C. Ryan Smiths biografi og valgprogram

Biografi

C. Ryan Smith: Ryans første minder om at være en del af en fandom er af at se Pokémon og Yu-Gi-Oh! i de tidlige morgentimer med sin far inden skole. Han husker at have snakket om serierne og spillene med de andre børn i klassen og at have oplevet den der velkendte følelse af kammeratskab, som vi alle føler i dag. Hvis man spørger, vil han dog pointere, at hans første rigtige møde med fandom først skete flere år senere i 2008. Det var på dette tidspunkt, at han fik internetadgang uden begrænsninger og begyndte at snakke med andre fans på for eksempel Bulbagarden og Fanfiction.net. Ryan startede som frivillig for OTW (Organisationen for Transformative Værker) under sit første år på universitetet i 2013. Af personlige årsager forlod han OTW i en periode for at vende tilbage i 2015. Han går også på universitetet igen, hvor han arbejder mod en Bachelor of Science i informationsteknologi.

Valgprogram

1. Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

For mig har fandom altid været et sted fuld af accept, men også et sted, som hjalp mig til at indse og acceptere, at jeg er homoseksuel. Jeg vil gerne give noget tilbage gennem en vedvarende støtte af det fællesskab, der har hjulpet mig med at acceptere en kæmpe del af mig selv. Udover den personlige motivation mener jeg, at jeg har kompetencer, erfaring og perspektiver, som er brugbare i Bestyrelsen og i OTW som helhed. Jeg har været en del af flere forskellige komitéer gennem min tid hos OTW, samtidig med at jeg har haft flere positioner i fanfællesskaber og i akademiske miljøer. Inden for OTW har jeg været frivillig hos Udvikling & Medlemskab-komitéen i lidt over tre år, og tidligere har jeg været Tagorganisator, været med i Kommunikationskomitéen og Frivillige & Rekruttering-komitéen. Desuden mener jeg, at jeg har nået et punkt i mit liv, hvor jeg føler mig sikker i mine evner til at forpligte mig til og arbejde inden for Bestyrelsens mission — altså at guide organisationen ved at støtte de forskellige komitéer i deres eget arbejde.

2. Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage til Bestyrelsen?

Fordi jeg har været frivillig hos OTW i mange år, har jeg en lang række kompetencer og erfaringer, som jeg har samlet sammen gennem min tid i de forskellige komitéer. Jeg ville kunne bidrage med min viden og erfaring inden for vores egen in-house fundraisingprocesser, HR-processer, PR-strategier og mere. Jeg mener, at jeg ville kunne bidrage med en indsigt i de forskellige dele af OTW, som jeg har været frivillig hos, og bidrage til Bestyrelsens organisation og dokumentation. Derudover har vi, både i mine nuværende og tidligere komitéer, arbejdet med fortrolig information, og håndteringen af dette kan være en undervurderet, men absolut nødvendig kompetence at have som Bestyrelsesmedlem. Desuden har mit arbejde i organisationen med vores nuværende interne redskaber givet mig evnen til at arbejde sammen med store grupper og på tværs af komitéerne.

I fan-sammenhænge har jeg været med til at moderere fællesskaber, samt at skabe og afholde play-by-post-rollespil, hvilket har givet en baggrund inden for samarbejde, udarbejdelse af detaljeret dokumentation og at give instruktioner til medspillere. Under min første omgang på universitetet var jeg en del af Studenterrådet, hvor vi arbejdede sammen med andre foreninger om at gøre skolen til et bedre sted ved at planlægge events og ved at lytte til og optræde som stemme for førsteårsstuderende. På mit offline arbejde fungerer jeg som sidste gennemtjek, der skal sikre, at der ikke er fejl i vores data, før det bliver behandlet til slut i handlen, hvilket har givet mig et skarpt øje for detaljer.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Ét mål, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi arbejdede på, er at udvide udbredelse, kommunikation og interaktion med vores medlemmer og offentligheden i det hele taget. Én forholdsvist simpel måde at gøre dette på kunne være at udbyde muligheden for at abonnere på nyheder eller annonceringer, der er direkte relateret til OTW (f.eks. nyhedsbreve, beskeder fra Bestyrelsen, meddelelser om OTW-projekter osv.), adskilt fra vores nuværende tilstedeværelse på sociale medier. En anden simpel måde at udvide vores udbredelse til offentligheden på kunne være at øge vores tilstedeværelse ved konferencer, enten ved at have stande eller ved at deltage i flere paneldebatter (det her arbejder vi faktisk allerede med i Udvikling & Medlemskab-komitéen).

En mere avanceret måde at håndtere dette problem på kunne være at åbne en bedre platform til den offentlige interaktion med vores brugere. Lige nu har vi for eksempel allerede et chatrum til offentlige diskussioner på vores (meget) gamle chatplatform, der mest står ubrugt hen, medmindre vi afholder events som International Fanworks Day eller offentlige bestyrelsesmøder. Jeg synes, det ville være fedt at kunne tilbyde en platform, hvor brugere kan interagere med hinanden og os i et mere uformelt miljø. Dette ville dog være et kompliceret projekt, fordi det kræver research af mulige platforme, hvordan det skal modereres, og hvem der skal have ansvar for det og meget mere.

4. Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Jeg kender bedst OTW’s projekter fra en administrativ vinkel. De komitéer, jeg har været en del af tidligere, har arbejdet på at støtte OTW som en helhed på forskellige måde, for eksempel ved at udsende nyheder, assistere med rekruttering og indsamle midler. På en måde er dette både en fordel og en ulempe. Det kan være en fordel, fordi jeg kan se organisationen på et højere plan i stedet for at fokusere udelukkende på et bestemt område. Jeg har et meget bredt overblik over, hvilket arbejde alle vores komitéer og projekter udfører, men jeg har ikke ret meget førstehåndskendskab til, hvordan vores projekter fungerer i dagligdagen.

For at kunne understøtte komitéerne effektivt ville jeg skulle lære mere om dem ved at tage mig tid til at læse deres dokumentation på vores interne wiki og ved at lytte med på den løbende dialog mellem dem og vores nuværende bestyrelse. Udover at lære mere om dem og deres daglige arbejde mener jeg, at den bedste måde at understøtte komitéerne på er at lytte til, hvad de fortæller os. Vores komitéer består udelukkende af erfarent personale, eller personer der er på vej til samme erfaringsniveau, og de ved bedst, hvordan de udfører deres eget arbejde. Bestyrelsen kan assistere ved at komme med forslag eller ved at tilbyde mere direkte hjælp, men i sidste ende er det op til komitéerne selv at implementere nye idéer og ændringer.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan har planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Lige nu har jeg ingen planer om at overdrage min nuværende rolle i Udvikling & Medlemsskab-komitéen af flere årsager. Der er stadig mange ting, som jeg personligt gerne vil opnå, og flere spændende ting, som vi arbejder på som komité. Sekundært skal et bestyrelsesmedlem være et aktivt medlem i en OTW-komité gennem hele sin periode. Hvis der er tid og mulighed for det sammen med bestyrelsesarbejdet, ville jeg faktisk rigtig gerne være frivillig for endnu en komité for at udvide min horisont inden for organisationen og se tingene fra nye vinkler. Min første forpligtelse ville dog være til mit nuværende arbejde og mit arbejde i Bestyrelsen — jeg vil hellere hellige mig selv 100% til disse to roller end at risikere at påtage mig mere, end jeg kan magte.

For at balancere arbejdet vil jeg udvide min brug af Google Calendar for at holde styr på deadlines, møder og andet tidsfølsomt arbejde (hvilket jeg allerede gør i mit virkelige liv og akademiske arbejde). Derudover vil jeg bruge redskaber som Trello for at holde styr på de enkelte opgaver, som jeg arbejder på. Mit offline arbejde giver mig en del nedetid, hvor jeg har mulighed for at arbejde på lige det, jeg vil; den tid kunne jeg udnytte ved at tage min computer med og arbejde på OTW-opgaver i mine frie øjeblikke.