Biografia i manifest Zoë Tucker

Bio

Zoë Tucker studiuje STEM. W fandomie zaczynała od czytania oryginalnych prac na Fiction Press, a swoje pierwsze fanfiction napisała w zeszycie w linię, który (na szczęście) nigdy nie został wystawiony na światło dzienne. Potrzebowała kolejnych trzech lat na to, by zorientować się, że inni ludzie również mają tak silne opinie na temat zakończeń książek, że aż sami zaczęli pisać własne zakończenia, co naprowadziło ją na czytanie fix-it fików na fanfiction.net. Przeniosła się do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) po odkryciu jego świetnego systemu filtrów. Jest zwiedzającą fandomy multi-shipperką i chce dostać Twoją listę poleceń OT3.

Zoë zaczęła baczniej przypatrywać się naborom wolontariuszy na pasujące do niej role w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w roku 2017 i zdecydowała się aplikować na stanowisko administratora tagów we wrześniu. Dołączyła do komisji Wsparcia następnego czerwca (i mogła wówczas samodzielnie rozwiązać własne najnowsze zgłoszenie do Wsparcia!), a do zespołu Nadzoru Administracji Tagów pod koniec 2019. Jednym z jej głównych celów jest praca ku poprawie wrażeń użytkowników na AO3. Zoë szczególnie lubi odpowiadać na zgłoszenia do Wsparcia dotyczące administrowania tagami i woli zajmować się tagami w mniejszych fandomach, gdzie może tworzyć nowe tagi postaci oraz związków, których chcą użytkownicy. W każdej dziedzinie swojego życia pracuje, by zostawić rzeczy po sobie przynajmniej trochę lepszymi, niż je zastała.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Zasadniczo, przyczyną dla której chcę znaleźć się w Zarządzie jest to, że kocham OTW. Podczas gdy moje umiejętności oraz dostępność czasowa nie pozwalają mi na dołączenie do każdej komisji, nadal chciałabym zrobić dla OTW jako całości tyle, ile jestem w stanie. Bycie członkiem Zarządu dałoby mi kolejną okazję na niesienie pomocy. Wierzę w misję OTW, a także w wewnętrzną społeczność organizacji oraz w jej miejsce pośród społeczności fanowskich. Jestem przekonana, że umiejętności, jakie tutaj zdobyłam, mogą zostać użyte przy wspomaganiu organizacji na większą skalę, poza pracą, którą mogę wykonywać wewnątrz moich komisji. Chcę być pod ręką, gdy tylko pojawią się problemy przed OTW i mam nadzieję zmniejszyć obciążenie przewodniczących naszych komisji, rozumiejąc i szanując przy tym ich swoiste dla ich komisji doświadczenia.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do zarządu?

Moja siła leży w komunikacji oraz w przykładaniu wagi do szczegółów. Postrzegam siebie jako osobę potrafiącą efektywnie przekazywać informacje, bez wzbudzania niepotrzebnych napięć. Pełniłam funkcję przewodniczącej dwóch organizacji na moim ostatnim roku studiów, przeszedłszy przez etapy sekretarki, zastępczyni przewodniczącego oraz skarbniczki we wcześniejszych latach. Wiem, jakie to uczucie, znaleźć się pośród ludzi stojących na pierwszym froncie walki z problemami, kiedy te się pojawiają. Chociaż przewodzenie bywa stresujące, uważam że jest również tego warte, ponieważ oferuje mi głębsze zrozumienie fundamentów i pracy u podstaw organizacji. Tym, co mam nadzieję dostać szansę wnieść do Zarządu, jest chęć i zdolność do słuchania innych, pragnienie poczynienia więcej dobrego niż złego, oraz umiejętność wypowiadania się z namysłem i w sposób wyczerpujący, nawet w stresujących chwilach.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Ostrożnie podchodzę do wyznaczania większych celów dla OTW, znajdujących się poza moimi własnymi doświadczeniami w niej, ale chciałabym zobaczyć nas, jako organizację, pracujących w kierunku aktualizacji dokumentacji specyficznej dla poszczególnych komisji oraz dotyczącej całej organizacji, tak by umożliwić większą przejrzystość podwalin decyzji, jakie wolontariusze podejmują każdego dnia. Żeby osiągnąć ten cel, będziemy musieli zrewidować naszą wewnętrzną dokumentację, co jest zadaniem bezustannym i niedocenianym. Jako Nadzorca Administracji Tagów z pierwszej ręki wiem, jak proste mogą wydawać się założenia, przed poznaniem wszystkich szaleństw i osobliwości pracy od środka. Pomimo, że każda z komisji musi priorytetyzować swoje specyficzne zadania, chciałabym pomóc OTW zebrać nieco entuzjazmu dla rozwijania łatwo dostępnej dla naszej społeczności oraz personelu dokumentacji. Dobra wewnętrzna dokumentacja sprawi, że nasze komisję będą działać bardziej wydajnie i zaowocuje bardziej przejrzystą dokumentacją zewnętrzną oraz lepszymi wrażeniami użytkowników.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Większość mojego doswiadczenia związana jest z AO3, ale poprzez naszą wewnętrzną platformę do rozmów, miałam wgląd w pracę innych komisji, powiązanych z wieloma projektami OTW. Wierzę, że osobami najlepiej wiedzącymi, co będzie pomocne dla każdej z komisji, są ludzie wewnątrz tych komisji. Ogólnie, uważam że najbardziej wspierającym działaniem jakie może podjąć Zarząd, jest zwrócenie się z zapytaniem o to, czego komisja potrzebuje aby działać płynniej, i podjęcie próby dostarczenia tego wsparcia na tyle, na ile jest to możliwe. To powiedziawszy, współpraca pomiędzy komisjami jest niezbędna dla wszystkich projektów OTW, i wierzę, że Zarząd może być przydatnym ogniwem w ułatwieniu takiej komunikacji.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Na moje obecne obowiązki wobec OTW składają się role administratora tagów, Nadzorcy Administracji Tagów, oraz członka komisji Wsparcia. Nie odczuwam mojego obecnego obłożenia pracą jako nadto obciążającego, ani nie dającego się pogodzić ze startem w wyborach lub byciem członkiem Zarządu, jeśli to się jednak zmieni, rozważyłabym przekazanie innym większych fandomów, w których zajmuję się administracją tagów, bądź nawet odejście ze Wsparcia. Wiele rzeczy, które zwolniły nieco z powodu kwarantanny w moim prywatnym życiu, będą powoli wracać do dawnego tempa, ale spodziewam się, że będę w stanie włączyć potencjalne obowiązki Zarządu w moją rutynę, gdy życie powróci do czegoś zbliżonego do normalności. Nie przewiduję większych problemów z odnalezieniem równowagi pomiędzy pracą w Zarządzie a moimi pozostałymi zobowiązaniami wobec OTW, lub moimi zewnętrznymi obowiązkami.