Biogram i manifest Priscilli Del Cimy

Biogram

Priscilla Del Cima posiada dyplom w dziedzinie prawa oraz kończy studia MBA w Fundação Getúlio Vargas w Rio de Janeiro. Dołączyła do OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w 2009 roku i od tego czasu pracowała w różnych komisjach, do których zaliczyć można Rozwój i Członkowstwo, Dokumentację AO3 i Wiki. Od końca 2013 r. służyła jako przewodnicząca Komisji Tłumaczeń pracując nad zmianą struktury zespołu. Pracuje również nad odbudową zaspołu Finansów.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na wzięcie udziału w wyborach do Zarzadu?

Wierzę, że posiadam umiejętności i doświadzenie, które pomoże Zarządowi, zwłaszcza w obliczu wyzwań i obciążenia pracą, z którymi obecnie się mierzy. Przez pierwsze kilka miesięcy zajmowali się trudnym procesem przekazywania oraz przejścia i udało im się wiele osiągnąć w tak krótkim czasie, ale mają przed sobą jeszcze dużo pracy. Kilka razy pracowałam już z zespołami, które posiadały wiele nieudokumentowych procesów i know-how. Pomogłam im wszystko rozważyć, przenieść na papier, ocenić i ulepszyć, jeśli wystąpiła taka potrzeba. Wewnętrzna atmosfera i komunikacja OTW znacznie poprawiła się w przeciągu ostatniego roku (oczywiście zawsze pozostaje wiele do zrobienia!) i wydaje mi się, że jest to dobry moment, aby powziąć znaczące kroki w odniesieniu do spójności i zarządzania wiedzą.

2. Jakie umiejętności i/lub doświadczenie wniosłabyś do Zarządu?
Przewodniczenie komisji ds. Tłumaczeń oznacza nadzorowanie zarządzania około 200 wolontariuszami oraz wiele doświadczenia istotnego dla pracy w Zarządzie. Wliczyć można w to dokonywanie decyzji dotyczących radzenia sobie z trudymi problemami dotyczącymi zespołu, rozwiązywanie trudności komunikacjnych, aby pomóc znaleźć każdemu wspólną płaszczyznę, obszerne i częste wysłuchiwanie sprawozdań koordynatorów wolontariuszy co do ich postępów i problemów, współpracowanie z wieloma zespołami w OTW odnośnie ich potrzeb i oczekiwań względem tłumaczenia oraz długoterminowe planowanie i, jeśli zachodziła taka potrzeba, korekta kursu Tłumaczeń. Przez kilka lat pracowałam również przy zbieraniu funduszy OTW, co daje mi dobrą persektywę na temat działalności całkiem innych części organizacji.

W prawdziwym życiu pracowałam głównie w obszarze prawa kontraktowego i nieruchomości w Brazylii —co nie miało tak bezpośredniego zastosowania jak wymienione wcześniej doświadczenie, poza tym, że lubiłam czytać kontrakty i rozkładać je na czynniki pierwsze. Przez ostatnie kilka lat uczyłam się również dużo na temat zarządzania projektami i analizy procesów biznesowyh.

3. Jakie cele chciałayś osiągnąć podczas swojej kadencji?

  • Posiadanie planowania i celów dla OTW, które sa na wysokim poziomie. Nie posiadamy celów obejmujących całą organizację, które zapewniają że wszystkie zespoły i projekty dążą do tego samego celu i mają na uwadze te same priorytety podczas codziennych czyności. Oznacza to, że czasami podążamy w innych kierunkach, lub nawet nie jesteśmy świadomi tego co robią inni. Chciałabym pracować z Zarządem i przewodniczącymi komisji, aby osignąć porozumienie co do naszych priorytetów i upewnić się, że obecna praca wykonywana przez wszystkich posuwa je do przodu; regularnie sprawdzać jak sprawy się rozwijają i zmieniają oraz upewnić się, że będzie to kontynuowane w przyszłości.
  • Stworzenie podstawowego szkolenia dla nowych członków Zarządu, dostępnego dla wszystkich wolontariuszy OTW na naszej wewnętrznej wiki, szczegółowo tłumaczącego jakie są codzienne obowiązki członków Zarządu, jak wygląda ich praca oraz jakie wewnętrzne i zewnętrzne źródła powinny zostać przeczytane podczas dołączenia (lub nawet przed).
  • Odbudowa komisji ds. Finansów, z ustalonymi regularnymi procesami dla celów rachunkowości i zatrudniania zewnętrznych podatników, CPA i potencjalnych audytów. Ostatni punkt jest trochę dodatkowy, ponieważ prace te już trwają, a rekrutacja przeprowadzona będzie w sierpniu, ale cieszę się na myśl o tym, że w końcu wszystko będzie uporządkowane.

4. Jakie jest twoje doświadczenie z projektami OTW oraz jak współpracowałabyś ze znaczącymi komisjami w celu ich wzmocnienia? Odnieś się proszę do Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kulturę Przeobrażoną), Fanlore, pracę naszego Legal Advocacy (Wsparcia Prawnego) oraz Open Doors (Drzwi Otwarte). Możesz równiesz podkreślić konkretne obszary, które cię interesują.
Pracowałam w Wiki, komisji która zarządza Fanlore, oraz w Docs, komisji która pisze FAQ i samouczki dla AO3. W mojej pracy dla Tłumaczeń jak i Rozwoju i Członkowstwa współpracowałam rówież z zespołami Fanlore i AO3, a także z komisjami ds. Publikacji (TWC), Pomocy Prawnej i Drzwi Otwartych. Jestem zaznajomiona ze wszystkimi naszymi projektami i tym jak od wewnątrz funconują komisje dzięki, którym działają.

Uważam, że Zarząd spełnia dwie postawowe role odnośnie wspierania tych projektów (i wszystkich naszych zespołów): umożliwianie im dostępu do narzędzi i środków potrzebnych do ich pracy oraz regularne sprawdzanie, aby upewnić się, że mają ustalone cele i stopniowo je realizują, a jeśli tego nie robią to określenie tego, jak możemy im pomóc. Zespoły w OTW posiadają bardzo różne kultury i rytmy pracy, co powoduje że doprowdzenie każdego do wspólnej płaszczyzny może być trudne, ale określenie odpowiedzialności odnośnie planów i procesów jest bardzo ważne. Jest to konieczne dla motywacji naszych wolontariuszy, oraz zasadności naszej organizacji. W przeszłości pojawiały się problemy takie jak to, że całe komisje (np. Tłumaczenia) przestawały działać lub znikały na całe miesiące. Aby tego uniknąć potrzebujemy bardziej stabilnej struktury.

5. Wybierz dwa tematy/problemy, które powinny według cieby być wysokim priorytetem dla OTW, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Co one znaczą dla ciebie i dlaczego je cenisz? Jak włączysz je do swojej pracy?

  • Budżetowanie i zbieranie funduszy: W tym roku OTW po raz pierwszy publikuje swój budżet i musimy się jeszcze wiele nauczyć, jeśli chodzi o planowanie oraz przewidywanie przychodów i kosztów. Proces ten nie obył się bez początkowych trudności i ciągle mamy wiele do zrobienia, ale myślę, że robmy postępy jeśli chodzi o świadomość tego co musimy zakomunikować i jak powinniśmy to zrobić. Musimy częściej przeprowadziać dyskusję, analizę i składać sprawozdania dotyczące tych danych oraz zintegrować je z naszym zbieraniem środków i integracją z członkami, użytkownikami i fanami. Mam nadzieję, że podczas zakładania komisji ds. Finansów będziemy od początku posiadać tą perspektywę. Uczynię to priorytetem zarówno tutaj jak i w Zarządzie.
  • Oczekiwania i kultura: Jest wiele aspektów naszej kultury organizacyjnej, które z biegiem czasu wymagają zmiany. Jednym z nich, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest potrzeba bardziej klarownego zdefiniowania naszych oczekiwań. W wielu częściach OTW w dalszym ciągu można znaleźć ślady kultury mówiącej, że “to wolontariat, więc jakakolwiek praca jest dobra”: w porządku jest więc robienie czegoś tygodniami czy miesiącami, opóźnianie emaili w nieskończoność i tak dalej. Może to prowadzić do wielu problemów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Tak, to jest wolontariat i właśnie dlatego powinniśmy szanować nawzajem swój czas i wysiłek, od początku jasno określić oczekiwania względem danych ról, aby uniknąć niespodzianek i braku równowagi, oraz zajmować się problemami jeśli takowe wystąpią. Mam nadzieję, że będę mogła podzielić się swoim doświadczeniem w walce z tym nastawieniem w zespołach, oraz pomóc zidentyfikować i odwórcić negatywne wcześniej przytoczone przypadki.

6. Jakie są według ciebie kluczowe obowiązki Zarządu? Znasz prawne wymagania dla zarządku jednostki non-profit zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych?
Patrząc realistycznie na nasz przypadek, oprócz tradycyjnych zadań należących do zarządu jednostki non-profit w USA—obowiązku działania z należytą starannością, obowiązku lojalności oraz obowiązku posłuszeństwa, włączając w to odpowiedzialność powierniczą, stosowanie się do stosownych praw i zarządzeń, przeprowadzanie kontroli wyższego szczebla nad pracą komisji—Zarząd pracuje również z komisjami. Ma pomagać im na wiele sposobów, poczynajac od wymyślania rozwiązań problemów i konfliktów z którymi się mierzą, a kończąc na rewizji ich propozycji odnośnie zgodności z politykami OTW i ściągania do pomocy innych zespołów, jak na przykłąd Pomoc Prawna, jeśli zainstnieje taka potrzeba.

W przyszłości musimy znaleźć sposób, aby to zmienić, ponieważ w rzeczywistości znaczy to, że Zarząd zaplątany jest w śledzenie i dyskutowanie tych drobnych szczegółów i nie ma już czasu na na myślenie o wyższych celach, oraz w jakim kierunku powinno zmierzać OTW i jego projekty. Z tego powodu myślenie o celach dla projektów i zespołów staje się wyłącznie odpowiedzialnością przewodniczących komisji, jeśli są w stanie to zrobić. Ale skoro często nie dyskutujemy planów między sobą, między celami i działaniami zespołów mogą z łatwością powstać luki i sprzeczności, lub duże zmiany dokonane przez komisje zostają niezauważone. Jest to poważny problem strukturalny, który musi zostać zaadresowany na wielu poziomach, a zmiana ta bedzie prawdziwym wyzwaniem.

7. Jak pogodziłabyś swoją pracę w Zarządzie z innymi rolami w OTW, lub jak planujesz przekazać swoje obecne role, aby skupić się na pracy w Zarządzie?
Końcem tego roku, bez względu na wybory, planuję ustąpić ze stanowiska przewodniczącej Tłumaczeń . Przez ostatnie kilka miesięcy mój współprzewodniczący i ja trenowaliśmy kogoś do przejęcia stanowiska młodszego przewodniczącego, co ma sie niedługo zdarzyć.

Jeśli chodzi o Finanse, moja rola polega na pomocy w organizacji, co mogę robić będąc również w Zarządzie. Opuszczę komisję kiedy będzie stabilna – kilka grup wolontariuszy otrzyma szkolenie, podstawowe procesy zostaną przedyskutowane i wypracowane, oraz gdy każdy będzie pracował.