Biografia i Manifest Natalii G

Biografia

Natalia Gruber jest nauczycielką i mieszka w Brazylii. Jest wolontariuszką OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) od 2016 roku i służyła w Zarządzie w latach 2019-2021. Obecnie jest współprzewodniczącą komisji Tłumaczeń, kierując zespołem ponad 250 wolontariuszy z całego świata, a także członkinią komisji Wolontariuszy i Rekrutacji. W przeszłości udzielała się także w komisjach Administracji Tagów oraz Zasad i Nadużyć.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Kiedy w zeszłym roku moja kadencja w Zarządzie dobiegła końca, nie byłam pewna, czy będę ponownie kandydować – w dodatku tak prędko! Zamierzałam przez kilka lat skupić się na moich pozostałych rolach, nim ponownie rozważę tę drogę. Jednakże niedawne złośliwe ataki wymierzone w wolontariuszy OTW sprawiły, że zrozumiałam, iż nadal zbyt wiele jest rzeczy, które chciałabym zrobić jako członek Zarządu, i że praca nad poprawą bezpieczeństwa wolontariuszy to zadanie, które nie może czekać.

Jeśli zostanę wybrana do Zarządu, mam nadzieję wspierać nasze różnorodne zespoły, w czasie gdy będziemy przedyskutowywać oraz wdrażać środki pomagające w zapobieganiu i osłabianiu ataków, jak ten, mający miejsce w maju. Moim największym zmartwieniem podczas tej sytuacji był wpływ, jaki wywarła ona na naszych wolontariuszy, i środki, jakie mogłyby być podjęte, by upewnić się, że nic podobnego już się nie powtórzy. Ciepłe, wspierające i niepoddające się odpowiedzi naszych wolontariuszy sprawiły, że poczułam jeszcze większą determinację w prześledzeniu każdego możliwego sposobu, w jaki my, jako organizacja, możemy lepiej służyć naszym wolontariuszom. OTW opiera się na swoich ludziach i to ludzie nadają jej wartość.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Jako osoba, która w przeszłości służyła już w Zarządzie, wierzę, że moją największą siłą jest moja znajomość tej roli oraz stawianych przez nią wyzwań. Przez te lata miałam okazję wiele się dowiedzieć na temat OTW oraz wypracować dobre relacje “zawodowe” z kierownictwem naszych komisji. W czasie spędzonym w Zarządzie pomogłam przeprowadzić Organizację przez kilka delikatnych sytuacji i trudności, a każde z tych wydarzeń przygotowało mnie do podjęcia nowych wyzwań, z jakimi z pewnością zmierzymy się w przyszłości.

Praca w Zarządzie może być stresująca i frustrująca, i dla wielu członków Zarządu doświadczenie to okazuje się nieoczekiwanie wymagającym. Nie uważam, że istnieje proste rozwiązanie tego problemu, ale moje wcześniejsze doświadczenie może okazać się przydatne, ponieważ mogę pomóc moim współczłonkom w zrozumieniu, z czym to się je, jak również wprowadzić strukturalne usprawnienia, tak, by Zarząd pracował jeszcze bardziej niezachwianie.

Dodatkowo, przez lata przewodzenia Tłumaczeniom wyćwiczyłam techniki zarządzania, gwarantujące sprawne funkcjonowanie zespołu ponad 250 wolontariuszy. Taka praca wymaga rozległej koordynacji w zakresie całej OTW, oraz elastycznego, reaktywnego planowania. Zabiorę tę wiedzę i umiejętności ze sobą do Zarządu, gdzie pomogą mi one w asystowaniu przy między-komisyjnej pracy i koordynacji.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Wierzę, że OTW powinna być w stanie zapewnić więcej zasobów swoim wolontariuszom – lepszych narzędzi, więcej możliwości rozwoju i lepszego wsparcia. Możemy i powinniśmy działać ku docenieniu, na każdy sposób, jaki jesteśmy w stanie, ludzi, którzy poświęcają tyle czasu i energii sprawianiu, by nasza organizacja i jej projekty rozkwitały. To może zostać wykonane w formie okazji do zawodowego rozwoju i wzrastającej świadomości tego, w jaki sposób doświadczenie, wynikające z pracy w OTW, może zostać użyte przez wolontariuszy w rozwoju ich karier. Możemy również zbadać niepieniężne korzyści i usługi – dla przykładu, istnieją organizacje mogące potencjalnie zapewnić wsparcie psychologiczne naszym wolontariuszom, którzy natknęli się na niepokojące treści, a wiele firm oferuje produkty i usługi w niższych cenach dla organizacji non-profit jak OTW. Biorąc pod uwagę, że składamy się z wolontariuszy, mogą pojawić się pewne aspekty prawne, które będzie trzeba rozważyć, ale chciałabym, żebyśmy przedyskutowali, czy jest to wykonalne, a także na jakie inne sposoby możemy wspierać naszych wolontariuszy.

Innym ważnym dla mnie celem jest wdrożenie bardziej przejrzystych i skutecznych zasad dotyczących wolontariuszy, szczególnie zasad obejmujących bycie nieaktywnym, wydajność i dyscyplinę. Obecnie brzemię rozwiązania tych spraw w całości pozostawione jest uznaniu poszczególnych przewodniczących komisji, którzy posiadają zupełnie odmienne zestawy umiejętności i poziomy doświadczenia. W przeszłości pracowałam z osobami, czującymi się bardzo pewnie w radzeniu sobie ze skomplikowanymi problemami osobistymi, jak i z osobami, czujacymi się bardzo mało przygotowanymi, a OTW oferuje niewiele szkolenia czy standaryzowanych procedur dla tych, którzy wstępują w funkcje zarządzające. Jeśli zostanę wybrana, zrobię co w mojej mocy, by porozumieć się z przewodnictwem OTW jako całości i poszukać metod na poprawę naszego postępowania w sposób sprawiedliwy, spójny i przejrzysty dla wszystkich naszych wolontariuszy.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Na przestrzeni lat współpracowałam z wieloma komisjami i projektami – jako wolontariuszka, przewodnicząca, oraz członek Zarządu. Pracowałam bezpośrednio z Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) w czasie lat spędzonych w Zasadach i Nadużyciach, i był to czas, w którym zyskałam głębokie zrozumienie wyzwań, związanych z egzekwowaniem przestrzegania zasad przez tak dużą i różnorodną bazę użytkowników. Jednak to w czasie pracy w Zarządzie moja wiedza na temat wszystkich tych ruchomych części rozwinęła się i ewoluowała, mogłam też nauczyć się więcej o projektach, z którymi nie miałam wcześniej tyle kontaktu, jak Transformative Works & Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona), i dowiedzieć się o ich własnych wyzwaniach i celach.

Zawsze wierzyłam, że najlepszą strategią wspierania naszych komisji i projektów, jest wysłuchanie ich i zaufanie ich własnemu doświadczeniu w sprawach dotyczących trudności i problemów, przez które przechodzą. Mam nadzieję, że będę mogła stać się pomocą dla każdej komisji, która pragnie wkładu i asysty Zarządu, nigdy nie zakładając, że wiem więcej od nich na temat ich własnej pracy.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Nie przewiduję kłopotów z wykonywaniem mojej pracy jako przewodnicząca komisji Tłumaczeń równolegle z obowiązkami członka Zarządu (czego dokonałam podczas mojej ostatniej kadencji), ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że jeśli będę potrzebowała zmniejszyć moje obciążenie pracą w Tłumaczeniach, moje współprzewodniczące będą przygotowane do wspierania mnie i przejęcia moich obowiązków, jak i przeszkolenia zastępstwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mam szczęście być częścią wspaniałej i niezawodnej drużyny i nie posiadam żadnych zastrzeżeń co do ustąpienia i przekazania innych projektów, jeśli okaże się, że to najkorzystniejsze wyjście.

Wcześniej w tym roku dołączyłam do komisji Wolontariuszy i Rekrutacji, za cel obierając sobie pomoc w projektach administracyjnych, mających wpływ na całą OTW, jak wdrożenie nowych narzędzi i aktualizacje zasad. Jeśli zostanę wybrana do Zarządu, nie będę w stanie pracować nad tymi projektami w takim samym zakresie, jako że członkowie Zarządu nie mogą być członkami Wolontariuszy i Rekrutacji, żeby zachować neutralność tej ostatniej w sprawach personelu. Chciałabym jednak znaleźć sposób na dalsze wspieranie i wnoszenie wkładu do tych projektów, tak, jak to tylko możliwe.