Biografia i manifest Rebekki Sentance

Biografia

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance w fandomie jest od piętnastu lat, począwszy od Quizilli, gdzie czytywała fanficki pisane w drugiej osobie z takich fandomów jak Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho oraz Dragonball Z. Jednakże pierwszą jej twórczością fanowską był fanfic Enid Blyton, który napisała w wieku pięciu lat – na długo przed tym, zanim kiedykolwiek śniła o całych środowiskach ludzi publikujących i czytających takie prace online.

Odkryła Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) w 2011 roku i powoli zaczęła dowiadywać się o organizacji za nim stojącej i o jej wielu innych projektach, co doprowadziło ją do zagłębienia się w historię fandomu i w fanowskie środowisko akademickie. Tym samym zrozumiała, jak bardzo ważne są zachowanie i ochrona twórczości fanowskiej każdego rodzaju. Chociaż zależało jej na stanie się częścią OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), nie udało jej się złapać otwartej rekrutacji aż do połowy roku 2015, tuż po skończeniu swoich studiów podyplomowych, kiedy to zobaczyła ogłoszenie poszukujące kandydatów do personelu Dokumentacji AO3 – idealne miejsce dla kogoś, kto uwielbia wszystko to, co łączy się ze słowem.

Następnie dołączyła do projektu Twórczości i Kultury Przeobrażonej oraz do komisji Fanlore, a obecnie przeznacza znaczną ilość swojego czasu na bycie częścią niesamowitej społeczności fanowskiej. Kiedy nie pracuje jako wolontariuszka OTW, można ją znaleźć przyczajoną w różnorodnych częściach fandomu Marvela i prokrastynującą nad swoim ostatnim fanfickiem.

Manifest

1. Dlaczego decydujesz się na start w wyborach do Zarządu?

Wolontariat w OTW był ogromną częścią mojego fanowskiego życia przez wiele lat. Kocham OTW, to, co reprezentuje i dla kogo jest stworzony, i chcę pomóc mu w dalszym czynieniu dobra w fandomie. Dlatego też tak wiele godzin przeznaczyłam na pracę dla OTW przez tyle lat i dlatego zdecydowałam się na start w wyborach do Zarządu. Zarząd odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu OTW przy jej misji, zachowując nasze działania przejrzystymi i ponosząc za nie odpowiedzialność, jak i odpowiadając na zażalenia naszych wolontariuszy oraz członków, i chętnie w tym pomogę, gdziekolwiek tylko się da.

Myślałam o starcie w wyborach do Zarządu od paru lat i ten rok jest pierwszym, w którym wiem, że będę mogła dać z siebie wszystko. I chociaż nie ma czegoś takiego jak bycie całkowicie przygotowanym na służbę w Zarządzie lub posiadanie wszystkich niezbędnych doświadczeń, to jednak zdobyłam wystarczająco dużo doświadczenia, by być na tyle pewną, ile tylko mogę swoich umiejętności i wkładu w działania Zarządu.

Doskonale zdaję sobie również sprawę z tego, na ile ważne jest, by w wyborach startowali kandydaci oddani i pełni entuzjazmu, tak abyśmy mogli w dalszym ciągu odnajdować najlepsze osoby do służby w Zarządzie OTW. Wiem, że zgłaszając swoją kandydaturę mogę w tym pomóc, dlatego właśnie to robię.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie wniesiesz do Zarządu?

Po półtorej dekady, spędzonej w fandomie online i niemalże po czterech latach jako wolontariusz OTW mogę wnieść nieskończony entuzjazm dla fandomu w każdej jego formie oraz całkowite oddanie kontynuowaniu misji OTW ochrony interesów fanów. Moja kadencja jako współprzewodnicząca Fanlore oraz wytrwały edytor wiki Fanlore dały mi zrozumienie dla naszej historii i kontekstów oraz świadomość tego, jako bardzo mogą różnić się punkty widzenia fandomu (zwłaszcza na kwestię działania OTW). Posiadam doświadczenie z odpowiadaniem na fanowskie zażalenia wszelkiego typu i znajdowanie sposobów na godzenie poróżnionych stanowisk fanów na pewne sprawy, co uważam za ważną umiejętność dla członka Zarządu OTW.

Spędziłam również ponad trzy lata jako przewodnicząca, a w pewnym momencie jako współprzewodnicząca dwóch komisji. Przewodnictwo dało mi wartościowe doświadczenie z postrzeganiem pracy komisji w szerszej perspektywie oraz w balansowaniu planowania długoterminowego z codziennymi zadaniami – używania tych umiejętności oczekiwałabym w razie dostania się do Zarządu. Przewodnictwo nauczyło mnie o relacji między komisjami i ich współpracy, co również oczekuję będzie niezbędną część pracy Zarządu. Nauczyło mnie to również pewnych bardzo ważnych umiejętności zarządzania czasem, jak również delegowania i priorytetyzacji.

Moja praca jako personel Dokumentacji AO3 udoskonaliła moje umiejętności dokumentacji, których zamierzam używać przy pomaganiu w dokumentacji procesów i zadań Zarządu. Jestem również generalnie dobrym krasomówcą i jedną z moich silnych stron jest pomagania w znalezieniu właściwych słów, by coś przekazać – obojętnie, czy jest to wiadomość przesyłana między komisjami, część dokumentu czy wyjaśniający post. Przede wszystkim jestem graczem zespołowym i najlepiej działam jako część zespołu.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Pierwszym problemem, którym chciałabym się zająć, jest wypalanie się wolontariuszy. Jako ktoś, kto był współprzewodniczącym dwóch komisji i, tak szczerze, niejednokrotnie zahaczył o wypalenie się, jestem blisko zaznajomiona z wyzwaniem, jakim jest żonglowanie pracą OTW i prawdziwym życiem oraz innymi zobowiązaniami fanowskimi, i wiem jak trudne to bywa – zwłaszcza dla tych osób, które w OTW są filarem w swoich poszczególnych komisjach i projektach.

Nie ma jednego, łatwego rozwiązania na problem wypalania się, ale różne rzeczy – takie jak regularne spotkania kontrolne, wsparcie w rekrutowaniu dodatkowych członków komisji i pomoc przy dokumentowaniu ważnych procesów – mogłyby pomóc w tej sytuacji. Jeżeli zostanę wybrana do Zarządu, będę pracować nad implementacją takich środków, jak i również zachęcałabym komisje do dzielenia się między sobą swoimi strategiami, jako że jest to kolejna rzecz, która jest bardzo przydatna w ulepszaniu dystrybucji zadań i wypaleniu zawodowym.

Po drugie, chciałabym wesprzeć nasze relacje z naszą rosnącą bazą członków, jak i zasięg do naszych fanowskich i nie fanowskich środowisk. OTW jest coraz bardziej w centrum uwagi i świadomość na temat naszych projektów stale rośnie, dzięki wydarzeniom takim jak nominacje Hugo dla OTW, doskonała praca naszej Pomocy Prawnej oraz ciężka praca całej naszej rzeszy wolontariuszy, która odzwierciedlona jest w dobrym stanie wszelakich naszych projektów. Mój cel jako część Zarządu to znalezienie jeszcze większej ilości sposobów na angażowanie fanów i nie fanów do naszej pracy, zwiększyć nasz zasięg do nowych środowisk oraz mówienie o naszej misji. To i tak jest już dużą częścią mojej pracy na Fanlore, gdzie regularnie prowadzimy wyzwania i burze mózgów na temat tego, w jaki sposób zaangażować nowych edytorów na wiki, i mogę to doświadczenie wnieść, by udoskonalić i wzmocnić nasze zasięgi.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

W czasie mojej pracy jako wolontariusz OTW, miałam szczęście pracować z różnymi komisjami na przestrzeni różnych projektów OTW.

Jako członkini personelu i była współprzewodnicząca w Dokumentacji AO3, blisko współpracowałam z komisją Wsparcia, komisją Ułatwienia Dostępu, Designu i Technologii (AD&T) oraz komisją Tłumaczeń: pisząc wersje robocze odpowiedzi FAQ i samouczki, które najlepiej będą odnosić się do zgłoszeń wysyłanych do Wsparcia i opierając się na ich rozeznaniu w opiniach użytkowników, przekazując pytania odnośnie interfejsu AO3 i potencjalnych błędach do AD&T oraz pracując z Tłumaczeniami, doprecyzowując język w dokumentach pomocy i upewniając się, że zmiany w dokumentach są jasno przekazane. Byłam również czytelnikiem beta wersji roboczych samouczków dla Drzwi Otwartych, co dało mi wgląd w ich bezcenną pracę zachowywania zagrożonych archiwów – jak i dokumentowałam owoce tej pracy na Fanlore.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Jako że planowałam zgłosić swoją kandydaturę do Zarządu już od dłuższego czasu, zmniejszyłam ilość swoich zobowiązań na OTW w ciągu ostatniego roku w ramach przygotowań i z tego powodu zrezygnowałam z jednej z moich ról jako współprzewodnicząca (w Dokumentacji AO3) w styczniu. Obecnie obejmuję stanowiska w trzech komisjach: w Fanlore jako współprzewodnicząca; w Dokumentacji AO3 jako członkini personelu oraz w Twórczości i Kulturze Przeobrażonej (TWC), w której jestem edytorem układu.

Z wszystkich trzech, moja praca w TWC pochłania najmniejszą ilość czasu, wymagając ode mnie epizodów intensywnej pracy dwa lub trzy razy w roku przed publikacją wydania. Moja praca przy pisaniu wersji roboczych i zadań beta dla Dokumentacji AO3 jest również w dużej mierze regulowana przeze mnie i z łatwością dopasowuje się do innych moich zobowiązań. Moja rola jako przewodnicząca Fanlore jest najbardziej wymagająca, jako że muszę poświęcać jej swoją uwagę niemalże codziennie i na cotygodniowych spotkaniach komisji. Dzielę te obowiązki z niesamowitą osobą, co bardzo pomaga w rozporządzaniu zadaniami, i nie startowałabym w wyborach do Zarządu, gdybym nie myślała, że nie mogłabym zbalansować pracy w Zarządzie z moimi obowiązkami jako współprzewodnicząca.

Jednakże, jeżeli okaże się, że praca w Zarządzie jest bardziej wymagająca niż oczekiwałam lub jeśli rozporządzanie zadaniami będzie zbyt trudne, razem z drugą osobą współprzewodniczącą rozważymy inne opcje zarządzania pracą, w tym rekrutowanie nowych członków komisji lub trenowanie dodatkowej przewodniczącej, tak abym mogła poświęcić Zarządowi tyle uwagi, ile będzie wymagać.