Aline Carrãos biografi og program

Biografi

Aline har en eksamen i jura fra Universidade de Juiz de Fora (i Brasilien). Hun har arbejdet med forbrugerbeskyttelse og civilret og er i øjeblikket i gang med at udvide sin uddannelse, så hun kan arbejde som embedsmand. Aline opdagede fandom, da Harry Potter overtog verden, og vendte aldrig om. Du kan finde hende under hendes fanidentitet, LilyC, på Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) og på Tumblr. Hun sluttede sig til OTW (Organisationen for Transformative Værker) i 2013 som en tagorganisator og blev derefter langsomt involveret i andre dele af organisationen; hun er nu en del af staben hos Support og Oversættelse. Hos Support har hun håndteret problemer, spørgsmål og feedback fra brugere, mens hun hos Oversættelse administrerer mere end 150 frivillige og har fuldført projekter med stramme deadlines i et miljø med konstant, produktiv og omfattende kommunikation.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg mener, at jeg kan bringe værdifuld erfaring til Ledelsen som medlem af flere OTW-komitéer og samarbejdspartner hos endnu en. Det er nyttigt at have personer fra flere forskellige komitéer i Ledelsen; forskellige hold har forskellige erfaringer og behov. Hvis man samler personer, der har haft kontakt med forskellige projekter, og som har erfaring med, hvordan arbejdet forløber effektivt, vil det hjælpe Ledelsen til at få et bredere perspektiv på OTW og komitéerne.

Desuden har mit arbejde med de frivillige hos Oversættelse givet indblik i at arbejde med en meget international og mangfoldig gruppe af mennesker, hvilket er en erfaring, som jeg håber vil gøre det lettere at få Ledelsen og komitéerne til at arbejde frem mod de samme mål.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Det sidste år har jeg arbejdet med at håndtere frivillige hos OTW’s Oversættelseskomitée, føre tilsyn med selvstændige hold med forskellige behov, mål og kapaciteter. Nogle af de mange opgaver inkluderer at arrangere og lede møder med personer fra hele verden; at rekruttere og træne frivillige og medarbejdere; at håndtere i gennemsnit 50-100 e-mails dagligt; at skrive intern dokumentation; at lede og deltage i store og små projekter og at samarbejde med et stort antal komitéer. Fordi Oversættelse arbejder med flere forskellige dele af OTW, har jeg lært at arbejde tæt sammen med andre hold og at tage hensyn til deres behov og særlige restriktioner. Jeg mener, at disse erfaringer vil være meget nyttige til at udføre Ledelsesarbejde.

Jeg har arbejdet meget med at administrere personale og med koordinering af projekter i organisationen og har lært, hvad fungerer, og hvad ikke fungerer. Jeg mener, at lige nu har OTW brug for, mere end noget andet, at kunne organisere sig selv på en praktisk og målorienteret måde, så vores frivilliges og projekters målsætninger kan fuldføres inden for en fornuftig tidsramme med så lidt bøvl som muligt for alle involverede. Jeg mener, at min erfaring indtil nu kan hjælpe med det.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne opnå en Ledelse, der er mere åben over for feedback og mere imødekommende: en Ledelse, der anerkender, at komitéerne selv er bedst i stand til at vurdere, hvad deres daglige behov og mål er, og en Ledelse, der arbejder henimod at støtte og muliggøre disse mål uden at skabe unødvendige forhindringer og forsinkelser. En Ledelse, der forpligter sig til at besvare spørgsmål, forslag og anmodninger, rettidigt og udførligt, med tanke på, at alles tid og evner er værdifulde og skal respekteres.

Jeg vil gerne se en Ledelse, der kan være åben omkring deres planer, og som kan forklare baggrunden for og indholdet af deres beslutninger til resten af organisationen og medlemmerne. En Ledelse, der kan kommunikere åbent og informere OTW’s frivillige om igangværende diskussioner på en tilgængelig og forståelig måde, og en Ledelse, hvis medlemmer kan lægge gamle nag og personlige forhistorier bag sig og arbejde med andre komitéer og medarbejdere på en produktiv måde.

OTW ville drage fordel af en Ledelse, der kan acceptere, at planer og “best practice”, selvom de er nyttige, skal tilpasses til virkeligheden og til vores specifikke omstændigheder; og at rutiner, procedurer og værktøjer altid skal være genstand for ændringer, efterhånden som OTW vokser.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har længe været en AO3-bruger, og det ville ikke være en overdrivelse at sige, at jeg åbner siden mindst en gang om dagen—endda udover at være tagorganisator og del af AO3’s Supporthold, der arbejder tæt sammen med alle andre komitéer, der vedligeholder AO3. Jeg har også kontakt med alle andre OTW-projekter i forskellige grader, om det er at slå en artikel op på Fanlore, at oversætte et nyhedsindlæg om Juridisk Rådgivnings arbejde eller at kontakte Åbne Døre om en importeringsannoncering.

Jeg mener, at vores projekter har brug for støtte, der styrker dem, og hjælper dem til at gøre deres arbejde så godt som muligt. Den bedste måde at samarbejde med enhver komité eller projekt er, som det første, at acceptere, at de alle er forskellige og har forskellige kulturer og miljøer. Derfor bør vi lytte til, hvad komitéerne siger til os, forstå, hvordan de arbejder, og planlægge og handle derefter, så vidt det er muligt. For eksempel, hvis Åbne Døre har brug for et nyt værktøj, eller Fanlore har brug for flere medarbejdere, eller AO3’s programmører har brug for at hyre en konsulent, så skal vi gøre disse ting mulige, så komitéerne kan gøre deres arbejde.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Forklarlighed: Jeg vil gerne ændre, hvordan forklarlighed lige nu kun går den ene vej i OTW. Komitéer forventes at føre åbne, klare og opdaterede mødereferater og programmer; at rapportere månedligt om, hvad de har lavet til Ledelsen og til andre komitéer; at præsentere grundigt researchede forslag, hver gang de overvejer at gøre noget og at dokumentere deres interne procedurer og strukturer grundigt. Denne standard bliver ikke fulgt af Ledelsen, og det skal ændres. Ledelsen bør rette sig efter de samme regler om forklarlighed, som forventes af OTW-komitéerne—Ledelsen bør statuere et eksempel, ikke være flere år bagud.

Praktisk set betyder dette, at diskussion af ikke-personalerelaterede sager som standard foregår på åbne møder, medmindre andet specifikt er ønsket af de involverede komitéer eller personer; at dagsordener og mødereferater er tilgængelige og forståelige og inkluderer kontekst og relevant information om de beslutninger, der er taget; at Ledelsen månedligt rapporterer til alle frivillige og komitéer, hvad de har arbejdet med og at holde Ledelsens wiki-sektion opdateret med al relevant dokumentation om deres interne struktur, ansvarsområder, roller, køreplan, projekter og ikke-personalerelaterede sager under diskussion. OTW’s frivillige burde ikke blive informeret om organisationens store nyheder gennem twitter eller tumblr, der burde være intern kommunikation, om hvad, der foregår, og på nuværende tidspunkt er der overhovedet ingen.

Samarbejde på tværs af komitéer: Der er meget mindre samarbejde på tværs af komitéer i OTW, end der kunne og burde være: vi mangler værktøjerne, åbne kommunikationskanaler og fleksibiliteten. Det gør, at næsten alle er uvidende om, hvad alle andre laver—og at lave noget sammen er unødvendigt besværligt. Vi er nødt til at arbejde på at gøre kommunikation mellem forskellige komitéer lettere uden at gøre det ved at skabe en usmidigt plan eller hieraki. Det kan kun gavne OTW at bevæge sig væk fra blokeringer i kommunikationen, og vi bør gøre alt, hvad vi kan for at tilegne os de værktøjer og skabe et miljø, der gør dette muligt.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har læst på de juridiske krav til nonprofitorganisationer i Delaware, hvor OTW er indregistreret, og mere specifikt, hvad der er forventet af en nonprofit bestyrelse under amerikansk lovgivning: i bund og grund, juridisk, forvaltning og økonomisk opsyn, udført med fornøden agtpågivenhed med loyalitet mod medlemmerne og i god tro.

Ledelsen har ansvaret for at opretholde OTW’s og vores projekters mål og mission og for at støtte de frivillige, der arbejder frem mod disse mål. Dette betyder, at vi skal netværke med andre organisationer og individer, der arbejder mod samme målsætninger, men også, at vi skal sikre, at alle komitéer og medarbejdere har de værktøjer, de har brug for for at udføre deres arbejde. Ledelsen har pligt til at føre tilsyn med organisationens økonomiske trivsel samt pligt til at sikre at fundraising, pengeforbrug og regnskabsførelse foregår ansvarligt og ærer alle de fans, der betror os med deres donationer. Ledelsen bør kommunikere effektivt med de forskellige formænd og optræde med integritet og dedikation for at sikre en overordnet stemning af feedback, hjælpsomhed og produktivitet.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har ikke nogen formandspositioner i øjeblikket, og jeg kan træde tilbage fra mine nuværende positioner, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg har tænkt mig at vente og se, hvor meget tid og arbejde Ledelsen vil kræve, og omstrukturere mine OTW-roller om nødvendigt.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.