C. Ryan Smiths biografi og plattform

Biografi

C. Ryan Smith: Ryans tidligste minner fra å være i et fandom stammer fra å se Pokémon og Yu-Gi-Oh! på morgenkvisten før skolen sammen med sin far. Han husker at å snakke med de andre i klassen om seriene og spillene gav han den samme følelsen av fellesskap vi alle kjenner på i dag. Men spør du ham ville han pekt ut at hans første virkelige møte med fandom skjedde flere år senere, i 2008. Det var på dette tidspunkt han hadde mulighet til å få tilgang til internett uten restriksjoner og begynte å snakke med andre fans på sider som Bulbagarden og Fanficiton.net. Ryan begynte å jobbe som frivillig for OTW (Organisasjonen for transformative verk) under det første året på universitetet i 2013. Av personlige årsaker forlot han OTW en stund før han kom tilbake i 2015. Han er også tilbake på universitetet, der han studerer til en bachelor i informasjonsteknologi.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

For meg har fandom vært et sted man finner aksept og erkjennelse; fandom har hjulpet meg med å akseptere det faktum at jeg er en homofil mann. Jeg vil gjerne gi tilbake til det samfunnet som har hjulpet meg med å akseptere denne store delen av meg selv. Utover denne personlige motivasjonen, føler jeg at jeg har kompetanse, erfaring og perspektiv som kan være nyttige for styret og for OTW som helhet. Jeg har jobbet for en rekke forskjellige komiteer gjennom min tid i OTW, i tillegg til at jeg har hatt en rekke andre stillinger i fanskapte miljøer og i akademiske sammenhenger. Innad i OTW har jeg jobbet som frivillig for komiteen for utvikling og medlemskap i litt over tre år, og har før også jobbet frivillig som taggorganisator, samt vært i komiteen for kommunikasjon, og komiteen for frivillige og rekruttering. Videre føler jeg at jeg har nådd et punkt i livet der jeg er trygg på min evne til å forplikte meg til- og jobbe innenfor rammene til styrets oppdrag – kort sagt guide organisasjonen gjennom å støtte de forskjellige komiteene i deres eget arbeid.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

Etter mange år i forskjellige komiteer innad i OTW har jeg fått et bredt spekter av egenskaper og erfaringer. Jeg vil kunne formidle min kunnskap og førstehåndserfaringer med vår interne innsamlingsprosesser, HR, PR-strategier med mer. Jeg føler at jeg vil kunne gi innsikt i de ulike delene av OTW jeg har jobbet for, og bidra ved å bistå med styrets organisering og dokumentasjon. Videre har jeg, både i min nåværende komité og mine forrige, jobbet med konfidensiell informasjon. Å kunne håndtere slik informasjon kan være en undervurdert, men svært viktig, egenskap å ha som styremedlem. Gjennom jobben innad i organisasjonen med våre nåværende interne verktøy, har jeg i tillegg utviklet den egenskapen å kunne jobbe i større grupper og på tvers av komiteer.

Når det kommer til fanskapte rom har jeg hjulpet til med å moderere fansider og “create & run play-by-post” rollespill (tekstbasert rollespill), noe som har gitt meg en bakgrunn der jeg har jobbet med andre, skapt detaljert dokumentasjon og veiledet mine medspillere. Under min første runde på universitetet jobbet jeg i studenttinget der jeg, sammen med andre medarbeidere, jobbet med å gjøre skolen til et bedre sted ved å planlegge arrangementer og å lytte til- og fungere som stemmen til førsteårsstudenter. I mitt offline-arbeid er jeg det siste kontrollpunktet som sikrer at det ikke finnes feil i våre data før de blir behandlet ved businessavslutning, noe som har bidratt til å gi meg et godt øye for detaljer.

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Et mål jeg ville likt å se oss jobbe mot ville vært å forsøke å nå ut til flere, kommunikasjonen og interaksjonen både med medlemmer og folk generelt. En relativt enkel måte vi kunne gjort dette på ville vært å tilby en måte å abonnere på nyheter eller kunngjøringer som direkte gjelder OTW (dvs. nyhetsbrev, beskjeder fra styret, kunngjøringer om OTW-prosjekter, osv.), separat fra våre nåværende sosiale media. En annen enkel måte å nå ut bedre på ville vært å øke vår tilstedeværelse på conventions ved å ha en stand eller ta del i flere paneler (dette er faktisk noe vi allerede jobber med i komiteen for utvikling og medlemsskap).

En mer avansert måte å takle dette på ville vært for oss å åpne en bedre plattform for offentlig kommunikasjon for brukere. For eksempel, på dette tidspunkt har vi allerede et offentlig chatroom på vår (veldig) gamle plattform, som for det meste forblir ubrukt bortsett fra under arrangementer som Den internasjonale dagen for fanverk, eller offentlige styremøter. Jeg tror det ville vært flott å kunne tilby et sted der brukere kunne kommunisert med hverandre og med oss i en mer uformell setting. Skjønt dette ville vært et komplisert tiltak, da det krever at vi undersøker hvilken plattform vi kan bruke, hvordan moderere den, hvem som skal ha ansvar for den, og enda mer.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg er mest kjent med OTWs prosjekter fra et administrativt ståsted. Komiteene jeg har jobbet for før har omhandlet å støtte OTW som helhet på ulike måter, som å distribuere nyheter, hjelpe til med rekruttering, og samle inn penger slik at vi kan fortsette oppdraget vårt. På en måte er dette både en velsignelse og en forbannelse. Det kan være en god ting fordi det tillater meg å se organisasjonen på et makronivå, i stedet for at fokuset mitt er innsnevret på ett enkelt område. Jeg har en veldig bred oversikt over den type arbeid alle våre komiteer og prosjekter gjør, men jeg har ikke så mye førstehåndserfaring med hvordan våre prosjektet fungerer på daglig basis.

For å effektivt kunne støtte komiteene ville jeg trenge å lære mer om dem ved å ta meg tid til å lese dokumentasjonen deres på vår interne wiki og sette meg inn i den pågående dialogen mellom dem og det nåværende styret. Utover å lære mer om dem og deres daglige arbeid føler jeg at den beste måten å støtte komiteene er å lytte til det de forteller oss. Komiteene våre er bemannet utelukkende av erfarent personale som alle blir opplært til samme nivå, der alle vet best hvordan gjøre sitt eget arbeid. Selv om styret kan bistå med dette ved å komme med forslag eller tilby mer direkte støtte, er det til syvende og sist komiteene selv som implementerer nye ideer og endringer.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i OTW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

Jeg har ingen planer om å trekke meg fra min nåværende rolle i komiteen for utvikling og medlemskap av flere grunner. Det er fremdeles et par ting jeg personlig har lyst til å oppnå og det er flere spennende ting vi jobber med som komite. For det andre må du som styremedlem være aktiv i en OTW-komité under hele terminen. Faktisk ville jeg likt å jobbe frivillig for en annen komité, så lenge tiden og muligheten lar det kombineres med styrearbeid, for å få mer perspektiv innad i organisasjonen og for å se ting fra nye vinkler. Dog vil min primære forpliktelse være min nåværende komité og min jobb i styret – jeg vil heller vie meg selv 100% til disse to tingene enn å risikere å påta meg mer enn hva jeg klarer å håndtere.

Når det gjelder å balansere arbeidsmengden ville jeg utvidet bruken min av Google Calendar for å holde oversikt over tidsfrister, møter, og annet tidsfølsomt arbeid (noe jeg allerede gjør i mitt virkelige liv og mitt akademiske arbeid). Utover det ville jeg brukt verktøy som Trello for å holde styr på de individuelle oppgavene jeg jobber med. Min offline-jobb tillater meg en god del fritid der jeg kan jobbe med det jeg vil; jeg kunne utnyttet dette ved å ta med laptopen og jobbe med OTW-oppgaver i løpet av disse ledige øyeblikkene.