C. Ryan Smith – profil a program

Profil

C. Ryan Smith: Ryanovy první vzpomínky na fandom se týkají seriálů Pokémon a Yu-Gi-Oh!, které sledoval s tátou brzy ráno před školou. Vzpomíná, jak si o oblíbených televizních pořadech povídali se spolužáky, a na kamarádství, které mu tyto rozhovory přinesly, pocity podobné těm, jaké zde dnes cítíme všichni. Ryan však upozorňuje, že jeho první opravdové setkání s fandomem proběhlo až o několik let později, v roce 2008. Tehdy totiž získal neomezený přístup k internetu a začal se setkávat s ostatními fanoušky na stránkách jako např. Bulbagarden nebo Fanfiction.net. Dobrovolníkem pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) se Ryan stal v prvním ročníku na univerzitě, v roce 2013. Později musel OTW z osobních důvodů na nějaký čas opustit, aby se v roce 2015 opět vrátil. Nyní znovu studuje na univerzitě bakalářský obor v oblasti informačních technologií.

Program

1. Proč jste se rozhodl kandidovat ve volbách do Představenstva?
Fandom pro mne byl místem, kde jsem se cítil přijímán ostatními a kde jsem teké poznal sám sebe. Pomohl mi uvědomit si a přijmout fakt, že jsem gay. Chtěl bych proto svou pokračující službou vrátit něco komunitě, která mi pomohla akceptovat důležitou část sebe sama. Nad rámec této osobní motivace si myslím, že by mé dovednosti, zkušenosti a schopnost náhledu mohly být prospěšné jak Představenstvu, tak OTW jako celku. Během svého dobrovolnického působení v OTW jsem se angažoval v různých výborech a na různých pozicích ve fanouškovském i v akademickém prostředí. V rámci OTW jsem tři roky pracoval ve výboru pro rozvoj a členství, a předtím ve Správě tagů, Komunikaci a vnějších vztazích a ve výboru pro dobrovolníky a nábor. Nyní jsem, myslím, v životě dosáhl bodu, kdy se mohu odpovědně angažovat a podílet na poslání Představenstva – t.j. vést OTW za pomoci podpory jednotlivých výborů v jejich práci.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste do Představenstva přinesl?

Jelikož už v OTWpůsobím celá léta, osvojil jsem si díky práci v různých výborech širokou škálu dovedností a zkušeností. Mohl bych využít své přímé zkušenosti s naším fundraisingem, řízením lidských zdrojů, strategiemi ve styku s veřejností a další. Přinesl bych vhled do různých součástí OTW, v nichž jsem pracoval, a pomohl bych s organizací a dokumentací Představenstva. Dále si myslím, že mi předešlá i nynější práce v různých výborech přinesla zkušenost, která je v Představenstvu zásadní, i když možná podceňovaná – schopnost zacházet s důvěrnými informacemi. Díky práci s našimi současnými interními nástroji jsem se navíc naučil dobře spolupracovat s velkými skupinami lidí a napříč výbory.

Ve fanouškovském prostředí jsem pomáhal při moderování komunit, vytvářel a vedl komunitní textové roleplay. Díky tomu mám zkušenosti v práci s kolektivem, vytváření podrobné dokumentace a poradenství pro spoluhráče. Při první zkušenosti na univerzitě jsem působil ve Studentské radě: plánovali jsme různé události, naslouchali prvákům a představovali jejich hlas, aby se škola stala lepším místem. Při své offline práci jsem tím, kdo zajišťuje, aby v našich datech nebyly před jejich posledním zpracováním žádné chyby, což mě naučilo všímat si detailů.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád soustředil během vašeho funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval na jejich dosažení?

Jedním z cílů, na kterých bych rád pracoval, je rozvíjení vazeb, komunikace a spolupráce nejen se členy OTW, ale také s širokou veřejností. Relativně jednoduchým řešením by bylo nabídnout způsob, jak se přihlásit k odběru zpráv a oznámeních týkajících se přímo OTW (t.j. zpravodaj, zprávy z Představenstva, oznámení o projektech OTW, atd.) odděleně od našeho působení v sociálních médiích. Další jednoduchou cestou, jak posílit rozvoj vazeb s veřejností, je výraznější účast na conech, ve více panelech (tuto možnost už řešíme v Rozvoji a členství).

Kdybychom tento problém chtěli řešit na obecnější úrovni, mohli bychom zpřístupnit lepší prostor pro veřejnou interakci uživatelů. Momentálně máme místnost pro veřejnou diskuzi na naší (velmi) staré chatové platformě. Tato místnost je sotva využívána, s výjimkou událostí jako je Mezinárodní den fanouškovské tvorby nebo veřejnosti přístupné zasedání Představenstva. Podle mne by bylo skvělé nabídnout uživatelům prostor pro interakci mezi sebou i s námi v prostředí, které je méně formální. Jedná se však o složitější projekt, který by vyžadoval průzkum, jakou platformu použít, jak ji moderovat, kdo by za ni byl odpovědný atd..

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

S projekty OTW jsem nejlépe obeznámen z administrativního hlediska. Výbory, ve kterých jsem v minulosti působil, podporovaly OTW jako celek, a to různými způsoby – distribuovaly příspěvky do OTW News, asistovaly v náboru, získávaly finanční prostředky, abychom mohli pokračovat dál. Dá se říci, že jde o požehnání i prokletí zároveň. Pozitivní stránkou může být, že mi to umožňuje vidět naši organizaci na makro úrovni, místo zaměření se na jednu konkrétní oblast. Mám široký přehled o tom, jakou práci vykonávají všechny naše výbory a projekty, ale na druhé straně nemám mnoho přímých zkušeností s tím, jak fungují na každodenní bázi.

Abych mohl výborům poskytovat efektivní podporu, musel bych si o nich zjistit více z jejich interní dokumentace a jejich komunikace se stávajícím Představenstvem. Tím nejlepším způsobem, jak výbory podpořit, je podle mne vedle bližšího přehledu o jejich každodenní práci naslouchání tomu, co nám říkají. Členové našich výborů jsou velice zkušení, nebo podstupují trénink, aby dosáhli této úrovně. Všichni také vědí, jak nejlépe dělat svoji práci. Představenstvo jim v tomto může pomáhat návrhy nebo přímější podporou, ale zavádění nových nápadů a změn je konec konců jen na nich.

5. Jak byste vyvážil práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl soustředit na funkci v Představenstvu?

Neplánuji rezignovat na svou roli v Rozvoji a členství, a to z několika důvodů. Osobně bych v té oblasti chtěl dosáhnout ještě řady věcí a z hlediska celého výboru před sebou máme mnoho vzrušujících plánů. Mimo to je pravidlem, že každý člen Představenstva musí být po dobu svého funkčního období i členem nějakého výboru OTW. Dokud to bude slučitelné s časem a prací v Představenstvu, rád začal jako dobrovolník i v jiném výboru. Pomohlo by mi to rozšířit náhled na celou organizaci a vidět věci z různých úhlů. Mým hlavním závazkem by samozřejmě zůstala práce pro můj stávající výbor a pro Představenstvo – raději chci pracovat na 100% na těchto dvou věcech, než abych si na sebe vzal více, než zvládnu.

Co se týče rozložení povinností, více bych využíval kalendáře Google. Momentálně ho používám ve svém osobním a akademickém životě a implementoval bych ho také do své práce pro OTW, abych měl přehled o termínech, setkáních a další práci, závislé na čase. Také bych rád využíval nástroje jako je Trello, abych nezapomněl na úkoly, na kterých zrovna pracuji. V mé offline práci mám hodně volného času, během nějž můžu pracovat, na čem chci. V těchto volných chvílích bych mohl na svém laptopu pracovat na úkolech pro OTW.