Časový harmonogram Volieb 2020

Toto je oficiálny harmonogram volieb na rok 2020. Niektoré volebné udalosti, ako napríklad čas vyhradený na zasielanie otázok a odpovedí, a online chaty s kandidátmi, budú prístupné len v anglickom jazyku. Ak si o nich želáte vedieť viac, prosím, choďte na anglickú verziu tohto harmonogramu a zvoľte “English” zo zoznamu v ľavej časti tejto stránky.

19. jún

 • Konečný termín na oznámenie kandidatúry je 23:59 UTC. Kandidáti sa tiež musia do tohto dátumu stať členmi OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu).
 • Konečný termín pre odovzdanie biografií a programov kandidátov Volebnej komisii je 23:59 UTC. Ak sa stanoviská prekladajú, tie odovzdané oneskorene budú preložené ako posledné.

21. jún

 • Kandidáti sú verejne vyhlásení, ich biografie a programy zverejnené.

30. jún

 • Posledná možnosť stať sa členom, a mať tak možnosť voliť v nadchádzajúcich voľbách.
 • Ktokoľvek sa stane členom medzi 1. júlom 2019 a 30. júnom 2020 (zahŕňajúc oba dátumy UTC), bude môcť v týchto voľbách voliť.

26. júl

 • Volebné pokyny sú mailom rozposlané všetkým spôsobilým voličom.

2. august

 • Posledný možný termín na nakontaktovanie Volebnej komisie so žiadosťou, aby vo vašom mene niekto odvolil, pretože nebudete počas celého obdobia priebehu volieb na svojom maili.

14. – 17. august

 • Voľby sa konajú od piatka 00:01 UTC do pondelka 23:59 UTC.

18. august

 • Vyhlasujú sa výsledky volieb.

25. august

 • Konečný termín pre podanie žiadosti o prepočítanie hlasov.

1. október

 • Členovia v Predstavenstve sa menia.

Časové harmonogramy predchádzajúcich volieb môžete nájsť na stránke História.