Biografija i program rada Jess White

Biografija

Jess White je strastveni konzument svega što ima veze sa fandomom i takva je još od kad je otkrila tetine Kirk/Spock zineove u ranim 90-ima. Nakon toga je nastavila pisati vlastitu fan prozu u bilježnicama sa šarenim olovkama, a nakon nekog vremena počela je raditi na oglasnim pločama, individualnim fanovskim forumima, livejournalu, te konačno, na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlasitom arhivu). Jess volontira za OTW (Organizaciju za transformativna djela) već šest godina, uglavnom u Odboru za Pravila & Zloupotrebu. Kratko je radila u Korisničkoj podršci (otprilike dvije godine) i trenutno volontira za Fanlor kao član osoblja za Pravila i Administraciju. Van fandoma, Jess je učiteljica zadnjih petnaest godina.

Program rada

1. Zašto si se odlučila kandidirati za Odbor?

Odlučila sam se kandidirati za Odbor iz istih razloga zbog kojih sam volontirala šest godina: zato što čvrsto vjerujem u sve za što OTW stoji. Želim nastaviti raditi za zajednicu u kojoj sam provela puno vremena, kao volonterka i osoba koja kreira kreativni sadržaj. S ovogodišnja tri otvorena mjesta, odlučila sam da mogu ponuditi svoje usluge Odboru upravitelja.

2. Koje bi vještine i/ili iskustvo pridonijela Odboru?

Najveće iskustvo kojim mogu doprinijeti Odobru je ‘prilagodi se da bi preživio’ mentalitet koji sam stekla radeći kao učiteljica u američkom javnom školstvu. Podučavam tinejdžere i odrasle u kritično nedovoljno financiranoj općini. Balansiranje sa potrebama učenika, njihovog obrazovanja i školske administracije i njihovih roditelja zahtijeva prilagodljivost, kao što je stalno tražnje boljih izvora i improvizacija sa materijalima koje škola pruža. Svi mi moramo ploviti kroz brojna mišljenja i iskustva kako bi komunicirali. Kao članica Odbora, trebat ću koristiti veliki dio tih vještina, ali fokusiranih na fanovsku zajednicu. Također, vjerujem da mi rad u Odboru za Pravila & Zloupotrebu daje jedinstveni uvid u rad AO3; iz prve ruke sam vidjela koliko je ključno da više odbora dobro radi zajednički.

3. Odaberi jedan ili dva cilja za OTW koji su tebi važni, na kojima bi bila zainteresirana raditi tijekom svog mandata. Zašto cijeniš te ciljeve? Kako bi radila sa drugima da ih dostigneš?

Najvažniji mi je cilj kontinuirana transparentnost između odbora OTW-a kao i transparentnost naše organizacije fanovskoj i ne-fanovskoj javnosti, budući da sam svjesna da je to u prošlosti bio problem. Vjerujem da je trenutni Odbor jako dobro nastavio rad na transparentnosti kroz novosti – primjerice, odbor za Financije, rad odbora za Prevođenje, AO3 Dokumentacija, i odbor za Komunikacije kako bi se osiguralo da naše vijesti dosežu širu publiku, često zahtjevni zadatci odbora za Pristupačnost, dizajn i tehnologiju u radu na tome da se OTW uvijek poboljšava, i stalna nadopunjavanja Strateškog plana OTW-a. Voljela bih nastaviti raditi na tim problemima. Mnogi koriste samo AO3 i ne shvaćaju koliko se događa iza scena OTW-a kako bi se projekti kao što je AO3 nastavili odvijati. Imamo stotine volontera koji rade na nekoliko projekata kako bi osigurali da postoji mjesto koje radi na očuvanju fanovskog sadržaja. “Za fanove od fanova” dio OTW-a je uvijek bio nešto za što sam bila zainteresirana pomoći, i vjerujem da će mandat u Odboru pružiti novu perspektivu. Što se tiče surađivanja, voljela bih aktivno podupirati predsjedatelje odbora i, posljedično, s odborima, kada mogu, i osigurati da imaju sve što trebaju kako bi nastavili dosezati najširu moguću publiku.

4. Koje je tvoje iskustvo sa projektima OTW-a i kako bi surađivala s odgovarajućim odborima kako bi ih podržala i ojačala? Pokušaj uključiti niz projekata, ali slobodno istakni one s kojima imaš iskustva.

Većina mog prethodnog iskustva sa AO3 je u radu s Odborom za Pravila & Zloupotrebu te kao član osoblja Fanlora. Volontirala sam za Korisničku podršku i nedavno sam počela volontirati za Fanlor. U Pravilima & Zloupotrebi, blisko surađujemo sa Prevođenjem, Pravnim odjelom, Korisničkom podrškom i Odborom za Pristupačnost, dizajn i tehnologiju kako bi osigurali da svi zaprimljeni izvještaji dobe neku vrstu rješenja. Radim sa timom za Fan-nasljednike koji i dalje postavlja temelje kako bi se radovi očuvali usprkos eventualnoj smrti ili trajnom onesposobljenju korisnika. Pristupačnost, dizajn i tehnologija je bio u stanju dati osoblju Pravila & Zloupotrebe alate za učinkovitiji rad. Razgovaralo se o plaćanju osoblja Pristupačnosti, dizajna i tehnologije te Sustava kako bi se podupirao njihov rad te je to nešto prema čemu smatram da bi se, kao organizacija, trebali kretati. Uzbudljivo je vidjeti koliko smo daleko došli od kad sam počela volontirati i voljela bih nastaviti surađivati sa navedenim i drugim odborima kako bi osigurala da nastave svoj dobar put. Što se tiče Fanlora, puno se surađuje između različitih timova, ali moja je uloga tamo pomoći korisnicima sa problemima koje imaju. Još sam nova, ali do sada mi je to iskustvo omogućilo da više radim s korisnicima.

5. Kako bi uravnotežila rad Odbora s drugim ulogama u OTW-u ili kako planiraš prepustiti svoje trenutne uloge kako bi se usredotočila na Odbor?

Već sam nekoliko godina zainteresirana za kandidaturu za Odbor, a sada je dobro vrijeme za to. Pitala sam druge članove Odbora kako balansiraju svoje obaveze, i vjerujem da mi fokusiranje na zadaće Odbora neće predstavljati problem. Prihvaćanje novog zadatka s prethodnim znanjem što će se od mene očekivati će mi dopustiti da postignem ravnotežu koju trebam kako bi efektivno koristila svoje vrijeme.