Biografia i Program Polityczny Morgan Schroeder

Biografia

Morgan Schroeder: Choć do fandomu należy od szkoły średniej, trzymanie się jednego fandomu jest dla Morgan bardzo trudne. W Komisji Dokumentacji AO3 udziela się od 2016, niewiele później dołączywszy do Komisji Administracji Tagów; przez jakiś czas goszcząc też w Komisij Wsparcia. Poza OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej) Morgan pracuje jako manager salonu gier, kierując pracownikami w czasie roku szkolnego i udzielając asysty przy półkoloniach w trakcie lata.

Manifest

1. Skąd decyzja o starcie w wyborach do Zarządu?

Dlatego, że w zeszłym roku było tyle zabawy! Odkładając żarty na bok, kocham fandom od naszego pierwszego spotkania i staram się dawać mu coś od siebie kiedykolwiek i jakkolwiek mogę. Wolontariat dla OTW to jeden ze sposobów, by wspomóc tę społeczność, więc zawsze z zachwytem odkrywam nowe i ciekawe rzeczy, które mogę zrobić w ramach mojego wolontariatu. Kandydowanie do Zarządu daje mi również szansę poznania nowych osób w OTW oraz dowiedzenia się, co interesuje społeczność członków, w trakcie “czasu pytań i odpowiedzi” i chatów na żywo. Z ekscytacją witam możliwość wykorzystania tego, czego nauczyło mnie (i czego jeszcze nauczy, jeśli zostanę częścią Zarządu) to doświadczenie, do dalszego służenia społeczności najlepiej, jak potrafię.

2. Jakie umiejętności i/lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Mam duże doświadczenie w OTW od strony Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), dzięki mojej pracy w komisjach Dokumentacji AO3 i Administracji Tagów, a także mojej byłej roli w komisji Wsparcia. Przynoszę z sobą zamiłowanie do pomocy użytkownikom oraz uwielbienie do dokumentowania wszystkiego, czego mogę się dotknąć. Przynoszę także zamiłowanie do czytania wszelkiej dokumentacji która wpadnie mi w ręce, co pomogło mi wyrobić sobie dobry pogląd na wszystkie komisje OTW. Co zaś tyczy się mojego doświadczenia spoza OTW, posiadam wyższe wykształcenie w kierunku biznesu i rachunkowości, co daje mi solidną podstawę wiedzy w obszarach takich, jak działalność non-profit, amerykański system finansowy, a także zdolność zarządzania czasem oraz umiejętności organizacyjne. Dodatkowo, moja obecna praca pozwoliła mi zdobyć dużo doświadczenia w administrowaniu ludźmi i zasobami.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla Ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi, aby je osiągnąć?

Jednym z celi wobec których żywię silne przekonania jest dalsze dokumentowanie wszystkiego, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Wewnątrz pomaga to w sprawnym przekazywaniu informacji, tak by zapewnić płynne przejścia, gdy kluczowe osoby muszą ustąpić lub odejść. Zewnętrznie, bo im więcej informacji jesteśmy w staniu udzielić użytkownikom, tym lepsza będzie dostępność i przejrzystość naszej pracy.

Opierając się na powyższym, innym bardzo ważnym dla mnie celem jest umiędzynarodowienie AO3. Uważam, że wraz z napływem nowych użytkowników, utrzymanie działań mających sprawić by materiały – i co za tym idzie, AO3 – były dostępne w tak wielu językach jak to możliwe stało się kluczową kwestią. Zespół Tłumaczeń do tej pory wykonuje niesamowitą pracę, w tym tłumaczenie FAQ-ów oraz wpisów z aktualnościami, a ja bardzo chcę zobaczyć, jak praca ta jest kontynuowana i rozwijana, by sprostać naszym rosnących potrzebom.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Moje ogólne doświadczenie z OTW jest dość AO3-centryczne. Komisja Dokumentacji AO3, Komisja Wsparcia oraz Komisja Administracji Tagów, z którymi związany był mój dotychczasowy wolontariat, skupiają większość swojej pracy wokół AO3. Żeby to nadrobić, staram się śledzić na bieżąco dokonania komisji, do których nie należę, między innymi czytając comiesięczne biuletyny, obserwując ich aktywność w wewnętrznych strukturach, czy rozmawiając z ludźmi, udzielającymi się gdzie indziej w OTW gdzie to możliwe. Wierzę, że najlepszą metodą na współpracę z komisjami jest otwarta komunikacja, dzięki której mogą one powiedzieć członkom Zarządu jakiego wsparcia i wzmocnienia potrzebują; w ten sposób nie próbujemy tworzyć założeń na ich temat.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role, aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Obecnie należę do personelu dwóch komisji, jestem też w trakcie treningu, przygotowującego mnie do zadania współprzewodniczenia jednej z nich. Jeśli członkowie OTW wybiorą mnie do Zarządu, planuję kontynuować mój trening i odroczyć pełne wkroczenie w obowiązki związane z przewodniczeniem komisji, dopóki nie uda mi zaaklimatyzować się w Zarządzie, wolę bowiem nie przeciążyć swoich możliwości, siłując się z oboma naraz. Nie spodziewam się żadnych konfliktów z moimi innymi zobowiązaniami, chociaż jestem też w pełnej gotowości do zrewidowania tego zdania, jeśli zajdzie potrzeba. Z perspektywy zarządzania czasem, do momentu ogłoszenia wyników wyborów gorący sezon w mojej pracy będzie się już domykał, a ja będę dysponować dużą ilością wolnego czasu na oddanie się wolontariatowi.