Biogram i manifest Kari Dayton

Biogram

Kari Dayton (damskie zaimki) pierwszy raz znalazła fandom w bardzo młodym wieku dzięki Sailor Moon, ale dopiero po paru kolejnych latach odnalazła fanfiki w fandomie Harry’ego Pottera (Kari głośno wspiera prawa osób trans i kocha to, co zostało zrobione, by oddzielić wspaniały fandom Harry’ego Pottera od nienawistnych słów jego autorki.) I chociaż w jej głowie jest mnóstwo pomysłów na wątki fabularne, nigdy nie pisała zbyt dużo fanfików i woli pracować za kulisami jako administrator tagów od dołączenia w 2018 roku do komisji. Jest aktywnym członkiem Personelu Administracji Tagów (od 2019) i lubi pomagać w pracy administratorskiej i wymyślać nowe sposoby na ułatwianie życia administratorom tagów.

Za dnia pracuje w dziale technologii dla firmy VoIP i jest głównym wewnętrznym trenerem i tech leadem dla swojego działu. Jej codzienna praca składa się z pisania i uzupełniania dokumentacji, bycie źródłem wiedzy dla współpracowników jej działu jak i działów powiązanych, odpowiadania na pytania (przez czat i email) oraz uczeniem nowych osób. Znana jest w swojej firmie za pomoc w tworzeniu współpracy między działami, ułatwiając komunikację między nimi, za bycie osobą, która dużo wie, i że uważa, że informacyjne silosy nikomu nie służą. Z wielką chęcią nauczy cię wykonywania wszelkich zadań – wystarczy poprosić!

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Zdecydowałam się na start z paru powodów. Jedną z głównych motywacji było wsparcie OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jeszcze bardziej, niż robię to dotychczas, jeżeli chodzi o składanie darowizn i wolontariat. Naprawdę wierzę w to, co robi OTW i co sobą reprezentuje, i wierzę w poświęcanie mojego czasu, pieniędzy i wysiłku dla rzeczy, które są dla mnie ważne.

Z lżejszych powodów, jestem bardzo ciekawą osobą, która pracuje najlepiej kiedy wie, nad czym wszyscy pracują i jak wszystkie części składają się na jedną całość, więc start w wyborach do Zarządu wydawał się kolejnym, logicznym krokiem! Chcę zrozumieć “pełen obraz”, żebym mogła lepiej zrozumieć moją rolę w całej pracy.

I na koniec, chciałam zapewnić wystarczającą ilość kandydatów, żeby nasi zapasowi kandydaci nie musieli brać udziału w wyborach. Zastanawiałam się nad startem w wyborach już zeszłego roku, ale był to burzliwy rok w moim życiu osobistym, więc porzuciłam ten pomysł. Kolejną motywacją do startu w wyborach jest fakt, że wiele moich przyjaciół z OTW uważa mnie za dobrą osobę do Zarządu!

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Jeżeli chodzi o OTW, wnoszę ze sobą dużo doświadczenia jako Administrator Tagów (w formie trzech lat pracy nad tagami i dwóch lat w zarządzaniu) oraz sześciomiesięczne doświadczenie w komisji Wsparcia. Bycie wolontariuszką w OTW pomogło mi również w nauczeniu się precyzyjnej i efektywnej komunikacji z osobami, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, jak pracować zdalnie i jak pracować z ludźmi z całego świata.

Od strony mojej płatnej pracy, wnoszę jeszcze więcej doświadczenia w pracy z różnymi kulturami, doświadczenia jako prowadzący zespołów (oficjalnie i nieoficjalnie), doświadczenia w organizacji (bibliotekarstwo, opracowywanie programu nauczania, dokumentacja) i dużo doświadczenia ze ścisłą pracą z różnymi grupami, które mają inne cele.

Nie boję się również odezwać, gdy nie jestem pewna, że coś rozumiem, lub potrzebuję dodatkowego wyjaśnienia; jestem znana z posiadania odpowiedzi na pytania, z szybkiego odnajdywania tych odpowiedzi i odnajdywania ludzi, którzy mogą na pytanie odpowiedzieć.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Moim pierwszym głównym celem jest wzmocnienie zmarginalizowanych głosów w zespole OTW. Uważam za ważne upewnienie się, że słuchamy i wprowadzamy zmiany pomagające osobom zmarginalizowanym, i dla ich komfortu, jak i dla ulepszenia samej OTW. OTW, z mojego doświadczenia, dobrze słucha – ale mogłoby jeszcze lepiej (jak wiele organizacji). Jednak jedną z najtrudniejszych kwestii tego celu jest znalezienie osób w OTW, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem (samo określając się jako osoby zmarginalizowane). Jestem zmotywowana by działać w celu znalezienia rozwiązania dla tego problemu – jest to dla mnie ważne jako dla osoby zmarginalizowanej, której bliscy również są zmarginalizowani. Jest to również dla mnie ważne w procesie oduczania się przywilejów (jak to tylko możliwe). Wzmacniając głosy tych, którzy nie czują się słyszani, lub którzy myślą, że nigdzie nie przynależą, jest bardzo ważnym (ale trudnym) celem – ale uważam, że zasługuje na obranie przez nas (OTW).

Innym głównym powodem jest chęć zachęcenia do jeszcze bardziej otwartej komunikacji w OTW. Mamy częsty newsletter i Zarząd ma anonimowy formularz, ale chciałabym wypróbować więcej opcji, by móc wesprzeć widoczność pomiędzy komisjami, jak i wewnątrz ich.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Jestem przede wszystkim zaznajomiona z Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) (przez moją pracę jako administrator tagów), ale posiadam również doświadczenie z Fanlore (użytek prywatny) i Open Doors (Drzwiami Otwartymi) (mapowanie tagów i entuzjastyczne wsparcie).

Chciałabym rozpocząć konwersację z mniej znanymi projektami, takimi jak Fanhackers czy Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczością i Kulturą Przeobrażoną), żeby zobaczyć, czy są zainteresowani znalezieniem sposobów na zwiększenie widoczności, albo wewnątrz OTW, albo na zewnątrz, do osób nie będących wolontariuszami. Na przykład wiem, że Fanlore prowadzi wiele fajnych działalności w trakcie roku; może podobne projekty byłyby zainteresowane takimi projektami? Kluczem tutaj, oczywiście, jest wyciągnięcie ręki do komisji i sprawdzenie, jak się czują z taką inicjatywą, i wsparciem ich, jeżeli okażą zainteresowanie.

Chciałabym również dowiedzieć się więcej na temat innych projektów, żeby gromadzić wiedzę na wypadek pytań czy problemów. Uważam, że większa wiedza o innych projektach, z którymi nie mam bezpośredniego kontaktu, pomogłaby mi w zrozumieniu i wsparciu OTW jako całości.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Nie mam żadnych planów związanych z oddaniu komuś mojej obecnej roli, jako że obecny zespół nadzorczy Administratorów Tagów jest na tyle duży, że będzie w stanie mnie wesprzeć, gdy będę musiała zmniejszyć częstotliwość części moich zadań. Nie mam również żadnych planów na zmniejszenie mojej pracy w zarządzaniu tagami, jako że jest to możliwe do wykonywania porcjami. Mogę jednak zmniejszyć ilość fandomów, którymi się zajmuję, jeśli będę musiała skupić się na pracy związanej z Zarządem.