C. Ryan Smith’s Bio en Stellingen

Bio

C. Ryan Smith: Ryan’s vroegste fandomherinneringen komen van het kijken naar Pokémon en Yu-Gi-Oh! met zijn vader in de vroege uurtjes voor school. Hij weet nog dat hij over series en games praatte met andere kinderen in zijn klas en dat hij toen dat herkenbare gevoel van voelde dat we nu allemaal vandaag voelen. Als het hem gevraagd wordt, zal hij echter zeggen dat zijn eerste echte ontmoeting met de wereld van fandom pas jaren later in 2008 plaats zou vinden. Het was op dit moment dat hij onbeperkt toegang kreeg tot het internet en met andere fans begon te praten op sites zoals Bulbagarden en Fanfiction.net. Ryan begon voor het eerst als vrijwilliger voor de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) tijdens zijn eerste jaar van de universiteit in 2013; hij verliet de OTW voor een tijdje en kwam terug in 2015. Hij gaat ook terug naar de universiteit, om een Bachelor of Science in de Informatietechnologie te behalen.

Platform

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Fandom is voor mij een plaats geweest van aanvaarding en ook van realisatie; het hielp mij om mijn homoseksualiteit te aanvaarden. Ik zou graag willen blijven teruggeven aan de gemeenschap die mij geholpen heeft om dit grote deel van mijn persoonlijkheid te accepteren. Naast die persoonlijke motivatie, denk ik ook dat ik kwaliteiten, ervaring en perspectief heb die nuttig kunnen zijn voor de Bestuursraad en de OTW in zijn geheel. Ik heb in een verscheidenheid aan commissies gewerkt tijdens mijn tijd met de OTW, in heb ook in verschillende posities gewerkt in fanse en academische omgevingen; in de OTW, werk ik als vrijwilliger bij de Ontwikkeling en Lidmaatschap Commissie voor iets langer dan drie jaar en in het verleden heb ik als Tagbeheerder, bij de Communicatiecommissie en Vrijwilligers en Werving gewerkt. Verder vind ik dat ik een plaats in mijn leven heb bereikt waar ik vertrouwen heb in mijn mogelijkheid om binnen de grenzen van de missie van de Bestuursraad te werken — met andere woorden, de organisatie te leiden door de verschillende commissies te steunen in hun werk.

2. Ontwikkeling en Lidmaatschap

Sinds ik al veel jaren voor de OTW heb gewerkt, heb ik een breed spectrum van kwaliteiten en ervaringen die ik in mijn tijd als lid van verschillende commissies heb verzameld. Ik gebruik mijn kennis en persoonlijke ervaring met onze eigen fondsenwervingsprocessen, personeelszaken, communicatiestrategieën, etc. graag. Ik heb het gevoel dat ik inzicht kan geven in de verschillende delen van de OTW waarvoor ik heb gewerkt en kan bijdragen door te helpen met de organisatie en documentatie van het Bestuur. Verder, in zowel in mijn huidige als vorige commissies, werkten we met confidentiële informatie, het omgaan waarmee een ondergewaardeerde, maar belangrijke, kwaliteit is voor een Bestuurslid. Daar komt bij dat ik, door binnen de organisatie te werken met onze huidige interne tools, de vaardigheid heb ontwikkeld om niet alleen met grote groepen mensen, maar ook met mensen van verschillende commissies te werken.

In fan-ruimtes, heb ik geholpen met het modereren van gemeenschappen en het creëren en beheren van play-by-post rollenspellen wat mij een achtergrond geeft met ervaring met het werken met anderen, creëren van gedetailleerde documentatie en instructies geven aan medespelers. Tijdens mijn eerste jaar aan de universiteit zat ik in de Studentenvakbond, waar ik met medeleden samenwerkte om de school een betere plaats te maken door te luisteren naar en te dienen als een spreekbuis voor eerstejaarsstudenten. In mijn offline werk ben ik de laatste controle om ervoor te zorgen dat er geen fouten zijn in onze data voor ze verwerkt wordt aan het einde van de werkdag, wat mij geholpen heeft om een oog voor detail te ontwikkelen.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Een doel waar ik graag aan wil werken is meer voorlichting, communicatie en interactie, zowel met onze leden en het publiek in het algemeen. Een relatief simpele manier om dit te doen, zou zijn de mogelijkheid te bieden om je te abonneren op nieuws of aankondigen die te maken hebben met de OTW (bijv. nieuwsbrieven, berichten van Bestuur, aankondigen over OTW projecten, etc.), buiten onze huidige aanwezigheid op sociale media. Een andere simpele manier om onze voorlichting van het publiek te vergroten zou zijn om een grotere aanwezigheid te hebben op conventies door een tafel te bemannen of deel te nemen aan meer panels (dit is iets waar de Ontwikkeling en Lidmaatschap Commissie al aan werkt).

Een manier om dit probleem aan te pakken op een hoger niveau is een betere publiek communicatiekanaal openen met onze gebruikers. Nu hebben we bijvoorbeeld al een publieke chatroom op ons (zeer) oud chatplatform, dat grotendeels ongebruikt gaat, behalve voor evenementen zoals Internationale Fanwerken dag of de publieke Bestuursvergaderingen. Ik denk dat het geweldig zou zijn om een ruimte te bieden aan gebruikers waar ze met elkaar en met ons kunnen communiceren in een meer informele setting. Dit zal een complexe onderneming zijn, want het vereist onderzoek naar welk platform we zouden gebruiken, hoe we deze omgeving zouden modereren, wie ervoor verantwoordelijk zou zijn en nog veel meer.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Ik ben vooral vertrouwd met de OTW’s projecten van een administratief standpunt. De commissies waarvoor ik gewerkt heb in het verleden waren gefocust op het ondersteunen van de OTW als een geheel in verschillende manieren, zoals het verspreiden van nieuwsposts, helpen met rekrutering en fondsenwerving zodat we onze missie kunnen verderzetten. In zekere zin is dat zowel een zegen als een vloek. Het is een zegen omdat ik hierdoor de organisatie op macroniveau kan bekijken in plaats van me op een specifiek gebied te concentreren. Ik heb een zeer breed overzicht van het soort werk dat al onze commissies en projecten doen, maar ik heb weinig eerstehands ervaring met hoe onze projecten dagelijks werken.

Om de commissies effectief te ondersteunen, zou ik hier meer over moeten leren en de tijd nemen om hun documentatie te lezen op onze interne wiki en door mee te luisteren naar hun voortdurende communicatie met ons huidig Bestuur. Daarnaast heb ik het gevoel dat de beste manier om onze commissies te ondersteunen is door te luisteren naar wat ze ons vertellen. Onze commissies worden bemand door mensen met ervaring, of door mensen die getraind worden om op eenzelfde manier te werken. Zij weten hoe ze hun eigen werk moeten doen. Het Bestuur kan assisteren door suggesties te doen of meer directe ondersteuning te bieden, maar het zijn uiteindelijk de commissies zelf die nieuwe ideeën of veranderingen implementeren.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Ik ben niet van plan om mijn huidige functie in de Ontwikkeling & Lidmaatschap Commissie neer te leggen. Daar zijn een aantal redenen voor. Er zijn nog zoveel dingen die ik persoonlijk wil verwezenlijken en er zijn verschillende nieuwe en opwindende dingen waar we als commissie aan werken. Daarbij komt dat je als Bestuurslid een actief lid moet zijn van een OTW commissie tijdens je termijn. Zolang er tijd en mogelijkheid is naast mijn Bestuurswerk zou ik eigenlijk zelfs graag voor een andere commissie als vrijwilliger werken, om mijn perspectief binnen de organisatie te verbreden en dingen van een andere kant te zien. Mijn primaire verbintenis echter zou het werk van mijn huidige commissie en het Bestuurswerk zijn — Ik wil me liever goed concentreren op deze twee gebieden dan het risico te lopen teveel hooi op mijn vork te nemen.

Als het gaat over het balanceren van de werklast, zou ik mijn gebruik van Google Kalender uitbreiden om zicht te houden op deadlines, meetings en ander tijdsgevoelig werk (waar ik al vertrouwd mee ben voor mijn academisch en real life werk). Daarnaast zou ik tools zoals Trello gebruiken om individuele taken waar ik aan werk uit te voeren. Mijn offline werk geeft mij een redelijke veel wachttijd, waarin ik vrij ben om te werken waaraan ik wil; ik zou deze tijd kunnen gebruiken door mijn laptop mee te brengen en te werken aan OTW taken tijdens mijn vrije momenten.