Các hành vi được kỳ vọng trong quá trình bầu cử

Nhằm mục đích thúc đẩy một quá trình bầu cử cởi mở, thân thiện và tích cực, the Elections Committee (ban Bầu Cử) yêu cầu các ứng cử viên, các tình nguyện viên và các thành viên tuân theo các hành vi được kỳ vọng sau đây trong tất cả các hoạt động trong kì bầu cử:

  • Tránh sử dụng các từ gây xúc phạm, bao gồm các từ liên quan đến các khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần
  • Tôn trọng cách xưng hô trung tính và/hoặc đại từ xưng hô được yêu thích của người khác
  • Hãy nói về cách hành xử hay những lời nói của các ứng cử viên thay vì nói về họ. Ví dụ, hãy nói “X đã không đề cập về mối quan ngại của Y” thay vì “X là một con người thiếu sự quan tâm”.
  • Không sử dụng các công cụ/quyền truy cập vào OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) hay yêu cầu người khác sử dụng các công cụ/quyền truy cập của họ để quấy rối, theo dõi, do thám hoặc đe dọa bất cứ tình nguyện viên, thành viên hay ứng cử viên nào.
  • Không can thiệp vào quyền ứng cử của bất cứ ứng cử viên nào đang dưới quyền của bạn.
  • Tránh loại bỏ bất cứ ai. Điều này có nghĩa là tránh liên kết bất cứ cá tính của fan, tên được sử dụng trong phạm vi Tổ chức cho các tác phẩm được chuyển hóa, và/hoặc tên thật (hoặc bất kì hành động nào có thể được liên kết với những tên nêu trên), mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía chủ nhân. Thực hiện hành động loại bỏ ai đó đồng nghĩa với việc bạn bị tước quyền bầu cử hoặc, trong trường hợp bạn là một trong các ứng cử viên, bị loại bỏ khỏi phiếu bầu.
  • Không hối lộ bất kì ai bằng tiền bạc, các tác phẩm của fan hay bất kì thứ gì khác. Thực hiện hành động hối lộ đồng nghĩa với việc bị tước quyền bầu cử hoặc bị loại khỏi phiếu bầu.