Biografia i Manifest Michelle S

Biografia

Michelle S natknęli się na fandom już w liceum i nigdy już go nie opuścili. Głównie trzymają się gier video i skromnych fandomów książkowych oraz piszą wiele fluff fików o ich ulubionych postaciach. Są współprzewodniczącymi zespołu Dokumentacji AO3 i byli częścią komisji Administracji Tagów w przeszłości. Poza OTW (Organizacją na rzecz Twórczości Przeobrażonej), pracują jako asystent menedżera w sklepie detalicznym.

Manifest

1. Skąd decyzja na start w wyborach do Zarządu?

Pasjonuję się OTW i wszystkimi jego projektami. Byłxm wolontariuszem przez prawie sześć lat i widziałxm wiele z tego, co robi OTW, w ramach różnych swoich ról. Oddaję się pomocy naszej organizacji, aby mogła kontynuować to, nad czym pracuje. Już wcześniej startowałxm w wyborach, więc znam oddanie i obowiązki związane z tym procesem i na co się piszę. Wierzę, że ponownie znajduję się w miejscu, w którym mogę poświęcić czas i energię dla OTW jako członek Zarządu.
2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Sprawowałxm rolę przewodniczącego komisji Dokumentacji AO3 przez trzy lata, w trakcie których nauczyłxm się jak trenować i zarządzać ludźmi zdalnie. Moja praca jako przewodniczący pozwoliła mi nauczyć się więcej o innych komisjach, z którymi Dokumentacja AO3 często współpracuje.

Pracowałxm również przez piętnaście lat w obsłudze klienta i nauczyłxm się jak pracować z różnymi ludźmi i jak balansować różnymi oczekiwaniami i celami by ukończyć zadania. Posiadam stopień naukowy w zarządzaniu biznesem i księgowością, więc mam wiedzę na temat amerykańskiego systemu finansowego i firm non–profit. Wnoszę również ze sobą miłość do czytania i pisania dokumentacji, która pomogła mi poznać wszystkie inne komisje OTW i ich działalność.

3. Wybierz jedno lub dwa cele dla OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz się skupić w trakcie swojej kadencji. Dlaczego te cele są dla ciebie ważne? Jak będziesz współpracować z innymi, żeby je osiągnąć?

Jednym z moich długoletnich celów jest ciągłe zwiększanie dostępnej ilości dokumentacji. Ważne dla mnie jest to, żeby OTW komunikowało się poprawnie, czy to z ich wolontariuszami czy użytkownikami. Wewnętrznie, pomaga to w utrzymaniu każdej komisji przystępnej poprzez udostępnianie informacji, dzięki którym wolontariusze mogą uczyć się na temat procesów i ich pracy. Pomaga to również w usprawnianiu pracy w razie zmiany wolontariuszy. Jeśli chodzi o komunikację z publiką, transparentna i przystępna dokumentacja może pomóc ludziom zrozumieć jak pracujemy jako organizacja i czego można od nas oczekiwać.

Dodatkowo, uważam za niezbędne kontynuowanie pracy nad udostępnianiem naszych zasobów—jak i finalnie samo Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)—w tak wielu językach, jak to tylko możliwe. Zespół Tłumaczeń robi niesamowitą robotę, włączając w to tłumaczenie FAQ i aktualności, chcę więc wspierać ich i pomagać w każdy możliwy sposób, jako że ich praca ciągle się zmienia wraz z naszymi rosnącymi potrzebami.

4. Jakie masz doświadczenie z projektami OTW i jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami, że je wesprzeć i wzmocnić? Postaraj się zawrzeć szereg projektów, choć śmiało możesz podkreślić te, z którymi masz już doświadczenie.

Znaczna część mojej pracy była związana z AO3, jako że komisje, których byłxm częścią, przynależały konkretnie do AO3. Jednakże, w czasie mojego stażu wolontariackiego, byłxm w stanie śledzić parę innych projektów, gdy tylko było to możliwe, czy to poprzez czytanie miesięcznych newsletterów, pozostawanie w kontakcie z innymi wolontariuszami, czy poprzez udzielanie się w wewnętrznych przestrzeniach by dowiedzieć się, kto czym się obecnie zajmuje. Wciąż uważam, że najlepszą drogą współpracy z innymi komisjami jest otwarta i wiele znacząca komunikacja, tak, by komisje mogły radzić Zarządowi w kwestii ich potrzeb.

5. Jak zbalansujesz pracę w Zarządzie z innymi rolami w OTW, lub jak planujesz oddać swoje obecne role, żeby skupić się na pracy w Zarządzie?

Na chwilę obecną, nie przewiduje żadnych problemów ze zbalansowaniem mojej pracy w Zarządzie z pracą w Dokumentacji AO3, jako że mój grafik powinien być wystarczająco elastyczny na znalezienie odpowiednio dużo czasu dla pracy w Zarządzie. Jeżeli będzie to potrzebne, albo wezmę krótką przerwę od roli przewodniczącego lub w ogóle z niego zrezygnuję i pozostanę wolontariuszem w komisji. Będę polegać na moich współprzewodniczących, że podzielą się obowiązkami.