriniams pokyčiams įgyvendinti.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Jei būsiu išrinkta, planuoju padaryti pertrauką nuo pareigų Žymų tvarkymo komitete (potencialiai ir nuo pareigų Politikos ir pažeidimų komitete), kad pasiruoščiau padidėjusiam darbo krūviui, kai prasidės darbas Taryboje. Po kelių mėnesių geriau suprasiu, kiek darbo reikės Tarybai ir ar turėčiau sumažinti savo darbo krūvį. Pavyzdžiui, galiu sumažinti fanų grupių, kurių žymes tvarkau, skaičių arba pasiūlyti pirmininkams įdarbinti papildomą savanorį, kuris pasidalytų „Weibo“ moderavimo darbo krūviu. Jei Tarybos darbo krūvis neleis man toliau dirbti dabartiniuose komitetuose net ir sumažintu pajėgumu, apsvarstysiu galimybę palikti vieną ar daugiau savo komitetų.

Qiao C. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Qiao C. fanų grupes atrado dar būdama pradinėje mokykloje, beveik prieš 20 metų. Ji užklydo į Cardcaptor Sakura fanų grupės forumą ir nuo to laiko pradėjo skaityti fanfikciją. Mokytis anglų kalbos ją paskatino meilė fanų grupei: ji tiesiog negalėjo laukti, kol vertėjas atnaujins jos mėgstamą X-Men fanfikciją ir nusprendė perskaityti originalų tekstą. Taip prieš septynerius metus ji atrado Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvą).

Prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) ji prisijungė 2019 m. kaip žymių tvarkytoja. Ji džiaugiasi, kad gali panaudoti savo žinias apie tam tikrų fanų grupių tradicijas ir kalbinius gebėjimus vykdydama kasdienes tvarkymo pareigas ir padėdama naudotojams pagerinti jų filtravimo ir skaitymo kokybę.

Šiuo metu ji siekia medžiagų inžinerijos daktaro laipsnio Japonijoje ir, tikimasi, kitais metais įgis daktaro laipsnį. Už laboratorijos ribų ji mėgsta leisti laiką skaitydama manga (japoniškas komiksų knygeles), žaisdama vaizdo žaidimus ir dalyvaudama fanų grupėse – kartais ji rašo, verčia, redaguoja ir visada, visada skaito.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Pirmiausia norėjau paremti fanų darbų įvairovę, kurią OTW siekia apsaugoti. Kadangi esu trikalbė, man pasisekė, nes galiu mėgautis nuostabiais fanų darbais, kuriuos sukūrė žmonės iš skirtingų kultūrų. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį, kuomet patyriau daugiakultūrinių fanų grupių nuotykių, mačiau kaip įvairios platformos, nepriklausomai nuo jų kalbos ar kultūrinės kilmės, cenzūruoja ir išnaudoja fanų darbus, o kartais pašalina fanų darbų autorius. Tai dar labiau sustiprina mano tikėjimą didžiausiu fanų darbų įtraukimu, kurio OTW siekia. Tačiau suprantu, kad mūsų dar laukia ilgas kelias, siekiant įtraukti visų kultūrų fanų darbus, todėl manau, kad dėl turimos kultūrinės kilmės galiu prisidėti prie mūsų savanorių ir naudotojų įvairovės siūlydama pagalbą tiems, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, kad jie priprastų prie bendruomenės.

Kol rengiau šią rinkimų programą, OTW ir už jos ribų prasidėjo protestai. Protestus sukėlė susirūpinimas tiek dėl naujausių technologijų raidos, tiek dėl OTW struktūrinių problemų, ypač dėl nepakankamo bendravimo. Visiškai akivaizdu, kad įvairovė neklestėtų dirvoje, kurioje neišspręsti tokie esminiai klausimai kaip bendravimas, todėl dar labiau sustiprėjo mano pasiryžimas saugoti ir skatinti įvairovę OTW, ypač skatinant pokalbius ir bendravimą.

Per pastaruosius ketverius savanorystės metus įgijau draugų ir praplėčiau savo supratimą apie fanų judėjimą. Niekada nesitikėjau, kad galėsiu tiek daug išmokti ir augti. Kandidatuodama į Tarybą norėčiau atverti kelią bendravimui tarp OTW ir jos naudotojų bei narių, tarp Tarybos ir savanorių, taip pat tarp komitetų, užtikrinant nuolatinę aplinką įvairovei augti.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Kaip jau minėta, neseniai organizacijoje kilo protestai, nes ilgą laiką trūko bendravimo įvairiais aspektais. Tai yra ne tik organizacijos vertikalios struktūros trūkumų, bet ir įvairių savanorių, užimančių lemiamus vaidmenis, laisvų vietų pasekmė. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti savo pirmąją kalbą: Kinų mandarinų kalba yra antroji labiausiai vartojama AO3 kalba, o kinų kalba kalbantys savanoriai sudaro 8 proc. visų OTW savanorių. Tačiau šiuo metu vis dar neturime nė vieno kinų kalba kalbančio savanorio, kuris užimtų komitetų pirmininkų ar Tarybos narių pareigas.

Kadangi esu trikalbė, taip pat kalbu kinų mandarinų ir japonų kalbomis, esu pasirengusi padėti Tarybai bendrauti su įvairios kultūrinės kilmės savanoriais. Kadangi esu žymių tvarkytoja, išvertusi ir sutvarkiusi šimtus fanų grupių žymių, esu susipažinusi su pagrindiniais tyrimais, naudotojų atsiliepimų išklausymu ir atsakymu į jų klausimus bei bendravimu su kolegomis iš skirtingų komitetų. Manau, kad mano bendravimo įgūdžiai ir ryžtas keistis padės OTW veiksmingiau išnaudoti įvairovę, kuri buvo žadėta veiklos plane.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Šiuo metu svarbiausia gerinti bendravimą ne tik tarp OTW ir naudotojų, bet ir tarp Tarybos ir savanorių bei tarp atskirų komitetų. Taryba, kaip organizacijos atstovė, yra atsakinga už projektų pažangos ataskaitų teikimą naudotojams; kaip Tarybos nariai turėtume įsiklausyti į savanorių atsiliepimus, nes jie tiesiogiai daro įtaką Tarybos priimamiems sprendimams. Norėčiau sutelkti dėmesį į pagalbos teikimą kiekvienam komitetui skirstant užduotis ir bendradarbiaujant. Konkrečiai, siekdama sumažinti savanorių išsekimą dėl per didelio užduočių skaičiaus, racionaliau paskirstyti užduotis ir nuosekliau siekti pažangos, norėčiau paskatinti įdarbinti žmogiškųjų išteklių specialistą. Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas yra grindžiamas atvirumu, o supratimas auga tik tada, kai žodžiai yra girdimi. Skatinčiau Tarybos atvirumą, sukurčiau ir įgyvendinčiau prieinamesnius grįžtamojo ryšio būdus ir kartu su atitinkamais komitetais ieškočiau tinkamų specialistų, kurie skatintų bendravimą ir pasitikėjimą tarp Tarybos ir OTW naudotojų, narių bei savanorių.

Remdamasi glaudesnio bendravimo pagrindu, taip pat norėčiau padėti užtikrinti mūsų projektų kalbų įvairovę. Per pastaruosius dešimt metų AO3 patyrė didelį darbų ne anglų kalba augimą, o jų dalis bendrame neangliškų darbų kiekyje išaugo nuo 3,6 proc. iki 11,0 proc. Tikiuosi prisidėti prie draugiškesnės ir svetingesnės AO3 patirties kūrimo mūsų tarptautiniams naudotojams. Konkrečiai, norėčiau padėti lengviau sukurti daugiakalbę sąsają, nurodytą mūsų veiklos plane. AO3 gali ne tik geriau atlikti savo paskirtį saugoti įvairiomis kalbomis parašytus darbus, bet ir naudotojai bus daug labiau linkę prisijungti, jei jie bus tokioje kalbinėje aplinkoje, kuri jiems yra maloni.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Iš visų OTW projektų esu geriausiai susipažinusi su AO3, nes kasdien jį naudoju ir tvarkau. Mano patirtis kituose komitetuose, pvz., Paramos bei Politikos ir piktnaudžiavimo komitetuose, taip pat susijusi su žymių tvarkymu, nes bendraujame, kad reaguotume į naudotojų atsiliepimus. Periodiškai skaitau „Fanlore“, kad galėčiau tyrinėti ir susipažinti su ta fanų grupių istorija, apie kurią mažai žinau (nors „Fanlore“, rašoma angliškai, kitų kalbų redaktoriai yra daugiau nei laukiami – prašome patikrinti „Fanlore“, balandžio mėnesio naujienas, kad sužinotumėte daugiau informacijos). Gyvenant laikais, kai technologijos vystosi greičiau nei įstatymai, taip pat norėčiau bendradarbiauti su mūsų Teisės komitetu, kad galėtume geriau paremti jo darbą ir atnaujinti mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Laukiu žinių iš visų mūsų projektų ir komitetų: daugiausia dėmesio skirsiu ne tik jų nuomonei išklausyti, bet ir kiekvieno komiteto bendravimui palengvinti, taip pat teiksiu pasiūlymus dėl pagrįsto užduočių paskirstymo ir narių valdymo.

Ypač planuoju bendradarbiauti su mūsų Rinkimų komitetu ir kviesti kandidatuoti asmenis, turinčius įvairią kultūrinę kilmę, atkreipiant potencialių kandidatų dėmesį į tai, kad Taryboje atsirastų daugiau įvairovės.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Tiesą sakant, per praėjusius metus sumažinau fanų grupių, kurias tvarkiau, skaičių, kad galėčiau užbaigti savo tvarkymo pareigas per dvi naktis kiekvieną savaitę. Planuoju daugiausia dėmesio skirti darbui Taryboje darbo dienomis, o prireikus – ir savaitgalį.

Kathryn S. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Kathryn S. pastaruosius 20 metų praleido fanų grupėse, daugiausiai skaitydama ir svajodama apie sudėtingus fanfikcijos siužetus, kuriuos tik retkarčiais užrašydavo. Ji savanoriauja OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) nuo 2014 m. Už OTW ribų ji dirba ne pelno siekiančios organizacijos administratore, o laisvalaikiu yra pažangi bendruomenės aktyvistė.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Pastaruosius kelerius metus svarsčiau ar kandidatuoti. Mane skatindavo kiti savanoriai, kurie žinojo apie mano patirtį ne pelno siekiančioje organizacijoje. Tačiau visada save atkalbinėdavau, sakydama, kad kitais metais būsiu geresnėje pozicijoje. Pastarieji nesutarimai mane įtikino, kad jei šiais metais nuspręsčiau nekandidatuoti, gailėčiausi, jog nepasiūliau savo įgūdžių ir patirties OTW bendruomenei. Man labai patinka OTW ir darbas, kurį atlieku kaip savanorė, todėl noriu padaryti viską, ką galiu, jog OTW išliktų organizacija, kurią galėčiau mylėti ir gerbti. Net jei nebūsiu išrinkta, vis tiek stengsiuosi visomis išgalėmis padėti išrinktajai tarybai ir bičiuliams savanoriams siekti trokštamų permainų.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Pastaruosius 5 metus dirbau ne pelno siekiančios organizacijos administratore ir įgijau aukštesnįjį ne pelno siekiančių organizacijų vadovavimo ir valdymo sertifikatą. Turiu patirties įgyvendinant Įvairovės, lygybės ir įtraukties (angl. DEI) veiklą, kuriant naują politiką ir procedūras bei tvarkant dokumentaciją. Taip pat turiu daug patirties Žmogiškųjų išteklių (ŽI) srityje, nes daugiau nei metus buvau neoficiali savo organizacijos ŽI vadovė, kol stengėmės įdarbinti naują žmogų.

Vykdydama pažangią aktyvistinę veiklą sukaupiau nemažai patirties, kaip vadovauti savanoriams, pasiekti bendrą sutarimą ir užtikrinti, kad viskas būtų padaryta per trumpą laiką.

Be to, turiu 9 metų patirtį kaip OTW savanorė. Per tuos metus mano komitetas gerokai pagerino ir papildė mūsų politiką ir procedūras, taip pat asmeniškai mačiau, kokį teigiamą poveikį gali turėti nauja vadovybė, turinti gerų idėjų ir skatinanti bendradarbiavimą. Šią bendradarbiavimu grįstą atmosferą noriu perkelti į Tarybą ir visą OTW.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Pirmenybę teikčiau DEI konsultanto ir Žmogiškųjų išteklių specialisto įdarbinimui. Šių pareigų paieškos ir įdarbinimo darbai jau vyksta, bet jei jie nebus baigti iki mano paskyrimo į Tarybą, skirsiu savo laiką užtikrinant, kad jie bus įdarbinti ir galės kuo greičiau pradėti dirbti. Taip pat daryčiau viską, kas būtina, kad paremčiau jų darbą.

Šios pozicijos, kaip matyti iš dabartinių nesutarimų, buvo reikalingos jau daugelį metų. OTW pasiekė ribą, kai reikia apmokamų specialistų. Pirma, išorės ekspertas gali pasakyti dalykus nesijaudindamas dėl pasekmių, kurias gali patirti organizacijos viduje dirbantys žmonės. Antra, pagal darbo sutartį apmokamas ekspertas bus įpareigotas skirti laiko šiam darbui, nekils tokia pati grėsmė, kaip savanoriams, kuriuos atitraukia realūs gyvenimiški reikalai arba juos išblaško neatidėliotina jų srities problema.

Manau, kad pradėjus dirbti šiems ekspertams veikiausiai reikės daugiau apmokamų darbo vietų, tačiau pirmiausia pradėkime nuo čia.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Dirbdama OTW iš tikrųjų nuolat bendrauju su dauguma komitetų!

Pirmiausia norėčiau užtikrinti, kad komitetai ir projektai gautų iš Tarybos viską, ko jiems reikia, nes jie geriausiai žino, kas jiems padėtų. Tačiau žinau, kad jiems gali būti nepatogu prašyti to, kas jiems reikalinga. Todėl stengsiuosi atkurti pasitikėjimą Taryba, užtikrinant, kad reaguojame ir esame pagarbūs, ir stengsimės kuo daugiau padėti.

Nepaisant to, kad dabartinėmis pranešimų siuntimo ir bendradarbiavimo priemonėmis bendrauti ir kurti ryšius tarp bendruomenių yra daug lengviau nei anksčiau, tai iš esmės yra neformalūs procesai. Norėčiau sukurti daugiau oficialių galimybių visos organizacijos mastu, taip susipažįstant su kitų komitetų veikla ir jų procesais. Vis dar pernelyg įprasta nežinoti ką daro kiti komitetai ir kodėl jie veikia tam tikru būdu. Tai skatina atskirtį, bendravimo trūkumą, nepasitikėjimą ir praleistas galimybes.

Keletas teigiamų pokyčių, kuriuos mano komitetas atliko per pastaruosius kelerius metus, buvo praktika, išmokta iš kitų komitetų! Taip pat sukūrėme naujų praktikų, kuriomis galėtų pasinaudoti kiti komitetai. Deja, šiuo metu nėra jokio kito būdo mokytis vieniems iš kitų, kaip tik tiesiogiai paklausti arba turėti narį keliuose komitetuose. Mes galime ir turėtume daug aktyviau dalintis gerąja praktika, kad ją būtų galima atkartoti. Taip pat galėtume aktyviau dalintis savo klaidomis, kad jos be reikalo nepasikartotų.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Prieš rinkimus ketinu stengtis užbaigti kuo daugiau savo komiteto projektų, kad galėčiau lengviau atsikvėpti, jei būsiu išrinkta. Yra keletas tęstinių užduočių, kurios man patinka ir kurių nenoriu atsisakyti, tačiau vengsiu imtis naujų, kad daugiau laiko galėčiau skirti darbui Taryboje.

Jennifer H. biografija ir rinkimų programa

Biografija

Jennifer H. yra tyrimų vadybininkė ir daugelio įmonių, veikiančių gyvybės mokslų srityje, konsultantė. OTW (Transformacinių Darbų Organizacijoje) ji nuo 2022 m. savanoriauja kaip žymių tvarkytoja ir daugiau nei dešimtmetį yra fanų grupių ir Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvo) narė.

Savo kasdieniame darbe Jennifer valdo daugelio vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių projektus pasauliniu mastu. Ji yra atidi ir dėmesinga. Ji taip pat tiki nuosekliu vystymosi ir mokymosi procesu – ypač viešai, kad ir kaip kartais būtų gėdinga ar sunku.

Fanų grupėse Jennifer yra rašytoja, AO3 paskelbusi daugiau kaip šimtą istorijų. Ji dalyvavo ir vadovavo daugybei renginių įvairiose fanų grupėse, įskaitant fanų savaites, fikų remiksus, šventes ir mainus.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Atvirai kalbant, OTW reikia visiškos struktūrinės reformos. Yra per daug problemų, kad būtų galima visas išvardinti, tačiau čia yra keletas aktualiausių: apie OTW įsipareigojimą kovoti su rasizmu diskutuojama per retai; didžiulis pervargimas ir paramos trūkumas esamiems ir buvusiems savanoriams (ypač tiems, kurie yra Politikos ir pažeidimų komiteto komandos dalis); tinkamos komunikacijos – tiek viduje, tiek į išorę – trūkumas.

Nemanau, kad be kitų pagalbos pati įnešiu didelius pokyčius į OTW. Tačiau esu atkakli, atsidavusi ir dėmesinga bei manau, kad tai yra svarbus pradžios taškas.

Turi būti būdų, kaip pašalinti OTW trūkumus, ir aš esu pasiryžusi sužinoti, kas, kur ir kaip gali padėti tai padaryti. Reikės didelių pastangų, bus nepatogu ir sunku pradėti šiuos pokalbius, bet jie turi įvykti. Pokyčiai kažkur turi prasidėti.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Buvusios kolegės žodžiais: „Įžvalgi ir kruopšti Jennifer prigimtis leidžia jai tinkamai perprasti kontekstą ir poreikius, nesvarbu, su kuo ji kalbėtųsi“.

Mano kasdienis darbas apima daugybę pareigų, įskaitant: daugelio didelio masto projektų valdymą dirbant su vidiniais ir išoriniais suinteresuotaisiais subjektais iš viso pasaulio; komunikaciją su įvairiais asmenimis siekiant geriau suprasti jų poreikius ir problemas, o tada jų konsultavimą siūlant individualius sprendimus; aiškių, glaustų dokumentų teikimą per visą kiekvieno projekto gyvavimo ciklą.

Tačiau šie įgūdžiai nėra viskas, ką galiu pasiūlyti. Esu atvira ir trokštu mokytis bei suprasti OTW niuansus, įskaitant erdves ir projektus, su kuriais šiuo metu nesu susipažinusi.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

2022–2025 m. OTW vizijos pareiškime, išorinė komunikacija nurodyta kaip prioritetas. Mano įsitikinimu, reikėtų pridėti ir vidinę komunikaciją.

Bendravimas turėtų būti apgalvotas, skaidrus ir reikiamu laiku. Neabejotinai bus situacijų, kai mes, kaip Tarybos nariai, tik ribotai galėsime dalintis informacija. Tačiau veiksminga komunikacija reikalauja pastebėti, kada tokie momentai nutinka, ir pagrįstai įvertinti, kada galima pateikti daugiau informacijos, o kartais – pastebėti, kad negalime atsakyti į klausimą ir kodėl.

Geriau būti sąžiningam, nei tylėti.

Norint pasiekti šį tikslą, reikės daugelio suinteresuotųjų šalių darbo tiek vidinėse, tiek išorinėse sferose. Aš pati būsiu pavyzdys ir demonstruosiu tokį elgesį –visus daryti tą patį.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Didžioji dalis mano patirties susijusi su AO3, tiek būnant naudotoja, tiek ir dabartine savanore (Žymių tvarkytoja). Nors su kai kuriais kitais projektais, pavyzdžiui, „Fanlore“ ir „Open Doors“ (Atviros Durys) nesu gerai susipažinusi, manau, kad jų egzistavimas yra gyvybiškai svarbus, ir tikiuosi, kad galėsiu su jais artimiau susipažinti.

Bendradarbiavimas šiame kontekste prasideda nuo klausymosi. Svarbu suprasti, už ką atsakingas kiekvienas komitetas, jų problemas ir kuo kiekvienas iš jų išsiskiria. Tik tada galima pamatyti bendrą vaizdą, įvertinti ir pateikti galimus sprendimus. Bendradarbiavimas tampa gilesnis – jis apima pirmininkų, prižiūrėtojų ir savanorių atsiliepimus. Taip pat svarbu pakartotinai domėtis, siekiant įsitikinti, kad žmonėms viskas gerai ir, jei reikia padėti patiems arba surasti ką nors, kas gali padėti atlikti kasdienes užduotis.

Už OTW projektus atsakingų komitetų bendradarbiavimas, palaikymas ir stiprinimas yra nuolatinis, nesibaigiantis procesas.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Savanoriaujant kaip žymių tvarkytojai, mano pareigos yra gana lanksčios; esu visiškai atsakinga už man pavedamo darbo kiekį ir pagal poreikį galiu didinti arba mažinti savo darbo krūvį. Tai reiškia, kad turėsiu pakankamai laiko Tarybos darbui, o jo tikrai prireiks.

Audrey R. biografija ir rinkimų programa

Liepos 25 d.: Kaip jau minėta pranešime, Audrey R. pasitraukė iš rinkimų.

Biografija

Audrey R. jau dešimtmetį dirba vyriausybiniame sektoriuje formuojant politiką, o šiuo metu yra politikos vadovė vienoje ne pelno siekiančioje organizacijoje. Laisvalaikiu ją galite rasti apsipirkinėjančią batų parduotuvėse ar klausantis naujausio Qveen Herby albumo. Hario Poterio fanų grupė buvo pirmoji, prie kurios ji prisijungė, tačiau tik universiteto laikais užsiregistravusi į paskaitas apie fanų grupes, ji atrado fanų istorijas. Tik po dviejų metų skaitymo ji galų gale išdrįso parašyti pirmąją savo istoriją, o dabar ji jau turi daugiau nei septyniasdešimt Archyve paskelbtų darbų. Šiuo metu ji rašo Hario Poterio fanų grupėje Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyve), o taip pat savanoriauja Strateginio planavimo komitete.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Svarbiausia dėlto, kad tikiu pozityviais pokyčiais ir nekantrauju prisidėti prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) augimo teigiama linkme. Kandidatuoti nusprendžiau ir todėl, kad buvo per mažai žmonių, norinčių prisiimti atsakomybę. Nors iš pradžių maniau, kad dar nepakankamai daug laiko skyriau organizacijai, kad būčiau nusipelniusi tokios pozicijos. Visgi, manau, kad yra priežasčių, kodėl verta kandidatuoti, kadangi aš esu prieš dirbtinį intelektą (AI) fanų erdvėse, o po bendradarbiavimo kuriant strateginius planavimo procesus, noriu prisidėti prie plano įgyvendinimo. Taip pat viliuosi atverti naujus komunikacijos kanalus tarp savanorių ir Tarybos tam, kad galėtume efektyviai dirbti kartu ir padaryti pažangą, kuri atspindėtų organizacijos įvairiapusišką požiūrį.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Didžiąją savo karjeros dalį, įskaitant ir mano dabartinę poziciją, praleidau vyriausybiniame sektoriuje formuojant politiką. Esu organizacijos politikos vadovė ne pelno siekiančiame tyrimų institute, tiriančiame socialinių medijų įtaką vaikų kognityvinei ir socialinei raidai. Ypatingą dėmesį skiriame ekrano naudojimo laiko ir turinio tipų, kuriuos vaikai vartoja internete tyrimams. Manau, kad tai šiek tiek sutampa su politikos iššūkiais su kuriais šiuo metu susiduria OTW (o ypač AO3). Ypatingai kalbant apie tokias problemas kaip (JAV Komunikacijos Padorumo Įstatymo) 230 Dalis bei amžiaus patikra.

Pirmasis mano darbas pilnu etatu buvo žinių valdymo srityje. Vidinė dokumentacija taip pat yra sritis, kurioje turiu daug patirties, įskaitant ir tokius dalykus kaip stiliaus vadovo kūrimas, taksonomija, turinio migracija.

Taip pat dešimt metų esu AO3 vartotoja, todėl man AO3 nuoširdžiai rūpi ir kaip rašytojai, ir kaip skaitytojai.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Yra labai svarbu pagerinti vidinę dokumentaciją. Vykdyti pokyčius visos organizacijos mastu yra sunku, jeigu negalime aiškiai matyti, kur organizacija yra, kalbant iš politikos ir procedūrų pusės. Tikiu, kad perėjimas iš Wiki į „ServiceNow“ stiliaus sistemą, skirtą problemų užfiksavimui, užklausų sprendimui ir žinių valdymui būtų naudingas siekiant palengvinti kai kuriems savanoriams tenkantį krūvį, o tuo pačiu padidintų mūsų dokumentacijos efektyvumą ir turinio paieškos galimybes.

Antra problema yra neseniai iškilusi, tačiau mums reikia tvirtos konfliktų sprendimo sistemos. Tikiu, kad turėtų būti apmokamas etatas (mums reikia finansiškai investuoti į pagrindines pozicijas organizacijoje) darbuotojui, kurio vienintelė užduotis būtų konfliktų valdymas ir sprendimas. Jeigu kažkas yra susirūpinęs ar turi nusiskundimų, tačiau nesijaučia galintis apie tai pasikalbėti su savo vadovu, turėtų būti nepriklausomas žmogus, į kurį būtų galima kreiptis. Konfliktų sprendimas yra esminis faktorius organizacijos sėkmei ir mes turėtume į tai investuoti ir užtikrinti savanorių gerovę ir pasitenkinimą.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Taip jau nutiko, kad projektas, su kuriuo turiu patirties, yra vienas didžiausių projektų – strateginis planavimas! Mes dirbame labai sunkiai tam, kad gautume atgalinį ryšį iš žmonių organizacijoje ir išvystytume planą, kuris atitiktų įvairių suinteresuotų šalių poreikius. Plano sudarymas labai padėjo suprasti kaip OTW veikia, kadangi susiduriant su kiekvienu komitetu reikėjo suprasti jų struktūrą. Taip pat pripažįstu, kad reikia daug laiko išvystyti, o po to ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Šiuo metu esame trijų metų cikle kiekvienai daliai, o tai yra labai ilgas laiko tarpas. Šešeri metai nuo vieno strateginio plano pradžios iki jo įgyvendinimo. Kai kuriais atvejais, tai nelabai padeda norint patenkinti dabartinius poreikius. Mums reikėtų sukurti papildomą standartizuotą ir savanoriams suprantamą procesą, skirtą spręsti numatomas, visos organizacijos mastu kylančias problemas.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Strateginio planavimo komitetas netrukus pereis iš plano ruošimo į įgyvendinimo stebėsenos stadiją. Pusę savo laiko skirčiau komitetui, o kitą pusę – Tarybos reikalams, tačiau bet kuriuo atveju, sukčiausi tame pačiame rate. Mano pirmininkai, rinkimų komitetas ir dabartinė taryba, buvo itin geranoriški ir pakeitė ilgalaikį pozicijos aprašymą, kad ir Strateginio planavimo komiteto nariai galėtų būti Taryboje. Jie taip pat įtraukė ir išlygą, kad esant galimam interesų konfliktui, komitetas galėtų paprašyti manęs nusišalinti tam tikram laikotarpiui.