Biografia i Manifest Qiao C.

Biografia

Qiao C. odkryła fandom w szkole podstawowej, prawie 20 lat temu. Natknęła się na fandomowe forum Cardcaptor Sakura i do dziś nie przestała czytać fanfików. Miłość do fandomu motywowała ją do nauki języka angielskiego: nie mogła się doczekać, aż tłumacz jej ulubionego X-Menowego fanfika doda nowy rozdział, więc postanowiła sama przeczytać oryginalny tekst. W ten sposób odkryła Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), siedem lat temu.

Dołączyła do OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jako administratorka tagów w 2019 roku. Cieszy ją, że może wykorzystywać swoją fandomową wiedzę i umiejętności językowe w codziennej pracy z tagami, jak również pomagać użytkownikom ulepszyć ich doświadczenie filtrowania i czytania.

Obecnie jest w trakcie robienia doktoratu z inżynierii materiałowej w Japonii i ma nadzieję w przyszłym roku uzyskać stopień doktora. Kocha spędzać czas poza laboratorium czytając mangi, grając w gry wideo i uczestnicząc w fandomach: czasami pisze, tłumaczy, edytuje, i zawsze, ale to zawsze czyta.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Moim pierwszym powodem było wsparcie różnorodności twórczości fanowskiej, którą OTW ma na celu chronić. Będąc osobą trójjęzyczną, mam szczęście cieszyć się wspaniałymi dziełami fanowskimi stworzonymi przez ludzi z różnych kultur. Jednakże, w trakcie moich multikulturalnych, fandomowych przygód ostatniej dekady, byłam świadkiem tego, jak różne platformy, bez względu na ich język czy tło kulturowe, cenzurowały i wykorzystywały dzieła fanowskie, a czasem wyrzucały twórców. To utwierdziło mnie w wyznawaniu zasady o maksymalnej inkluzywności twórczości fanowskiej, którą OTW podtrzymuje. Jednakże dostrzegam fakt, że jest jeszcze przed nami długa droga do inkluzywni wobec dzieł wszystkich kultur. Dlatego uważam też, że dzięki moim kulturowym korzeniom, mogę przysłużyć się różnorodności naszych wolontariuszy i użytkowników poprzez pomoc w odnalezieniu się w społeczności tym, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym.

W trakcie przygotowań tego manifestu wybuchły protesty wewnątrz i na zewnątrz OTW. Protesty związane były z ostatnim rozwojem technologii oraz problemami strukturalnymi OTW, głównie dotyczącymi braku komunikacji. Jasnym jak słońce jest, że różnorodność nie może zakwitnąć, gdy problemy tak fundamentalne jak komunikacja, pozostają nierozwiązane, co tylko motywuje mnie do ochrony i promocji różnorodności w OTW, szczególnie poprzez umożliwienie dyskusji i komunikacji.

Zdobyłam przyjaciół i zwiększyłam moje zrozumienie fandomu w trakcie ostatnich czterech lat jako wolontariuszka. Nigdy nie myślałam, że nauczę się tak wiele i tak bardzo się rozwinę. Startując w wyborach do Zarządu, chciałabym otworzyć linię komunikacji: pomiędzy OTW i jej użytkownikami oraz członkami, pomiędzy Zarządem a wolontariuszami, jak i między poszczególnymi komisjami, zapewniając stabilne środowisko, w którym różnorodność może rozkwitnąć.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Jak wspomniałam wcześniej, niedawno wybuchły protesty w samej organizacji, spowodowane długim brakiem komunikacji w wielu aspektach. Jest to konsekwencja nie tylko nieudolnej struktury wewnątrz organizacji, ale także niedostatku różnorodności wśród wolontariuszy, pełniących decyzyjne role. Biorąc za przykład mój język ojczysty: chiński mandaryński jest drugim najczęściej używanym językiem na AO3 i wolontariusze posługujący się tym językiem stanowią 8% wszystkich wolontariuszy, a mimo to wciąż nie mamy mówiących po chińsku wolontariuszy w rolach przewodniczących komisji czy członków Zarządu.

Jako osoba trójjęzyczna, która mówi po mandaryńsku i japońsku, chętnie pomogę Zarządowi komunikować się z naszymi wolontariuszami, którzy pochodzą z różnych kultur. Jako administratorka tagów, która tłumaczyła i zarządzała tagami dla setek fandomów, znam się na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, słuchaniu i odpowiadaniu na opinie użytkowników, oraz na komunikowaniu się z koleżankami i kolegami z różnych komisji. Wierzę, że dzięki moim umiejętnościom komunikacji i determinacji w dążeniu do zmian, OTW będzie bardziej różnorodna, tak jak było to obiecane w planie działania.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Na chwilę obecną, najbardziej palącą kwestią jest wzmocnienie komunikacji – nie tylko pomiędzy OTW i jej użytkownikami, ale również między Zarządem a wolontariuszami oraz pomiędzy komisjami. Jako reprezentanci organizacji, Zarząd jest odpowiedzialny za ogłaszanie użytkownikom postępów projektów: jako członkowie Zarządu, powinniśmy słuchać opinii wolontariuszy, gdyż znajdują się oni pod bezpośrednim wpływem decyzji podejmowanych przez Zarząd. Chciałabym skupić się na pomaganiu każdej komisji w zarządzaniu zadaniami i współpracy. A dokładnie, by przeciwdziałać wypaleniu naszych wolontariuszy spowodowanym zbyt dużą ilością zadań, rozsądniej rozdzielać zadania oraz zwiększyć widoczność stałych postępów, chciałabym postawić nacisk na zatrudnienie profesjonalnej osoby HR. Zaufanie i współpraca bazują na transparentności, a zrozumienie pojawia się tylko wtedy, gdy wszyscy czują się słyszani. Promowałabym transparentność Zarządu, stworzyła i wdrożyła dostępniejsze sposoby dzielenia się opinią i współpracowała z odpowiednimi komisjami, by znaleźć dobrych profesjonalistów, którzy mogliby promować komunikację i zaufanie między Zarządem a użytkownikami OTW, jej członkami i wolontariuszami.

Jako fundament usprawnionej komunikacji, chciałabym również wesprzeć różnorodność językową naszych projektów. AO3 w ostatnich dziesięciu latach doświadczyło ogromnego skoku ilości prac w językach innych niż angielski, z ich sumą wzrastającą z 3,6% do 11,0%. Chciałabym sprawić, by doświadczenie AO3 było bardziej przyjazne i gościnne dla naszych międzynarodowych użytkowników. A konkretnie, chciałabym wspomóc proces wdrożenia wielojęzykowego interfejsu, który jest wymieniony w planie działanie. W ten sposób nie tylko AO3 lepiej przysłuży się swojemu celowi ochrony prac napisanych w różnych językach, ale użytkownicy chętniej będą uczestniczyć w środowisku, którego język jest dla nich komfortowy.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Największe doświadczenie ze wszystkich projektów OTW mam z AO3, jako codzienna użytkowniczka oraz administratorka tagów. Moje doświadczenie z innymi komisjami, np. ze Wsparciem czy z Komisją ds. Zasad i Nadużyć, powiązane jest z moją pracą jako administratorka tagów, jako że pozostajemy w kontakcie w sprawie opinii użytkowników. Periodycznie czytam Fanlore, żeby uczyć się nowych rzeczy oraz zaznajamić się z historią fandomów, o których mało wiem (chociaż Fanlore jest prowadzone w języku angielskim, edytorzy znający inne języki są mile widziani – sprawdź proszę kwietniowe aktualności Fanlore, żeby dowiedzieć się więcej). Żyjąc w czasach, gdy technologie rozwijają się szybciej niż prawo, chciałabym również pracować ze Wsparciem Prawnym, by lepiej wesprzeć ich pracę i zaktualizować nasz Regulamin Serwisu. Nie mogę się doczekać spotkań z każdym z naszych projektów i komisji: nie tylko skupię się na wysłuchiwaniu ich opinii, ale również ułatwię komunikację między każdą komisją oraz podzielę się sugestiami, jak rozsądniej zarządzać zadaniami i członkami.

W szczególności planuję współpracować z naszą Komisją Wyborczą, aby promować ideę kandydatury wśród osób z różnych kultur, by przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wprowadzić do Zarządu większą różnorodność.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Tak się składa, że w ostatnim roku zmniejszyłam liczbę fandomów, którymi się zajmuję, tak żebym mogła ukończyć administracyjne zadania w przeciągu dwóch dni każdego tygodnia. Planuję skupić się na pracy w Zarządzie w ciągu tygodnia, z możliwością pracy w weekendy, jeśli zajdzie taka potrzeba.