C. Ryan Smiths Biografi och Plattform

Biografi

C. Ryan Smith: Ryans tidigaste minnen av fandom kommer från att titta på Pokémon och Yu-Gi-Oh! under tidiga morgonar med sin pappa. Han minns att han pratade om programmen med andra barn i sin klass, och kände den där välkända känslan av gemenskap som vi alla känner idag. Om tillfrågad, dock, skulle han säga att hans första sanna möte med fandom i större skala inte hände förrän åratal senare, år 2008. Det var vid den tidpunkten som han fick tillgång till internet utan restriktioner och började interagera med andra fans på sidor som Bulbagarden och Fanfiction.net. Ryan började först som volontär hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) under sitt första år på universitetet, år 2013; på grund av personliga omständigheter lämnade han OTW ett tag innan han återvände i tjänst år 2015. Han går också på universitet igen, och arbetar mot en kandidatexamen i Informationsteknologi.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

För mig har fandom varit en plats för acceptans och insikt; fandom hjälpte mig att acceptera att jag är homosexuell. Jag skulle vilja ge tillbaka genom fortsatt tjänst inom gemenskapen som har hjälpt mig att acceptera denna enorma del av mig själv. Bortom den personliga motivationen, dock, känner jag att jag har egenskaper, erfarenhet och perspektiv som kan vara användbara för styrelsen och för OTW som helhet. Jag har varit aktiv inom ett flertal olika kommitteer under min tid med OTW, utöver att jag har haft ett flertal positioner inom fan-relaterade utrymmen och i akademiska situationer; inom OTW har jag varit volontär inom Utveckling och medlemskap i strax över tre år, och innan det har jag varit tagghanterare, medlem av Kommunikation, och av Volontärer och Rekrytering. Dessutom känner jag att jag har nått en punkt i mitt liv där jag är trygg i min förmåga att förbinda mig och arbeta inom gränserna för styrelsens uppdrag – kort sagt, att guida organisationen genom att stötta de olika kommitteerna i deras eget arbete.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Eftersom jag har varit med i OTW i många år har jag en lång rad erfarenheter och egenskaper som jag har samlat ihop under min tid inom olika kommittéer. Jag skulle kunna använda min kunskap och förstahands-erfarenhet av vår egna pengainsamling, HR-processer, PR-strategier, med mera. Jag känner att jag skulle kunna ge insikt i de olika delarna av OTW som jag har deltagit i och bidra genom att assistera styrelsen med organisation och dokumentation. Dessutom arbetade vi i både min nuvarande och tidigare kommitteer med konfidentiell information, vars hantering kan vara en underskattad men viktig egenskap att ha som styrelsemedlem. Förutom detta har jag kultiverat förmågan att arbeta med stora grupper av människor och tvärsöver kommitté-linjer, genom att arbeta inom organisationen med våra nuvarande interna verktyg.

Inom fan-utrymmen har jag hjälpt till med att moderera forum och skapa och driva play-by-post roleplays, vilket gjorde möjligt en bakgrund av att arbeta med andra, skapa detaljerad dokumentation och ge riktning till medspelare. Under min första tid på universitetet satt jag i elevstyrelsen, där jag arbetade med andra för att göra skolan till en bättre plats genom att planera evenemang och lyssna på och vara en röst för förstaårsstudenter. I mitt arbete offline är jag den sista utposten för att se till att det inte finns några fel i vår data innan den bearbetas vid slutet av dagen, vilket har hjälpt mig att få ett öga för detaljer.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett mål som jag gärna ser att vi arbetar mot är att nå ut mer, öka kommunikationen och interaktionen med både våra medlemmar och allmänheten generellt. Ett relativt simpelt sätt som vi kan göra detta på är att erbjuda ett sätt att prenumerera på nyheter eller meddelanden som direkt rör OTW (t.ex. nyhetsbrev, meddelanden från styrelsen, tillkännagivanden om OTW-projekt, etc.) separat from vår nuvarande sociala medier-närvaro. Ännu ett enkelt sätt att nå ut mer till allmänheten är att öka vår närvaro på konferenser genom att ha ett bord eller delta i fler paneler (detta är faktiskt något som vi arbetar med redan inom Utveckling och Medlemskap).

Ett sätt att tackla detta på en högre nivå skulle vara att vi öppnar upp en bättre kanal för kommunikation för användare. Till exempel har vi just nu redan ett öppet chattrum för diskussion på vår (väldigt) gamla chatt-plattform, som mestadels står oanvänd förutom evenemang som Internationella Dagen för Verk av Fans eller de offentliga styrelsemötena. Jag tycker att det vore bra att erbjuda ett utrymme där användare kan interagera med varandra och med oss i en mer informell miljö. Detta skulle dock vara ett komplext projekt, eftersom det skulle kräva efterforskningar kring vilken plattform man ska använda, hur man modererar den, vem som skulle vara ansvarig, och så vidare.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag är mest bekant med OTWs projekt från en administrativ synvinkel. Kommitteerna jag har varit del av tidigare har handlat om att stötta OTW som helhet på ett flertal sätt, som genom att distribuera nyhetsinlägg, hjälpa till med rekrytering, och samla in pengar så att vi kan fortsätta vårt uppdrag. På ett sätt är detta både bra och dåligt. Det kan vara bra eftersom det låter mig se organisationen på en makronivå snarare än med fokus på ett specifikt område. Jag har en väldigt bred översikt över det arbete som alla våra kommitteer och projekt gör, men jag har inte så mycket förstahandserfarenhet av hur våra projekt fungerar dag till dag.

För att effektivt stötta kommitteerna skulle jag behöva lära mig mer om dem genom att ta mig tid att läsa deras dokumentation på vår interna wiki och ta del av den pågåenden dialogen mellan dem och vår nuvarande styrelse. Bortom att lära mig mer om dem och deras arbete dag till dag känner jag att det bästa sättet att stötta kommitteerna är att lyssna på vad de berättar för oss. Våra kommitteer har enbart personal som är erfaren eller genomgår träning för att nå den nivån, och de vet alla bäst hur de ska göra sitt eget arbete. Medan styrelsen kan hjälpa till genom att föreslå saker eller erbjuda mer direkt stöd är det i slutändan upp till kommitteerna själva att genomföra nya idéer eller förändringar.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har inga planer på att ta ett steg tillbaka från min nuvarande roll inom Utveckling och Medlemskap, av ett par anledningar. Det finns fortfarande många saker som jag personligen vill åstadkomma, och flera spännande nya saker som vi arbetar på som kommitté. Dessutom måste man som styrelsemedlem vara aktiv medlem av en kommitté inom OTW under hela sin mandatperiod. Faktum är att, så länge det fungerar i samklang med styrelsearbete, skulle jag gärna gå med i ännu en kommitté för att kunna vidga mina perspektiv och se saker från nya vinklar. Dock kommer mitt primära fokus att vara på mitt nuvarande kommittéarbete och mitt arbete med styrelsen – jag skulle hellre satsa 100% på dessa två saker än att riskera att ta på mig mer än jag kan hantera.

Vad det gäller att balansera arbetsbördan skulle jag utöka mitt användande av Google calendar för att hjälpa till med att hålla koll på deadlines, möten och annat tidskänsligt arbete (vilket jag redan gör för mitt vanliga arbete, och för akademiskt arbete). Förutom detta skulle jag använda verktyg som Trello för att hjälpa mig att hålla koll på individuella uppgifter som jag arbetar med. Mitt offline-arbete tillåter mig också en hel del ledig tid, under vilken jag kan arbeta med vad jag vill; jag kan använda detta genom att ta med mig min dator och arbeta med uppgifter för OTW under lediga stunder.