Các câu hỏi thường gặp

Tổng quan

Những vị trí nào trong OTW nằm trong danh sách bầu cử?

Chỉ có các ghế trong Ban Giám đốc nằm trong danh sách bầu cử. Ban Giám Đốc là nhóm các cá nhân đứng đầu OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), bao gồm ba cán bộ (Trưởng Ban, Thủ Quỹ và Thư Ký) cùng nhiều thành viên khác. Ứng cử viên không tranh cử vào một vị trí cụ thể, mà tranh cử vào một ghế trong Ban. Sau đó, các thành viên Ban tự chọn cán bộ Ban khi cán bộ hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ của cán bộ Ban ngắn hơn nhiệm kỳ chung của Ban).

Ít nhất hai thành viên Ban được bầu mỗi năm (trong đợt bầu cử do các thành viên OTW có trả phí). Hiện tại nhiệm kỳ thanh viên Ban là 3 năm.

Thành viên Ban Giám Đốc có nhiệm vụ gì?

Trách nhiệm của tập thể Ban bao gồm ra quyết định liên quan đến sứ mệnh của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), ví dụ như ngân sách hàng năm, các dự án, các ưu tiên; duy trì trọng tâm dài hạn cho tổ chức; theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược; đảm bảo tuân thủ pháp luật của tổ chức; chịu trách nhiệm cho các hoạt động của tổ chức; chịu trách nhiệm pháp lý cho tổ chức và vấn đề tài chính của tổ chức đối với IRS (Sở Thuế Vụ); và ký kết hợp đồng, giải ngân, và giao dịch kinh doanh các loại.

Về cá nhân, các thành viên Ban Giám Đốc có trách nhiệm tham gia các cuộc họp kiểu trò chuyện; theo sát thông tin liên lạc và báo cáo liên quan của tổ chức; và hành động vì lợi ích tốt nhất của OTW.

Ai có đủ kiều kiện trở thành ứng cử viên?

Vui lòng xem trang về Trở thành một Ứng cử viên để biết thêm về điều kiện tranh cử.

Tại sao tôi lại là thành viên trong một ủy ban trước khi được phép tranh cử?

Hoạt động với tư cách thành viên ủy ban bên trong tổ chức giúp đảm bảo ứng cử viên có một mức độ quen thuộc nhất định đối vối các hoạt động nội bộ của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), cũng như khả năng cộng tác trong phạm vi tình nguyện. Qua đó, ứng cử viên cũng chứng tỏ được cam kết đối với OTW và các giá trị của tổ chức.

Tại sao tôi lại cần dùng tên pháp lý của tôi?

Do các thành viên Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật cho OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và các hoạt động tài chính của tổ chức, hành động của họ cần được gắn với danh tính pháp lý của họ. Đây là một phần quy định của IRS (Sở Thuế Vụ) dành cho các tổ chức phi lợi nhuận hợp nhất như OTW.

Tên pháp lý và danh tính của fan của tôi có được kết nối với nhau không?

Chỉ khi bạn quyết định như thế, chẳng hạn như nhắc đến danh tính fan của bạn trong phần Lý lịch ứng cử viên mà bạn đăng gửi trong quá trình ứng cử. Nhân viên OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và các tư liệu của tổ chức sẽ chỉ đề cập đến bạn bằng tên pháp lý.

Các vị trí cụ thể có yêu cầu cụ thế không?

Các cán bộ Ban (Trưởng ban, Thủ quỹ, Thư ký) nên có kinh nghiệm làm thành viên của Ban trước khi trở thành cán bộ. Ngoài ra thì không.

OTW là một tổ chức của fan. Tại sao danh tính fan của các ứng cử viên không được công bố công khai?

Mặc dù nhiều người đồng ý liên kết danh tính fan và danh tính pháp lý, không phải ai cũng như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Chính sách của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đặt quyền quyết định vào tay ứng cử viên; họ có quyền quyết định họ muốn chia sẻ danh tính fan của họ đến mức độ nào. Chính sách này được áp dụng trong và sau quá trình bầu cử, cho những những cử viên đắc cử cũng như không đắc cử.


Ứng cử

Làm thế nào để trở thành ứng cử viên?

Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng được với những tiêu chuẩn tranh cử và đồng ý làm ứng cử viên dưới tên pháp lý của mình. Hãy gửi email tới chủ tịch ban Bầu Cử với tên pháp lý của bạn và một lời tuyên bố rằng bạn hơn 18 tuổi. Xin hãy thông báo với ban Bầu Cử nếu bạn đang tham gia OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dưới một biệt danh và nếu bạn muốn chuyển tên OTW của bạn sang tên thật trước khi bạn thành ứng cử viên hay sau đợt bầu cử. Sau đó, ban Bầu Cử sẽ kiểm tra khả năng tranh cử của bạn với các ban thích hợp. Hạn tuyên bố trở thành ứng cử viên được ghi trên lịch trình bầu cử.

Cuộc bầu cử với nhiều hay ít người tranh cử khác gì nhau?

Một đợt bầu cử với nhiều người tranh cử diễn ra khi có nhiều ứng cử viên hơn là số ghế trống trong ban giám đốc, và cử tri sẽ bầu cho (những) ứng cử viên họ muốn.

Một đợt bầu cử với ít người tranh cử diễn ra khi số ghế trống trong ban giám đốc bằng hoặc nhiều hơn số người tranh cử. Về lý thuyết, các ứng cử viên đều không có đối thủ và sẽ tự động đắc cử ban giám đốc sau đợt bầu cử (đợt bầu cử này sẽ loại bỏ quá trình bỏ phiếu vì nó không cần thiết). Tất cả những ghế còn lại trong ban sẽ để trống cho đến đợt bầu cử tiếp theo.

Tôi có thể tham gia tranh cử một lần nữa không?

Có, nếu bạn không đắc cử, bạn sẽ có cơ hội tranh cử trong đợt bầu cử tiếp theo, nếu bạn đáp ứng được với những tiêu chuẩn tranh cử tại thời điểm đó.

Quá trình vận động bầu cử diễn ra như thế nào?

Trước tiên, bạn sẽ viết một Tiểu Sử. Đây là một đoạn văn ngắn tóm tắt lại kinh nghiệm ngoài đời, trong OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), và trong fandom của bạn mà có liên quan đến đợt bầu cử.

Sau đó, bạn sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản Tuyên ngôn, như những ứng cử viên khác.

Tiếp theo, bạn sẽ tham gia quá trình trả lời câu hỏi từ cộng đồng.

Cuối cùng, bạn sẽ tham dự những buổi chat công cộng được ban Bầu Cử tổ chức, phù hợp với thời gian biểu của bạn.

Có thể sử dụng logo của OTW trong quá trình vận động bầu cử không?

Trong quá trình vận động bầu cử, hãy tránh sử dụng các logo chính thức của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) (hoặc hình ảnh dễ bị lầm tưởng là logo chính thức của OTW), kể cả logo của các dự án cá biệt như Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bạn có thể reblog hoặc retweet các thông báo chính thức từ OTW có nội dung bao gồm các logo nêu trên, nhưng vui lòng không liên kết các logo này với chiến dịch tranh cử của một hoặc nhiều ứng cử viên cụ thể. Khuyến cáo này nhằm mục đích tránh gây ấn tượng OTW công khai ủng hộ một hoặc nhiều ứng cử viên cụ thể.


Bỏ phiếu

Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử?

Bạn có thể trở thành thành viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) bằng cách quyên góp ít nhất 10 US$. Tư cách thành viên có giá trị một năm từ ngày quyên góp. Tư cách này cho phép bạn bỏ phiếu trong một đợt bầu cử của OTW. Nếu bạn đã là thành viên khi bạn quyên góp thêm ít nhất 10 US$, thời hạn tư cách thành viên của bạn sẽ được kéo dài; ngày hết hạn bao giờ cũng sẽ là một năm tính từ ngày quyên góp ít nhất 10 US$ gần nhất. Để xem khoảng thời gian điều kiện bỏ phiếu của đợt bầu cử năm nay, hãy xem lịch trình bầu cử.

Tôi đã quyên góp hơn 10 US$, tại sao tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào về đợt bầu cử?

Có thể vì một số nguyên nhân khác nhau:

  1. Có phải bạn đã quyên góp từ năm trước năm bầu cử không? Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể liên hệ ban Phát Triển và Hội Viên để kiểm tra lại. Chỉ có quyên góp trong năm bầu cử hiện tại mới cho phép bạn bỏ phiếu trong đợt bầu cử của năm đó.
  2. Có phải bạn đã bỏ đăng ký nhận thư từ OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) không? Nếu vậy, bạn có thể email tới [email protected] để đăng ký nhận thư trở lại.
  3. Có phải thư từ OTW đang bị xếp vào mục thư rác của bạn không? Nếu bạn không muốn như vậy, hãy thử thêm @transformativeworks.org vào danh sách liên lạc tin cậy của bạn.

Nếu không phải các nguyên nhân trên, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.

Tại sao tôi không thể trở thành thành viên bằng cách quyên góp thời gian cho OTW?

Vì là một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận pháp lý, chúng tôi có bổn phận đảm bảo mỗi phiếu bầu đều đến từ một cá nhân được công nhận pháp lý. Cách dễ nhất để đảm bảo việc này là gắn kết tư cách thành viên vào các khoản quyên góp qua phương thức thanh toán có nêu danh như tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Cũng do nguyên tắc này mà bạn không thể trở thành thành viên bằng cách quyên góp bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu.

Quá trình bỏ phiếu xảy ra như thế nào?

Các cử tri đủ điều kiện—tất cả các thành viên đủ tư cách—sẽ nhận được hướng dẫn bỏ phiếu trong hòm thư điện tử mà họ đã sử dụng để gia nhập tổ chức. Tất cả các lá phiếu đều vô danh.

Phiếu bầu sẽ được kiểm dựa trên một phiên bản của phương cách bầu cử thay thế, sửa đổi cho bầu cử đa đắc nhiệm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang thông tin quá trình bỏ phiếu.

Khi nào có kết quả bầu cử?

Kết quả đầy đủ sẽ được công bố sau khi kết thúc bỏ phiếu; ngoại trừ những khó khăn không lường trước được, chúng tôi sẽ công bố kết quả trong vòng ba ngày sau khi kết thúc bỏ phiếu. Trong trường hợp có sự chậm trễ, ban Bầu Cử sẽ cập nhật nguyên nhân chậm trễ và lịch trình giải quyết.

Tôi có thể biết xếp hạng của các ứng cử viên không?

Để duy trì sự bình đẳng của các thành viên Ban Giám Đốc, chúng tôi không công bố xếp hạng của các ứng cử viên.


Bỏ phiếu ủy quyền

Ủy quyền bỏ phiếu là gì? Làm thế nào để ủy quyền bỏ phiếu?

Ủy quyền bỏ phiếu là quá trình chỉ định một người khác bỏ phiếu thay cho bạn trong đợt bầu cử. Theo luật bang Delaware, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) buộc phải cho phép cử tri bỏ phiếu ủy nhiệm. Thông thường, cử tri có thể ủy quyền bỏ phiếu nếu không có khả năng truy cập internet hoặc bận việc khác trong toàn bộ thời gian bỏ phiếu.

Nếu một thành viên không thể truy cập trang bỏ phiếu thử (có thể do dùng phần mềm chưa được cập nhật hoặc không phù hợp), họ có thể sẽ gặp vấn đề tương tự khi bỏ phiếu thật và cần phải ủy quyền bỏ phiếu. Ban Bầu cử và OTW không chỉ định ủy quyền thay cho thành viên.

Việc ủy quyền được thực hiện qua email. Thư ủy quyền cần

  1. được gửi từ tài khoản thư điện tử bạn dùng để quyên góp cho OTW;
  2. được gửi cho cả [email protected] và người được bạn ủy quyền;
  3. bao gồm tên pháp lý của bạn; và
  4. bao gồm tuyên bố rằng bạn muốn ủy quyền bỏ phiếu cho người nhận thư.

Đại diện bỏ phiếu của bạn phải trả lời thư, xác nhận đã nhận thư và ghi họ tên pháp lý của mình trong thư trả lời. Thư trả lời này phải được gửi đến [email protected] ít nhất hai tuần trước cuộc bầu cử. Đây cũng là hạn cuối để bạn huỷ hoặc thay đổi đại diện uỷ quyền nếu có nhu cầu. Hạn cuối cùng để yêu cầu ủy quyền sẽ được ghi trong lịch trình bầu cử.

Ủy quyền bỏ phiếu sẽ có hiệu lực trong vòng sáu tháng kể từ hạn cuối yêu cầu uỷ quyền. Trước khi hết thời hạn sáu tháng, chúng tôi không thể hủy bỏ hoặc thay đổi đại diện của bạn. Nếu bạn nhận được ủy quyền bỏ phiếu từ người khác, bạn không thể ủy quyền bỏ phiếu này cho một người thứ ba nữa.


Các Thông Tin Khác

Tôi có thể tìm hiểu thêm về bầu cử ở đâu?

Trang web của Ban Bầu cử là nơi tốt nhất để bạn tìm tất cả các thông tin về bầu cử. Chúng tôi có cả phần tin tức và phần lịch sử, cũng như liệt kê các hạng mục chi tiết khác bên lề trang web.

Câu hỏi của tôi vẫn chưa được trả lời.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua mẫu đơn liên hệ. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!